Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.This check list is not visible to the National Agencies.

  • Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

  • If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
    • Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
IMT reference: 

Page labels:


User review IMT reference: 

Status: The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing  . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as  .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is  but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.
Jos haet kansallisen toimistosi hallinnoimaa akkreditointia ja/tai avustusta, organisaatiosi tiedot on päivitettävä vain yhteen paikkaan: organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään.

Tietyissä tapauksissa organisaatiotiedot on kuitenkin pidettävä ajan tasalla sekä organisaatioiden rekisteröintijärjestelmässä että rahoitus- ja tarjousportaali SEDIAssa.

  • Jos sinulla on sekä PIC-koodi että organisaatiotunnus, on erittäin suositeltavaa päivittää organisaatiotiedot molemmissa järjestelmissä.  
  • Jos päivität rahoitus- ja tarjousportaali SEDIAn organisaatiotiedot 22. lokakuuta tai sen jälkeen. Nämä päivitykset eivät siirry automaattisesti organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään.
  • Jos haet korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirjaa (ECHE) etkä hakenut kansallisen toimistosi hallinnoimaa avustusta 22. lokakuuta tai sen jälkeen.
  • Jos haet kansallisten toimistojen hallinnoiman akkreditoinnin ja/tai avustuksen lisäksi myös koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) hallinnoimaa avustusta.
  • Jos olet osallistunut ainoastaan toimiin, joita hallinnoi yksinomaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA), ja haluat nyt osallistua myös kansallisten toimistojen hallinnoimiin toimiin.Jos et ole varma, käsitteleekö kansallinen toimisto akkreditointiasi ja/tai avustustasi, tarkista Erasmus+ -ohjelmaoppaan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen oppaan tukikelpoisuusperusteet ja ota selvää, mihin voit lähettää akkreditointi- tai avustushakemuksesi.

Lisätietoja PIC-koodin vaativista toimista saat seuraavista lähteistä:


Kuten edellä mainittiin, organisaation tietoihin rahoitus- ja tarjousportaali SEDIAssa 22. lokakuuta tai sen jälkeen tehtyjä muutoksia ei siirretä organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään. 

Organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään tehtyjä muutoksia ei myöskään missään vaiheessa siirretä rahoitus- ja tarjousportaali SEDIAan. 

Huomaa, että organisaatioiden yhteyshenkilöiden tai käyttäjien nimet ja roolit eroavat toisistaan molempien järjestelmien välillä ja että tietyissä tapauksissa rahoitus- ja tarjousportaali SEDIAkäyttäjät eivät välttämättä pääse organisaatioiden rekisteröintijärjestelmään. Katso FI_OID Yhteyshenkilöiden ja valtuutettujen käyttäjien hallinta.
Related Articles