Follow the documentation check lists: Creating a wiki page & Review and Publishing a wiki page. Those check lists are not accessible to the National Agencies.Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this. Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.This check list is not visible to the National Agencies.

  • Ensure that the location is under Copied pages - restricted to editors

  • If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
    • Update status to Changes & Send request to EAC IT Training
IMT reference: 

Page labels:


User review IMT reference: 

Status:  The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing  . If the page is published for NA Working group review it will be indicated as  .
Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is  but may remain on this wiki for reference. Please, note this message is not visible to the NA user group.Tato stránka vysvětluje, jak zaregistrovat organizaci v systému pro registraci organizací, pokud se chcete účastnit jedné z akcí řízených národními agenturami v rámci programů Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity.Než zahájíte registraci své organizace, ověřte, zda již není zaregistrována. Použijte funkci Vyhledávání (Search) systému pro registraci organizace.


Chcete-li dokončit proces registrace a uložit svůj postup, musíte kliknout na tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register my organisation).  Toto tlačítko není aktivní, dokud nejsou vyplněny všechny povinné oddíly. Po registraci budou k dispozici další oddíly, které vám umožní nahrát dokumenty nebo zobrazit související akreditaci. V současné době se zobrazí pouze Charta Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání.Systém pro registraci organizací nemá funkci automatického ukládání. Nezavírejte prohlížeč ani nepřecházejte na jinou webovou stránku, dokud nedokončíte registraci kliknutím na tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register my organisation). V opačném případě budou veškeré informace, které jste zadali, ztraceny a registraci budete muset opakovat od začátku.

Přístup na Portál programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Před zahájením nové registrace ověřte, zda vaše organizace již nebyla zaregistrována.

Pro jistotu před zahájením registrace dvakrát pomocí funkce vyhledat (search) ověřte, zda vaše organizace již není zaregistrovaná. Pokud jste si jisti, že není, vaši organizaci zaregistrujte.

Pokud najdete více výsledků, které odpovídají údajům o vaší organizaci, požádejte kolegy ve vaší organizaci o radu, kterou vybrat. Pokud je některé ID/PIC organizace přidruženo ke kódu ECHE, považuje se toto ID za správné ID organizace pro použití ve vašich aplikacích. 


Klikněte na tlačítko "Zaregistrovat mou organizaci" (Register My Organisation).

Začněte s registrací vaší organizace:

  1. Kliknutím na tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register My Organisation) na domovské stránce portálu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity nebo 
  2. V nabídce Organizace (Organisations) vyberte možnost Zaregistrovat mou organizaci (Register My Organisation).

Budete přesměrováni do systému pro registraci organizací.Přihlášení prostřednictvím vašeho EU Login účtu.

Pokud nejste přihlášeni, budete vyzváni k přihlášení prostřednictvím systému EU Login.

Pokud ještě účet systému EU Login nemáte, můžete si jej přímo na této stránce vytvořit pomocí volby Create an account. Použijte e-mailovou adresu, která bude spojena s EU Login účtem a která bude použita pro přístup ke všem systémům Evropské komise. Další informace naleznete na stránce systému EU Login.

Klikněte na tlačítko "Upravit" (Edit).

Na stránce Vítejte v systému pro registraci organizací (Welcome to the Organisation Registration system) klikněte na tlačítko Upravit (Edit). Status registrace je DRAFT (KONCEPT)

Pomocí postranní nabídky můžete přecházet do různých oddílů registračního formuláře. K dalšímu oddílu můžete přejít až po dokončení stávajícího oddílu (indikovaném zelenou ikonou).
Pokud se pokusíte přejít k dalšímu oddílu, aniž byste dokončili předcházející oddíl, zobrazí se upozornění. 
Vyplnění oddílu "Údaje o organizaci“ (Organisation data).

Zadejte požadované údaje o vaší organizaci, jako je například oficiální název organizace, obchodní název (zkratka názvu organizace), právní status, jazyk, země a další. Pokud vaše organizace již má PIC kód, ale informace o organizaci nebyly převedeny do systému pro registraci organizací, zadejte je zde.


Nezapomeňte ověřit pomocí funkce Vyhledat (Search), zda byla vaše organizace převedena. Pokud organizaci najdete, není třeba ji znovu registrovat.
Dostupné  tipy („tool tips“) označené ikonou  (info), poskytují další pokyny a pomoc při vyplňování každého pole.

Po zadání všech povinných informací se barva ikony oddílu Údaje o organizaci (Organisation data) změní na zelenou a můžete přejít do oddílu Sídlo organizace (Legal Address).


Vyplnění oddílu  "Sídlo organizace" (Legal Address).

V postranní nabídce přejděte do oddílu "Sídlo organizace" (Legal Address)  a zadejte požadované údaje. 

Po vyplnění všech povinných polí se barva ikony nabídky "Sídlo organizace" (Legal Address) změní na zelenou a můžete přejít do oddílu Kontaktní osoba organizace (Organisation Contact Person)Přidat "Kontaktní osobu organizace" (Organisation Contact Person).

Přidat "Oprávněného uživatele" (Authorised User).

Potvrdit registraci.

Po zadání všech údajů do registračního formuláře se zpřístupní tlačítko Zaregistrovat mou organizaci (Register my organisation). Kliknutím na tlačítko odešlete data a dokončete registraci.

Zobrazí se potvrzovací zpráva a nově vytvořené ID organizaceID organizace tvoří 8 číslic, kterým předchází písmeno „E“. 

V horní části obrazovky si všimnete, že se status změnil z Koncept (Draft) na Registrováno (Registered) a zobrazí se nově vytvořené ID organizace

Stav Registered (Registrováno) znamená, že odeslání bylo úspěšné. Neznamená to však, že organizace je již certifikována Národní agenturou. 

Po zaregistrování vaší organizace budou k dispozici další dva oddíly:

Navíc je nyní možné přidat další oprávněné uživateleOddíl "Accreditations" (Akreditace).

Po úspěšné registraci se v postranní nabídce zobrazí oddíl Akreditace (Accreditations). Pokud vaše organizace nikdy nebyla zaregistrována u Evropské komise, nebudou v tomto oddílu zobrazeny žádné informace. Pokud jste zadali PIC, ke kterému je přidružená listina programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE), zobrazí se zde tato listina. Pokud jste zapomněli v oddílu Údaje organizace (Organisation data) zadat svůj PIC, můžete tak učinit v této fázi. Poté stiskněte tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation), vraťte se do oddílu Akreditace (Accreditations) a zkontrolujte, zda je nyní zobrazen váš kód ECHE.

Oddíl "Dokumenty" (Documents). 

Jakmile je organizace zaregistrována, můžete přidat dokumenty, které Národní agentura potřebuje k certifikaci vaší organizace. Informace o dokumentech, které je třeba nahrát, najdete v průvodcích programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Další informace o tom, jak nahrávat a spravovat dokumenty vaší organizace, najdete na stránce CZ_OID Správa dokumentů.


Oznámení.

Systém pro registraci organizací zašle informační e-mail osobě, která organizaci zaregistrovala a všem osobám, které byly označeny jako oprávněné. Toto oznámení bude obsahovat ID organizace, další informace a související odkazy.Související články