Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacja

Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji strony.


O czym jest ta strona?

Może zaistnieć konieczność aktualizacji zapisanych w Systemie Rejestracji Organizacji danych organizacji. Wyróżnia się kilka przypadków, kiedy organizacja zmuszona jest do zmiany swoich danych:

 1. Przeniesienie danych organizacji z Portalu Uczestnika do nowego Systemu Rejestracji Organizacji
 2. Zmiana danych organizacji
 3. Zmiana osoby do kontaktu
 4. Zmiana uprawnionych użytkownikówInformacja

 W sytuacji, gdy organizacja jest zarejestrowana zarówno w Systemie Rejestracji Organizacji, jak i w Portalu Uczestnika, zaleca się zaktualizować dane organizacji w obu systemach. 


Jak zmienić dane organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji?


Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółówo

1. Przejdź do listy „Moje organizacje” i przy aktualizowanej organizacji wybierz „Edytuj”

Na platformie Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przejdź do zakładki Organizacje w menu głównym, a następnie kliknij na Moje organizacje.

Alternatywnie, jeśli znajdujesz się na stronie Szukaj organizacji, przewiń do dołu strony i wybierz ORGANIZACJE - Moje organizacje.

Uwaga


Sekcja "Moje organizacje" jest widoczna dopiero po uwierzytelnieniu (zalogowaniu się do systemu EU Login).

1.1.  Wyświetla się lista organizacji 

Tutaj można znaleźć listę organizacji zarejestrowanych przez Ciebie lub takich, w których jesteś osobą upoważnioną do reprezentowania organizacji w odniesieniu do programów Erasmus+ i/lub Europejskiego Korpusu Solidarności.


1.2. Wejdź w dane organizacji

Kliknij na niebieski identyfikator organizacji ID, aby uzyskać dostęp do szczegółów dotyczących wybranej organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji.  

System Rejestracji Organizacji otwiera się ze szczegółami wybranej organizacji. Z tego miejsca można przeglądać lub aktualizować informacje o organizacji. 

Aby w łatwy sposób przejść do konkretnej sekcji formularza skorzystaj z menu bocznego.2. Zmodyfikuj "Dane organizacji "

Zaktualizuj wymagane informacje o swojej organizacji, takie jak nazwa prawna, nazwa firmy, status prawny, język, kraj i inne. Jeśli Twoja organizacja posiada już numer PIC, ale informacje o organizacji nie zostały przeniesione do Systemu Rejestracji Organizacji, można je wprowadzić na tym ekranie. Zobacz więcej szczegółów dotyczących pola numeru PIC.

Aby zmieniać dane organizacji:

 1. Przejdź do sekcji Dane organizacji
 2. Wprowadź żądane zmiany. 
 3. Jeśli Twoja organizacja nie wymaga żadnych innych zmian, zapisz zmiany klikając ikonkę Zaktualizuj organizację3. Zmień "Adres instytucji"

Aby zmienić dane dotyczące adresu instytucji:

 1. Przejdź do sekcji formularza Adres instytucji
 2. Wprowadź żądane zmiany. 
 3. Jeśli nie są wymagane żadne inne zmiany w odniesieniu do organizacji, zapisz zmiany klikając ikonkę Zaktualizuj organizację


4. Wprowadź zmiany w informacjach o „Osobie do kontaktu w organizacji”

4.1. Wejdź do sekcji "Osoba do kontaktu w organizacji" 

Kliknij w bocznym menu "Osoba do kontaktu w organizacji" 

Istnieją dwa sposoby aktualizacji danych osoby kontaktowej w Systemie Rejestracji Organizacji:

 1. Możesz zaktualizować dane osoby kontaktowej w dowolnym momencie podczas lub po rejestracji, po prostu zastępując istniejące informacje.
 2. Po rejestracji można szybko zastąpić dane osoby kontaktowej organizacji danymi istniejącego uprawnionego użytkownika, korzystając z przycisku Wybierz.

Obie opcje są wyjaśnione poniżej.


4.2. Opcja 1: Aktualizuj dane Osoby do kontaktu w organizacji

Zaktualizuj dane osoby kontaktowej organizacji w odpowiednich polach. Wszystkie informacje mogą zostać zmienione.

W poniższym przykładzie zastąpiliśmy adres e-mail.4.3. Opcja 2: Zastąp osobę do kontaktu

Aby całkowicie zastąpić aktualną osobę kontaktową innym zarejestrowanym uprawnionym użytkownikiem, kliknij przycisk Wybierz


Wybierz uprawnionego użytkownika i "Potwierdź" wybór

Na ekranie Wybierz uprawnionego użytkownika:

 1. Kliknij przycisk radiowy dla uprawnionego użytkownika, którego dane chcesz skopiować do formularza Osoba kontaktowa
 2. Kliknij przycisk Potwierdź.


4.4. Aktualizuj dane osoby kontaktowej

Dane osoby kontaktowej zostaną zastąpione zgodnie z Twoim wyborem. Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji (Sukces).4.5. Aktualizuj dane mojej organizacji 

Aby zakończyć aktualizację, należy kliknąć przycisk Aktualizuj moją organizację w bocznej nawigacji. Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji (Sukces). Kliknij OK, aby go zamknąć. 
5. Wprowadź zmiany w informacjach o „Uprawnionych użytkownikach”

5.1. Wejdź do sekcji "Uprawnieni użytkownicy".

Otwórz sekcję Uprawnieni użytkownicy. Wyświetli się lista dodanych uprawnionych użytkowników. 

5.2. Kliknij ikonę "Edytuj" 

Znajdź na liście kontakt, który ma zostać zaktualizowany, i kliknij znajdującą się obok niego ikonę Edytuj. 5.3. Wprowadź wymagane zmiany i kliknij "Zapisz"

Wprowadź wymagane zmiany w oknie Edytuj uprawnionego użytkownika.

Istnieją dwa sposoby zapisu danych:

 1. Jeśli adres e-mail osoby kontaktowej nie jest powiązany z istniejącym uprawnionym użytkownikiem, pojawia się przycisk Kopiuj dane osoby kontaktowej. Klikając na te pole kopiujemy dane osoby kontaktowej, w tym e-mail. 
 2. Wypełnij dane ręcznie.
  a. Jeśli  numery telefonów i/lub adres uprawnionego użytkownika są takie same jak te podane w sekcji Dane organizacji, zaznacz pola wyboru Użyć telefonów organizacji? i Użyć adresu organizacji? Jeśli nie, wypełnij szczegóły w dostępnych polach. 

W naszym przykładzie poniżej, skorzystaliśmy z przycisku Kopiuj dane osoby kontaktowej. 


Jeżeli adres e-mail nie jest powiązany z kontem logowania UE, upoważniony użytkownik otrzyma na ten adres e-mail zaproszenie do utworzenia konta logowania UE. 


5.4. Aktualizuj dane organizacji 

Kliknij przycisk Aktualizuj moją organizację w menu bocznym, jeśli nie są wymagane żadne inne aktualizacje dla Twojej organizacji. Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji (Sukces). Kliknij OK, aby go zamknąć. 6. Aktualizowanie dokumentów

Dokumentów dodanych dla Państwa organizacji nie można zmieniać, można je jedynie usunąć. Jeśli wymagana jest nowa wersja dokumentu, należy ją przesłać. Stara wersja powinna zostać usunięta. 

Patrz: PL_OID Zarządzanie dokumentami.

Ważne

Jeśli Twoja organizacja została już zwalidowana (zatwierdzona) przez Narodową Agencję i zamierza ubiegać się o nowe dofinansowanie lub akredytację, wymagana jest aktualizacja i ponowne dołączenie wszelkich dokumentów starszych niż 6 miesięcy.


7. Wprowadź zmiany

Po wprowadzeniu wszystkich zmian, kliknij ikonkę Zaktualizuj organizację. Wyświetla się komunikat o powodzeniu (Sukces) operacji. Zamknij klikając OK.


8. Powiadomienia

System Rejestracji Organizacji każdorazowo po wprowadzeniu zmian będzie wysyłał do wszystkich uprawnionych użytkowników organizacji wiadomości e-mail z powiadomieniem o dokonaniu zmian danych organizacji w systemie.