We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Information

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation. 

Wstęp

Ta strona wyjaśnia jak zarządzać dokumentami wprowadzanymi do Systemu Rejestracji Organizacji.

Po zarejestrowaniu organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji można dodać dokumenty, które są potrzebne Narodowej Agencji do zwalidowania (weryfikacji) organizacji. Informacje o dokumentach, które należy przesłać, można znaleźć w przewodnikach po programie Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności. 

Jeśli informacje o organizacji zostały automatycznie przeniesione z systemu SEDIA do Systemu Rejestracji Organizacji, dostępne dokumenty również zostały przeniesione i są dostępne w Systemie Rejestracji Organizacji. Podczas sprawdzania i/lub aktualizacji informacji o organizacji należy również sprawdzić sekcję dokumentów. Dokumenty, które są starsze niż sześć miesięcy, powinny zostać odnowione. 

Dostęp do sekcji Dokumenty w Systemie Rejestracji Organizacji jest możliwy:

  1. bezpośrednio po zakończeniu pierwszej rejestracji organizacji, przechodząc do sekcji Dokumenty formularza, albo
  2. wybierając z listy Moje organizacje dla organizacji już zarejestrowanych.

Dokumenty umieszczone w Systemie Rejestracji Organizacji nie mogą zostać usunięte.


Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo

1. Otwórz "Moje organizacje"

Na platformie Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przejdź do zakładki Organizacje w menu głównym, a następnie kliknij na Moje organizacje.

Alternatywnie, jeśli znajdujesz się na stronie Szukaj organizacji, przewiń do dołu strony i wybierz ORGANIZACJE - Moje organizacje.

Uwaga


Sekcja "Moje organizacje" jest widoczna dopiero po uwierzytelnieniu (zalogowaniu się do systemu EU Login).

1.1.  Wyświetla się lista organizacji 

Tutaj można znaleźć listę organizacji zarejestrowanych przez Ciebie lub takich, w których jesteś osobą upoważnioną do reprezentowania organizacji w odniesieniu do programów Erasmus+ i/lub Europejskiego Korpusu Solidarności.


1.2. Wejdź w dane organizacji

Kliknij na niebieski identyfikator organizacji ID, aby uzyskać dostęp do szczegółów dotyczących wybranej organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji.  

System Rejestracji Organizacji otwiera się ze szczegółami wybranej organizacji. Z tego miejsca można przeglądać lub aktualizować informacje o organizacji. 

Szczegóły w jaki sposób aktualizować dane organizacji znajdują się na stronie Zmień dane organizacji2.  Przejdź do sekcji „Dokumenty”

Przejdź do sekcji „Dokumenty” za pomocą menu po lewej stronie. W ten sposób zostaniesz przeniesiony do sekcji formularza, gdzie w miarę ich dostępności wymienione są dokumenty dodane do danych Twojej organizacji


3. Kliknij „Dodaj dokument”

 Kliknij przycisk Dodaj dokument. Otworzy się okienko dialogowe z prośbą o dodanie dokumentu.

3.1. Maksymalny rozmiar pliku to 50 MB.

Nie ma limitu całkowitego rozmiaru ani całkowitej liczby załączników, ale każdy pojedynczy plik nie może być większy niż 50 MB.  


4. Wybierz plik do przesłania

  • Wybierz plik: Prześlij plik z komputera klikając na Wybierz plik
  • Rodzaj dokumentu: Po wybraniu pliku z rozwijanej listy wybierz jedną z opcji, aby określić Rodzaj dokumentu. Jeśli nie możesz znaleźć żądanego typu dokumentu, wybierz opcję „Inne”

Po ponownym sprawdzeniu, czy wybrałeś(-aś) żądany plik i rodzaj dokumentu, kliknij Prześlij.

Lista Twoich dokumentów zostanie poszerzona o przesłany nowy dokument. Powtórz powyższe kroki w przypadku wszystkich dokumentów, które chcesz przesłać w odniesieniu do organizacji.5. Zaktualizuj organizację

Po dodaniu wszystkich dokumentów, zakończ przesyłanie dokumentów klikając ikonkę Zaktualizuj moją organizację. Zamknij komunikat o pomyślnym zakończeniu procesu (Success).

W przypadku, gdy nie wykonasz tej czynności, przesłane pliki nie zostaną zapisane w Systemie Rejestracji Organizacji.

Po pomyślnej aktualizacji, dla każdego pliku uaktywni się zielona ikonka pobierania.  W kolumnie operacje pojawi się przycisk rozwijanego menu z opcjami Pobierz i Dodaj nową wersję.

Lista dokumentów posiada funkcję porządkowania według typu dokumentu oraz wyszukiwania konkretnego dokumentu. Dalsze informacje, patrz strona: podstawowe funkcje Systemu Rejestracji Organizacji. 6. Pobierz dokumenty.

Aby pobrać przesłany dokument, kliknij na menu w kolumnie Operacje i wybierz polecenie Pobierz. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby zapisać lub otworzyć plik.  


7. Dodaj nową wersję dokumentu

Aby przesłać nową wersję pliku, kliknij na przycisk menu w kolumnie Operacje i wybierz Dodaj nową wersję. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przesłać nową wersję pliku. 

Nie zapomnij kliknąć na Aktualizuj organizację, aby zapisać przesłany dokument(y).

Dostęp do starszych wersji dokumentu można uzyskać klikając na niebieską strzałkę, która jest dostępna w pierwszej kolumnie każdego dokumentu posiadającego więcej niż jedną wersję. Można je również pobrać w sposób opisany powyżej.