Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.

This page uses excerpts to and from other OID pages. 
Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Edit pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.This check list is not visible to the National Agencies.

 • Ensure that the location is under Edit pages - restricted to editors

 • If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  • Update status to Changes & Send request to EAC IT Training 
IMT reference:

Page labels:


User review IMT reference: 

Status:  The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing  . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as  .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is  but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.

Zakres niniejszego opracowania

Może zaistnieć konieczność aktualizacji zapisanych w Systemie Rejestracji Organizacji danych organizacji. Wyróżnia się kilka przypadków, kiedy organizacja zmuszona jest do zmiany swoich danych:

 1. Przeniesienie danych organizacji z Portalu Uczestnika do nowego Systemu Rejestracji Organizacji
 2. Zmiana danych organizacji
 3. Zmiana osoby do kontaktu
 4. Zmiana uprawnionych użytkownikówW sytuacji, gdy organizacja jest zarejestrowana zarówno w Systemie Rejestracji Organizacji, jak i w Portalu Uczestnika, zaleca się zaktualizować dane organizacji w obu systemach. 

Jak zmienić dane organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji?


Instrukcja skrócona
Instrukcja szczegółowa

Przejdź do listy „Moje organizacje” i przy aktualizowanej organizacji wybierz „Edytuj”


Z platformy Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przejdź do strony Moje organizacje.

System poprosi Cię o podanie loginu EU, chyba że już zalogowałeś(-aś) się do któregoś z systemów Komisji Europejskiej. Należy pamiętać, że System Rejestracji Organizacji nie obsługuje uwierzytelniania za pomocą eID. Możliwe jest wyłącznie uwierzytelnienie za pomocą adresu e-mail i hasła przypisanego do Twojego konta EU Login.

Wyświetla się lista organizacji, do których masz dostęp. Przejdź do danych organizacji klikając ikonkę niebieskiej strzałki w kolumnie Dane

System Rejestracji Organizacji wyświetli się w oknie danych Organizacji. Z tego miejsca, posiadasz dostęp do wszystkich aktualnie dostępnych danych organizacji.

Posłuż się Menu bocznym, aby poruszać się po poszczególnych częściach formularza.
Wprowadź zmiany w „Danych Organizacji”

Aby zmieniać dane organizacji:

 1. Przejdź do sekcji Dane organizacji
 2. Wprowadź żądane zmiany. 
 3. Jeśli Twoja organizacja nie wymaga żadnych innych zmian, zapisz zmiany klikając ikonkę Zaktualizuj organizację
Zmiana adresu

Aby zmienić dane dotyczące adresu instytucji:

 1. Przejdź do sekcji formularza Adres instytucji
 2. Wprowadź żądane zmiany. 
 3. Jeśli nie są wymagane żadne inne zmiany w odniesieniu do organizacji, zapisz zmiany klikając ikonkę Zaktualizuj organizacjęWprowadź zmiany w informacjach o „Osobie do kontaktu w organizacji”


Wprowadź zmiany w informacjach o „Uprawnionych użytkownikach”


Aktualizowanie dokumentów

Dokumentów dodanych w odniesieniu do organizacji nie można zmieniać, można je tylko usuwać. Jeśli wymagana jest nowa wersja dokumentu, należy ją przesłać. Starą wersję należy usunąć. 

Dalsze informacje, patrz Jak dodać dokument.


Jeśli Twoja organizacja została już zatwierdzona i zamierza ubiegać się o nowe dofinansowanie lub akredytację, wymagana jest aktualizacja i ponowne dołączenie wszelkich dokumentów starszych niż 6 miesięcy.Prześlij zmiany

Po wprowadzeniu wszystkich zmian, kliknij ikonkę Zaktualizuj organizację. Wyświetla się komunikat o powodzeniu (Sukces) operacji. Zamknij klikając OK.

Powiadomienia

System Rejestracji Organizacji będzie przesyłać powiadomienia e-mail wszystkim użytkownikom organizacji za każdym razem, gdy dokonywane są zmiany, informując ich o wprowadzeniu w systemie zmian dotyczących danych organizacji.  


Powiązane artykuły