Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.This check list is not visible to the National Agencies.

 • Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 • If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  • Update status to Changes & Send request to EAC IT Training


IMT reference: https://webgate.ec.europa.eu/imt/browse/ITT-3302

Page labels:


User review IMT reference: 

Status:The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing  . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as  .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is  but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
Kakšna je vsebina te teme?

Sodelujoča organizacija je organizacija ali neformalna skupina mladih ljudi, ki sodelujejo pri izvajanju projekta Erasmus+. Glede na svojo vlogo v projektu so sodelujoče organizacije lahko kandidati ali partnerji (navedene so tudi kot sokandidati, če so opredeljene v obdobju vložitve prošnje za nepovratna sredstva). Kandidati postanejo upravičenci, ko so za projekt dodeljena nepovratna sredstva, partnerji pa lahko postanejo tudi sokoristniki, če je projekt financiran prek nepovratnih sredstev, namenjenih več upravičencem.

Priročnik za program Erasmus+ 2020; Glosar


Vse sodelujoče organizacije morajo biti prijavljene v sistem za registracijo organizacij, v katerem so prejele identifikacijsko kodo organizacije, preden lahko izpolnijo spletni obrazec. Identifikacijska koda organizacije je potrebna za izpolnitev podrobnosti o organizaciji v spletnem obrazcu. Podrobnosti o organizaciji se lahko posodobite samo v sistemu za registracijo organizacij, v prijavnem obrazcu pa jih ni mogoče spreminjati. Za več informacij kliknite na Navodila za registracijo organizacije.


Mogoče je dodati organizacije z različnimi vlogami, odvisno od obrazca za prijave ali prošnje, ki ga izpolnjujete. Splošno velja za vse vloge:

 • Podrobnosti o organizaciji se vnesejo prek identifikacijske kode organizacije.
 • Organizaciji se dodajo osebe, povezane z organizacijami.
 • Odvisno od prijave je mogoče navesti dodatne organizacije.
 • Te organizacije se nato lahko uporabijo v drugih odsekih prijavnega obrazca, pri čemer se navede sodelovanje organizacij pri projektu.

Vloga organizacij

Vloga organizacije bo različna, odvisno od vrste prijavnega obrazca, ki ga izpolnjujete. Za nekatere bo kandidat edina navedena sodelujoča organizacija, za druge prijave pa se lahko uporabijo vse vloge.

 • Kandidat: sodelujoča organizacija ali neuradna skupina, ki vloži prijavo za nepovratna sredstva. Kandidati se lahko prijavijo kot posamezniki ali pa v imenu drugih organizacij, udeleženih v projektu. V slednjem primeru ima kandidat tudi vlogo koordinatorja.
 • Konzorcij: dve ali več sodelujočih organizacij, ki se povežejo za pripravo, uvedbo in izvedbo projekta ali aktivnosti v sklopu projekta. Konzorcij je lahko nacionalen (tj. sestavljajo ga organizacije, ustanovljene v isti državi) ali mednaroden (sestavljajo ga organizacije, ustanovljene v različnih državah).
 • Koordinator/koordinatorska organizacija: sodelujoča organizacija, ki se prijavlja za nepovratna sredstva Erasmus+ v imenu konzorcija partnerskih organizacij.
 • Partner(-ska organizacija): sodelujoča organizacija, ki je vključena v projekt, a ne prevzame vloge kandidata.

Priročnik za program Erasmus+ 2020; Glosar

Kako izpolniti podrobnosti o sodelujoči/-h organizaciji/-ah

Kliknite na spodnjo povezavo in si oglejte navodila, kako izpolniti podrobnosti o sodelujoči/-h organizaciji/-ah. Če niste prepričani, katera vloga organizacije je potrebna za vaš prijavni obrazec, se vrnite na kazalo svoje trenutne prijave.