Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.This check list is not visible to the National Agencies.

 • Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

 • If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  • Update status to Changes & Send request to EAC IT Training


IMT reference: 

Page labels:


User review IMT reference: 

Status:The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing  . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as  .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is  but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
På denna sida förklaras basfunktionerna i systemet för registrering av organisationer.

Plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är startpunkten för att:

 1. Registrera din organisation för deltagande i Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens decentraliserade åtgärder via menyn Organisations.
 2. Komma åt ansökningsformulären för att ansöka om bidrag och/eller ackreditering via knapparna Opportunities för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Sidan är tillgänglig även om du ännu inte har något EU-användarnamn. 

Landningssidan har följande funktioner:

 1. Knappen Home - Den är tillgänglig från de flesta skärmar och kan användas för att återvända till landningssidan. 
 2. Menyn Opportunities - Tillgång till Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens ansökningsformulär. Alternativt använder man knapparna för snabb åtkomst. 
 3. Menyn Organisations - Tillgång till att  registrera en organisation, se en förteckning över dina organisationer och avancerad sökning.
 4. Namn på inloggad användare, inklusive utloggningsknappen.
  Notera: Användarnamnet visas endast om du redan är inloggad på något av kommissionens system med ditt EU-användarnamn. Om du ännu inte är inloggad visas istället en inloggningsknapp. 
 5. Alternativet sök, inklusive knappen för att expandera och visa avancerade sökalternativ.
 6. Knappen Register My Organisation.
 7. Snabb åtkomst:
  1. Knappen My Organisations - kommer att öppna förteckningen över dina organisationer. 
  2. Knappen Erasmus+ Opportunities - kommer att öppna Erasmus+ webbansökningsformulär.
  3. Knappen European Solidarity Corps Opportunities - kommer att öppna Europeiska solidaritetskårens webbansökningsformulär.Skärmlayout och grunderna i systemet för registrering av organisationer.

När du öppnar organisationsmenyn från plattformen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, öppnas systemet för registrering av organisationer.

Följande delar visas på skärmen:

 1. Menyknappenknappen Home och registreringens status:
  1. Menyknappen - stänger eller öppnar sidomenyn.  
  2. Knappen Home - öppnar skärmen Welcome to the Organisation Registration system
  3. Status - under registreringen visas statusen som Draft. Efter en lyckad inlämning av formuläret uppdateras statusen till Registered
 2. Sidomenyn gör det möjligt att navigera till de olika avsnitten i registreringsformuläret. Du måste dock fylla i ett avsnitt innan du går vidare till nästa. Ikonerna framför menyposterna signalerar att avsnitten har fyllts i: 
  1. Röd: Avsnitt ej ifyllt. Du kan inte gå vidare till nästa avsnitt förrän det är ifyllt.
  2. Grön: Avsnitt ifyllt. Du kan gå vidare till nästa avsnitt. 
 3. Huvudskärmen.
 4. Knappen Register my organisation. Aktiv endast när alla avsnitt ät ifyllda. Obligatoriska avsnitt och fält i formuläret.

Fält i registreringsformuläret som är obligatoriska att fylla i är markerade med en röd asterisk  ( * ).  

De tillgängliga verktygstipsen, markerade med ikonen  (info)ger ytterligare instruktioner och hjälp med att fylla i varje fält. Håll muspekaren över ett specifikt verktygstips för att informationen ska visas.

I fritextfälten visas också en teckenräknare som anger hur många tecken som fortfarande kan användas.

Om en post i ett specifikt obligatoriskt fält bryter mot reglerna eller om all information som angetts tidigare tas bort från ett fält, ramas det in i rött och en varning visas. Du måste åtgärda sådana fel innan du kan fortsätta. Navigering genom formuläravsnitt.


Använd sidomenyn för att navigera till de olika avsnitten i registreringsformuläret. Inte förrän ett avsnitt är ifyllt (signaleras med en grön ikon) kan du gå vidare till nästa.
Om du försöker navigera till nästa avsnitt utan att ha fyllt i det tidigare avsnittet, visas ett varningsmeddelande. 


Sidomenyn går att minska, men knappen Register my organisation visas inte om den här inställningen används. Förteckningsfunktioner. 

Förteckningar, såsom de visas under SE_OID My Organisations eller sökresultaten, har följande funktioner:

 1. Antalet tillgängliga poster visas högst upp på förteckningen. 
 2. Du kan sortera förteckningen efter de olika kolumnerna i stigande eller fallande ordning genom att klicka på upp/ner-pilen i en särskild kolumn.
 3. En sökruta finns längst upp till höger i resultatlistan för ytterligare sökning bland de listade posterna. 
 4. Använd pilarna längst ned för att gå igenom förteckningen och se fler poster, om sådana finns.
Relaterade artiklar