Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.

This page uses excerpts to and from other OID pages. 
Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Edit pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.This check list is not visible to the National Agencies.

 • Ensure that the location is under Edit pages - restricted to editors

 • If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  • Update status to Changes & Send request to EAC IT Training 
IMT reference:

Page labels:


User review IMT reference: 

Status:  The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing  . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as  .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is  but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.


Čeho se toto téma týká?

Podrobnosti o organizaci zaznamenané v systému pro registraci organizací mohou vyžadovat aktualizaci. Pokud organizace potřebuje upravit své údaje, existuje několik scénářů:

 1. Přenos údajů o organizaci z účastnického portálu do nového systému pro registraci organizací
 2. Úprava podrobností o organizaci
 3. Změna kontaktní osoby
 4. Změna oprávněných uživatelůPokud je vaše organizace registrována v systému pro registraci organizací i v účastnickém portálu, doporučujeme vám aktualizovat podrobnosti organizace v obou systémech (týká se v případě, že se organizace účastní centralizovaných i decentralizovaných akcí).

Jak upravit podrobné údaje o organizaci v systému pro registraci organizací?


Rychlý průvodce
Podrobný návod

Chcete-li aktualizovat údaje o organizaci, otevřete oddíl „Moje organizace" (My Organisations) a vyberte možnost „Upravit“ (Edit).


Z portálu programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity přejděte na stránku CZ_OID Moje organizace

Pokud ještě nejste přihlášeni do některého ze systémů Evropské komise, budete vyzváni k zadání svých přihlašovacích údajů systému EU Login.

Zobrazí se seznam organizací, ke kterým máte přístup. Kliknutím na ikonu modré šipky ve sloupci Podrobné údaje (Details) zobrazíte podrobnosti o organizaci.

Otevře se stránka Údaje o organizaci (Organisation data). Zde jsou dostupné informace o organizaci. 

Ke snadnému přístupu ke konkrétním oddílům formuláře použijte postranní nabídku.
Úprava "Údajů o organizaci" (Organisation data).

Chcete-li upravit údaje o organizaci:

 1. Přejděte do oddílu Údaje organizace (Organisation data)
 2. Proveďte požadované změny. 
 3. Pokud již není třeba provést další změny, uložte provedené změny kliknutím na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation)Úprava „Sídla organizace" (Legal Address).

Chcete-li upravit informace o sídle:

 1. Přejděte do oddílu Sídlo organizace (Legal Address) formuláře. 
 2. Proveďte požadované změny. 
 3. Pokud již není třeba provést další změny, uložte provedené změny kliknutím na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation)Úprava "Kontaktní osoby organizace" (Organisation Contact Person).


Úprava "Oprávněných uživatelů" (Authorised Users).

Aktualizace dokumentů.

Dokumenty přidané k údajům vaší organizace nelze měnit, pouze odstraňovat. Pokud je potřeba nová verze dokumentu, musíte jej nahrát. Starou verzi je pak třeba odstranit. 

Podrobnosti najdete v části OID – Jak přidat dokument.


Pokud je vaše organizace již certifikována a má v úmyslu požádat o nový grant nebo akreditaci, musí být všechny dokumenty starší 6 měsíců aktualizovány a znovu připojeny.Potvrďte změny. 

Po provedení všech úprav klikněte na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete

Oznámení. 

Systém pro registrace organizací zašle e-maily s oznámením všem oprávněným uživatelům organizace pokaždé, když jsou odeslány změny, a informuje je o tom, že v systému byly provedeny změny údajů o organizaci


Související články