Follow the documentation check list: https://webgate.ec.europa.eu/CITnet/confluence/display/ITT/Checklist+for+creating+a+Wiki+pagehttps://webgate.ec.europa.eu/CITnet/confluence/display/ITT/Checklist+for+Post+User+Review%2C+NA+WG+Review+and+Publishing+a+Wiki+PageThis check list is not accessible to the National Agencies.Do not copy a page without following the check list. A copied page no matter the status will automatically be published on saving. The location of the page must be changed to Copied pages - restricted to editors before first save to avoid this.Please, note this message as well as the check lists are not visible to the NA user group.This check list is not visible to the National Agencies.
 • Ensure that the location is under Edit pages - restricted to editors
 • If changes are required to be done by EAC IT TRAINING
  • Update status to Changes
  • Send request to EAC IT Training
IMT reference:

Page labels:


User review IMT reference:

Status:The page should be marked by one of the 6 statuses. The page may be in DRAFT or is ready for or undergoing REVIEW. If the page is published for NA Working group review it will be indicated as REVIEW NA WG Finally the page is PUBLISHED.  The page may be hidden from the NA user group once it is AGED but may remain on this wiki for reference.

Please, note this message is not visible to the NA user group.
RelevanciaCall YearAction

2018

ESC21 - Traineeship and Job
Mi a gyakornoki és a munkavállalási tevékenység


Az Európai Szolidaritási Testület értelmében a Gyakornoki tevékenység és munkavállalás tevékenységek lehetőséget adnak a fiataloknak munkahelyi gyakorlat vagy foglalkoztatás szerzésére annak érdekében, hogy fejlesszék képességeiket és tapasztalataikat, ezáltal hozzájárulva a foglalkoztathatósághoz és a munkaerő piacra történő belépéshez.
Milyen tevékenységek ezek?

A gyakornoki tevékenység és munkavállalási projektek egy vagy több fő tevékenységet is tartalmazhatnak az alábbiak szerint:

Munkavállalás:

 • Teljes munkaidős munkavégzés 3-tól 12 hónapig tartó időtartamban, melynek költségeit az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó szervezet állja.
 • A foglalkoztatásnak tartalmaznia kell egy tanulási és képzési elemet, valamint írásos munkaszerződésen kell alapulnia, mely tiszteletben tartja a nemzeti jogszabályokban vagy a vonatkozó kollektív szerződésekben, esetleg mindkettőben megfogalmazott munkavállalói jogokat és kötelezettségeket arra az országra vonatkozóan, ahol a munkavégzés fennáll.
 • A munkavégzés történhet a résztvevő lakóhelye szerinti más országban (határon átnyúló), vagy a résztvevő lakóhelye szerinti országban (belföldi).


Gyakornoki tevékenység program:

 • Teljes munkaidős munkavégzés 2-től 6 hónapig terjedő időtartamban, melynek költségeit az Európai Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó szervezet állja.
 • A gyakornoki tevékenységnek tartalmaznia kell egy tanulási és képzési elemet, hogy segítse a résztvevőt jelentős tapasztalatok megszerzésében, miközben egyéni, tanulási, társas, állampolgári, és szakmai kompetenciafejlődés is történik. Mindennek alapja egy, a gyakornoki tevékenység program kezdetén megkötött, írásos gyakornoki megállapodás, amely összhangban van azon ország vonatkozó jogszabályi kereteivel, amelyben a gyakornoki tevékenység megvalósul
 • A gyakornok nem helyettesíthet munkaerőt, valamint tisztán szét kell választani a gyakornoki tevékenységet az önkéntes tevékenységtől, mind pénzügyi, mind szervezeti szempontból
 • Gyakornoki tevékenység  történhet a résztvevő lakóhelye szerinti más országban (határon átnyúló), vagy a résztvevő lakóhelye szerinti országban (belföldi)

Kinek szól

Szervezeteknek

Bármilyen, az Európai Unió tagállamaiban működő, állami vagy magán szervezet részt vehet és pályázhat a programban.

Egyéneknek

18 – 30 év közötti, Európai Uniós állampolgársággal rendelkező fiatalok vehetnek részt a programban. A fiataloknak regisztrálni kell az Európai Szolidaritási Testületben a programban történő részvételhez.
Hogyan működik

A projektek alapvetően az alábbi szakaszokból állnak:

 1. Előkészítés (beleértve a gyakorlati teendőket, a résztvevők kiválasztását, a partnerekkel és a résztvevőkkel történő szerződéskötést, és a résztvevők kiutazást megelőző nyelvi / interkulturális / tevékenységhez kötődő felkészítését);
 2. Tevékenységek megvalósítása
 3. Utánkövetés (beleértve a tevékenységek értékelését, a résztvevők tevékenység során elért tanulási eredményeinek hivatalos elismerését, a részvételt tanúsító igazolás kiállítását csakúgy, mint az elért projekteredmények disszeminációját és hasznosítását).

Nincs minimum elvárás a projektben részt vevő szervezetek számára vonatkozóan. Akár egy szervezet is benyújthat pályázatot, amennyiben rendelkezik Minőségi Tanúsítvánnyal.


A pályázó szervezet megvalósíthatja a projektet önmagában, vagy társult partnerekkel történő együttműködésben, akik számára nem elvárás a Minőségi Tanúsítvány megléte. A pályázó felelős a projekt teljes megvalósításáért, de delegálhat feladatokat társult partnerekhezHatáron átnyúló együttműködés esetében a pályázónak be kell mutatnia kapacitását arra vonatkozóan, hogy fel tudja készíteni a résztvevőket az indulási országukban, és támogatást tud nyújtani számukra a visszatérést követően.

A pályázó biztosítja, hogy az alábbi tevékenységeket megvalósítja:

 • munkáltatók elérése a gyakornoki pozíciók / állásajánlatok feltárása érdekében, támogatva a bevonódásukat;
 • az Európai Szolidaritási Testületnél regisztrált jelöltek kiválasztása és összehangolása a megfelelő ajánlatokkal;
 • résztvevők felkészítése és / vagy képzése a kiutazás előtt;
 • a résztvevők részvételének biztosítása a teljes tréning- és értékelési folyamatban;
  • támogatás nyújtása a tanulási folyamatban, valamint a tanulási eredmények tudatosításában és dokumentálásában az EU-s vagy nemzeti elismertetési eszközök alkalmazásával;
 • annak biztosítása, hogy a gyakornok vagy a munkavállaló írott, a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelő gyakornoki megállapodáson vagy munkaszerződésen alapuló fizetést kap;
 • a méltányos munkafeltételek biztosítása;
 • útmutatás és támogatás biztosítása a résztvevők számára a tevékenység összes fázisában,az igényeknek megfelelően;
 • munkahelyi és folyamatos tréning programok tervezése és megvalósítása; olyan feladatok és tevékenységek megtervezése a résztvevők számára, amelyek összhangban vannak az Európai Szolidaritási Testület alapelveivel és a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlással (amennyiben releváns);
 • támogatás nyújtása a résztvevők számára a tevékenységet követő hazaérkezés után, segítve az álláskeresésüket, további képzésekbe történő bekapcsolódásukat, stb.

A feladatok listája nem teljes, és függ az adott projekt sajátosságaitól.

A fiatalok az Európai Szolidaritási Testületben való részvételüket kifejezik az Európai Szolidaritási Testület honlapján történő regisztrációval. A szervezeteknek a résztvevőket az adatbázisban szereplő fiatalok közül kell kiválasztaniuk.Mit támogat a program?

 • Utazási költség,
 • Szervezési költség (résztvevők támogatása, management költségek),
 • Költözési hozzájárulás a résztvevők számára,
 • Nyelvi támogatás,
 • Beilleszkedési támogatás,
 • Biztosítás,
 • Rendkívüli költségek.
Hogyan lehet benne részt venni

Minden, az Európai Unió tagállamaiban működő, a foglalkoztatási projektekhez kapcsolódó Minőségi Tanúsítvánnyal rendelkező szervezet pályázhat a saját országának Nemzeti Irodájához.

2018-ban a nemzetközi intézkedések az irányadóak, amely értelmében a szervezeteknek nem kell rendelkeznie a Minőségi Tanúsítvánnyal, amikor benyújtják a pályázatot. Ebben a szakaszban azonban elvárás, hogy már be legyen nyújtva a szervezet releváns Minőségi Tanúsítványra vonatkozó pályázata.

Azonban minden szervezetnek rendelkeznie kell Minőségi Tanúsítvánnyal a pályázati döntést megelőzően.


A projektkezdés dátumai

 • 2019. január 01-től 2019. május 31-ig

Projektek időtartam

 • 6 hónaptól 24 hónapig

Pályázási határidő

 • 2018. október 16 – 12:00 (dél - brüsszeli szerint)

Hogyan lehet pályázni?