Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacja

Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji strony.
Wstęp

Ta strona wyjaśnia jak dodawać osoby kontaktowe i uprawnionych użytkowników w Systemie Rejestracji Organizacji. 

1. Dodawanie osoby kontaktowej

1.1. Przejdź do sekcji ,,Osoba do kontaktu w organizacji" w bocznym menu. 

Otwiera się ekran Osoba do kontaktu w organizacji. 1.2. Wprowadź wymagane dane

Należy podać dane, takie jak imię i nazwisko, stanowisko w organizacji i służbowy adres e-mail. Wszystkie pola obowiązkowe w sposób widoczny oznaczono gwiazdką *.

Domyślnie, pola do zaznaczenia opcji wykorzystania telefonów i adresu organizacji nie są zaznaczone. Jeśli są to poprawne dane Osoby kontaktowej organizacji, zaznacz te pola. Odpowiednie dane zostaną przeniesione z części Dane organizacji w formularzu rejestracji.

1.3. Zakładka Osoby do kontaktu w organizacji uzupełniona prawidłowo.

Ikonka w menu bocznym zmienia kolor na zielony w chwili podania wszystkich obowiązkowych danych w tej sekcji. Możesz przejść do kolejnej części rejestracji: Uprawnieni użytkownicy.2. Dodawanie pierwszego uprawnionego użytkownika

Jako osoba rejestrująca organizację jesteś pierwszym Uprawnionym użytkownikiem. W trakcie rejestracji organizacji jesteś zobowiązany do podania Twoich danych osobowych.

W tym momencie procesu rejestracji, nie ma możliwości dodawania kolejnych uprawnionych użytkowników. Ta opcja pojawi się po złożeniu formularza rejestracyjnego. 

2.1. Przejdź do sekcji "Uprawnieni użytkownicy"

Otwiera się ekran Uprawnieni użytkownicy. Twój adres email jest już uzupełniony  (informacje zostały pobrane z Twojego konta EU Login). Służbowy adres e-mail nie może zostać zmieniony. 
2.2. Wprowadź wymagane dane

Podaj brakujące wymagane dane. Ikonka w menu bocznym zmienia kolor na zielony w chwili wypełnienia wszystkich wymaganych pól. 

Istnieją dwa sposoby zapisu danych:

  1. Jeśli jesteś również osobą kontaktową organizacji, kliknij przycisk Kopiuj dane osoby kontaktowej, aby szybko uzupełnić swoje informacje z sekcji Osoba kontaktowa organizacji.
    Pamiętaj: Nie możesz zastąpić własnego służbowego adresu e-mail, w przeciwnym razie utracisz dostęp do organizacji. Jeśli w sekcji Osoba kontaktowa użyłeś innego adresu e-mail, nie będzie on umożliwiał zalogowania się jako uprawniony użytkownik.
  2. Jeśli nie jesteś osobą kontaktową, wypełnij swoje dane ręcznie.
    a. Jeśli Twoje numery telefonów i/lub adres są takie same jak te podane w sekcji Dane organizacji, zaznacz pola wyboru Użyć telefonów organizacji? i Użyć adresu organizacji? Jeśli nie, wypełnij szczegóły w dostępnych polach. 

W naszym przykładzie poniżej, osoba kontaktowa jest taka sama jak uprawniony użytkownik, ale służbowe adresy e-mail są różne.3. Dodawanie kolejnych „Uprawnionych użytkowników” (jeśli ma zastosowanie).

Dodawanie kolejnych uprawnionych użytkowników jest możliwe dopiero po zarejestrowaniu organizacji w Systemie Rejestracji. Można to zrobić od razu po rejestracji lub później przy aktualizacji istniejących danych organizacji. 

Uwaga:  Każdy uprawniony użytkownik może dodawać kolejnych uprawnionych użytkowników. 

Ważne

Wszyscy uprawnieni użytkownicy muszą posiadać konto EU Login, aby uzyskać dostęp do informacji o organizacji. Uprawnieni użytkownicy nieposiadający konta logowania UE otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do utworzenia konta logowania UE po dodaniu ich do organizacji. Zaproszenie jest wysyłane na adres e-mail zarejestrowany w Systemie Rejestracji Organizacji dla tej organizacji i ten e-mail musi być użyty przy tworzeniu konta logowania UE.


3.1. Przejdź do sekcji "Uprawnieni użytkownicy" i kliknij przycisk ,,Dodaj kolejnego" 

Aby dodać kolejnego użytkownika, kliknij przycisk Dodaj kolejny.


3.2. Wprowadź wymagane dane

W oknie Utwórz uprawnionego użytkownika wpisz wszystkie wymagane dane.

Istnieją dwa sposoby zapisu danych:

  1. Jeśli adres e-mail osoby kontaktowej nie jest powiązany z istniejącym uprawnionym użytkownikiem, pojawia się przycisk Kopiuj dane osoby kontaktowej. Klikając na te pole kopiujemy dane osoby kontaktowej, w tym e-mail. 
  2. Wypełnij dane ręcznie.
    a. Jeśli  numery telefonów i/lub adres uprawnionego użytkownika są takie same jak te podane w sekcji Dane organizacji, zaznacz pola wyboru Użyć telefonów organizacji? i Użyć adresu organizacji? Jeśli nie, wypełnij szczegóły w dostępnych polach. 

W naszym przykładzie poniżej, skorzystaliśmy z przycisku Kopiuj dane osoby kontaktowej. 


Jeżeli adres e-mail nie jest powiązany z kontem logowania UE, upoważniony użytkownik otrzyma na ten adres e-mail zaproszenie do utworzenia konta logowania UE. 


3.3. Kliknij "Zapisz"

Przycisk Zapisz staje się aktywny po wprowadzeniu wszystkich obowiązkowych danych dodawanego użytkownika. Kliknij na przycisk, aby zapisać dane.


Wyświetla się ekran Uprawnieni użytkownicy i pokazuje nowoutworzonego użytkownika na liście Uprawnionych użytkowników.

Uwaga

 Nowo dodany Uprawniony użytkownik nie został jeszcze zapisany. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zaktualizuj moją organizację


3.4. Powtórz powyższe kroki, aby dodać kolejnych uprawnionych użytkowników

Aby dodać więcej uprawnionych użytkowników, powtórz ostatnie kroki.

3.5. „Zaktualizuj moją organizację”

Po dodaniu wszystkich uprawnionych użytkowników, zapisz dane klikając przycisk Zaktualizuj moją organizację. Jeśli operacja powiedzie się, wyświetli się odpowiedni komunikat (Sukces).
4. Powiadomienia

System Rejestracji Organizacji prześle wiadomości e-mail z powiadomieniem o utworzeniu nowego uprawnionego użytkownika. Powiadomienia zostaną przesłane nowo dodanym uprawnionym użytkownikom i już istniejącym uprawnionym użytkownikom organizacji.

System Rejestracji Organizacji wyśle zaproszenie do utworzenia konta EU Login do wszystkich upoważnionych użytkowników, którzy nie posiadają takiego konta powiązanego z adresem e-mail podanym przy dodawaniu ich do organizacji.