Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacja

Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji strony.
Wstęp

Ta strona wyjaśnia, w jaki sposób można aktualizować osoby kontaktowe w organizacji i uprawnionych użytkowników oraz usuwać upoważnionych użytkowników w systemie Rejestracji Organizacji.

W celu wykonania tych czynności należy być uprawnionym użytkownikiem organizacji i zalogować się do Systemu Rejestracji Organizacji za pomocą konta EU Login przypisanego do organizacji.

Informacje o tym, jak dodać osobę kontaktową i uprawnionych użytkowników znajdują się na stronie PL_2021 OID Jak dodać osoby kontaktowe i uprawnionych użytkowników.
1. Wejdź na stronę Moje organizacje i "Edytuj" wybraną organizację

Na platformie Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przejdź do zakładki Organizacje w menu głównym, a następnie kliknij na Moje organizacje.

Alternatywnie, jeśli znajdujesz się na stronie Szukaj organizacji, przewiń do dołu strony i wybierz ORGANIZACJE - Moje organizacje.

Uwaga


Sekcja "Moje organizacje" jest widoczna dopiero po uwierzytelnieniu (zalogowaniu się do systemu EU Login).

1.1.  Wyświetla się lista organizacji 

Tutaj można znaleźć listę organizacji zarejestrowanych przez Ciebie lub takich, w których jesteś osobą upoważnioną do reprezentowania organizacji w odniesieniu do programów Erasmus+ i/lub Europejskiego Korpusu Solidarności.


1.2. Wejdź w dane organizacji

Kliknij na niebieski identyfikator organizacji ID, aby uzyskać dostęp do szczegółów dotyczących wybranej organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji.  

System Rejestracji Organizacji otwiera się ze szczegółami wybranej organizacji. Z tego miejsca można przeglądać lub aktualizować informacje o organizacji. 

Szczegółowe informacje na temat sposobu aktualizacji informacji o organizacji można znaleźć na stronie  PL_2021 OID Zmień dane organizacji.2. Edytuj osobę kontaktową

2.1. Wejdź do sekcji "Osoba do kontaktu w organizacji" 

Kliknij w bocznym menu "Osoba do kontaktu w organizacji" 

Istnieją dwa sposoby aktualizacji danych osoby kontaktowej w Systemie Rejestracji Organizacji:

 1. Możesz zaktualizować dane osoby kontaktowej w dowolnym momencie podczas lub po rejestracji, po prostu zastępując istniejące informacje.
 2. Po rejestracji można szybko zastąpić dane osoby kontaktowej organizacji danymi istniejącego uprawnionego użytkownika, korzystając z przycisku Wybierz.

Obie opcje są wyjaśnione poniżej.


2.2. Opcja 1: Aktualizuj dane Osoby do kontaktu w organizacji

Zaktualizuj dane osoby kontaktowej organizacji w odpowiednich polach. Wszystkie informacje mogą zostać zmienione.

W poniższym przykładzie zastąpiliśmy adres e-mail.2.3. Opcja 2: Zastąp osobę do kontaktu

Aby całkowicie zastąpić aktualną osobę kontaktową innym zarejestrowanym uprawnionym użytkownikiem, kliknij przycisk Wybierz


Wybierz uprawnionego użytkownika i "Potwierdź" wybór

Na ekranie Wybierz uprawnionego użytkownika:

 1. Kliknij przycisk radiowy dla uprawnionego użytkownika, którego dane chcesz skopiować do formularza Osoba kontaktowa
 2. Kliknij przycisk Potwierdź.


2.4. Aktualizuj dane osoby kontaktowej

Dane osoby kontaktowej zostaną zastąpione zgodnie z Twoim wyborem. Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji (Sukces).2.5. Aktualizuj dane mojej organizacji 

Aby zakończyć aktualizację, należy kliknąć przycisk Aktualizuj moją organizację w bocznej nawigacji. Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji (Sukces). Kliknij OK, aby go zamknąć. 3. Edytuj uprawnionego użytkownika

3.1. Wejdź do sekcji "Uprawnieni użytkownicy".

Otwórz sekcję Uprawnieni użytkownicy. Wyświetli się lista dodanych uprawnionych użytkowników. 

3.2. Kliknij ikonę "Edytuj" 

Znajdź na liście kontakt, który ma zostać zaktualizowany, i kliknij znajdującą się obok niego ikonę Edytuj. 3.3. Wprowadź wymagane zmiany i kliknij "Zapisz"

Wprowadź wymagane zmiany w oknie Edytuj uprawnionego użytkownika.

Istnieją dwa sposoby zapisu danych:

 1. Jeśli adres e-mail osoby kontaktowej nie jest powiązany z istniejącym uprawnionym użytkownikiem, pojawia się przycisk Kopiuj dane osoby kontaktowej. Klikając na te pole kopiujemy dane osoby kontaktowej, w tym e-mail. 
 2. Wypełnij dane ręcznie.
  a. Jeśli  numery telefonów i/lub adres uprawnionego użytkownika są takie same jak te podane w sekcji Dane organizacji, zaznacz pola wyboru Użyć telefonów organizacji? i Użyć adresu organizacji? Jeśli nie, wypełnij szczegóły w dostępnych polach. 

W naszym przykładzie poniżej, skorzystaliśmy z przycisku Kopiuj dane osoby kontaktowej. 


Jeżeli adres e-mail nie jest powiązany z kontem logowania UE, upoważniony użytkownik otrzyma na ten adres e-mail zaproszenie do utworzenia konta logowania UE. 


3.4. Aktualizuj dane organizacji 

Kliknij przycisk Aktualizuj moją organizację w menu bocznym, jeśli nie są wymagane żadne inne aktualizacje dla Twojej organizacji. Zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji (Sukces). Kliknij OK, aby go zamknąć. 

4. Usuwanie uprawnionego użytkownika


4.1. Aby usunąć upoważnionego użytkownika:

 1. Wejdź do sekcji Uprawnieni użytkownicy. Wyświetlona zostanie lista uprawnionych użytkowników.  
 2. Kliknij ikonę Usuń (kosz) w wierszu użytkownika, który ma zostać usunięty.
 3. Potwierdź, klikając Tak w wyskakującym okienku. Kliknąć Nie, aby anulować usunięcie.
 4. Kliknij przycisk Aktualizuj moją organizację w nawigacji bocznej, aby zapisać zmiany. 
 5. Pojawi się komunikat o powodzeniu operacji (Sukces). Kliknij OK, aby go zamknąć.4.1.1. Użytkownik nie może usunąć samego siebie

Zalogowani uprawnieni użytkownicy mogą usunąć z Systemu Rejestracji Organizacji każdego innego uprawnionego użytkownika oprócz siebie. Ikona usuwania nie jest dostępna:

5. Powiadomienia


 • Powiadomienia w wiadomościach e-mail zostaną wysłane, jeśli w Systemie Rejestracji Organizacji zaktualizowano lub usunięto dane kontaktowe lub użytkownika  z organizacji. Powiadomienia są wysyłane również do osoby, której dane zostały zmienione lub usunięte, a także na wszystkie pozostałe adresy zarejestrowane w ramach tej organizacji.
 • System Rejestracji Organizacji wyśle zaproszenie do utworzenia konta EU Login do wszystkich uprawnionych użytkowników, którzy nie posiadają takiego konta powiązanego z adresem e-mail podanym podczas dodawania do organizacji.