Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Informacja

Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji strony.

Osoby kontaktowe i uprawnieni użytkownicy w Systemie Rejestracji Organizacji 


Po dokonaniu rejestracji organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji, należy dodać Osoby do kontaktu w organizacji oraz pierwszego Uprawnionego użytkownika. Kolejnych uprawnionych użytkowników można dodać bezpośrednio po pomyślnym zarejestrowaniu organizacji.

Zadaniem Osoby do kontaktu w organizacji jest odpowiadanie na zapytania od osób szukających informacji o organizacji. Niemniej jednak dane osoby do kontaktu w Systemie Rejestracji Organizacji czy też na platformie Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w tym momencie nie są widoczne dla nieuprawnionych użytkowników.  W przypadku, gdy osoba do kontaktu w organizacji nie ma w ustawieniach statusu uprawnionego użytkownika, taka osoba nie będzie miała uprawnień do aktualizacji danych organizacji.

Status Uprawnionego użytkownika jest nadawany użytkownikom przez osobę rejestrującą i/lub aktualizującą dane organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji.  Uprawnionym użytkownikiem nie musi być osoba do kontaktu w organizacji. Uprawnionym użytkownikiem automatycznie staje się osoba rejestrująca organizację

Uprawnieni użytkownicy mogą edytować informacje o organizacji w systemie i nadawać lub odwoływać status uprawnionego użytkownika w odniesieniu do innych użytkowników, jak również aktualizować dane osoby do kontaktu w organizacji.


Ważne

Zanim będzie można dodać Uprawnionego użytkownika do danych organizacji po jej rejestracji, wymagane jest posiadanie przez nich konta EU Login.

Użytkownicy nieposiadający konta EU Login otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do utworzenia konta po dodaniu ich do organizacji.Przeniesienie kontaktów i użytkowników do Systemu Rejestracji Organizacji - październik 2019

W sytuacji, gdy dane organizacji zostały przeniesione do Systemu Rejestracji Organizacji automatycznie 22 października 2019 roku  i gdy w odniesieniu do Twojej organizacji został Ci nadany status osoby do kontaktu, wyznaczonego przedstawiciela (LEAR) lub osoby rejestrującej się samodzielnie w Portalu Uczestnika bądź portalu Funding and Tender w systemie SEDIA w odniesieniu do organizacji, to uprawnienia do przeglądania i edytowania danych Twojej organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji zostały Ci już przyznane.

Przydzielanie ról użytkownikom po przeniesieniu danych organizacji z Portalu Uczestnika odbyło się w następujący sposób:

  1. W przypadku organizacji, w których osoba do kontaktu i osoba rejestrująca się samodzielnie to dwie różne osoby: dane pierwszej osoby rejestrującej się samodzielnie zostały skopiowane jako dane osoby do kontaktu w organizacji oraz uprawnionego użytkownika.
  2. W przypadku organizacji, która nie posiada wyznaczonego przedstawiciela (LEAR): dane osoby rejestrującej się samodzielnie zostały skopiowane jako dane osoby do kontaktu w organizacji oraz uprawnionego użytkownika.
  3. W przypadku organizacji posiadającej wyznaczonego przedstawiciela (LEAR): dane wyznaczonego przedstawiciela zostały skopiowane jako dane osoby do kontaktu w organizacji oraz uprawnionego użytkownika. 
W sytuacji, gdy dane Twojej organizacji zostały przeniesione do Systemu Rejestracji Organizacji automatycznie, a Twoje konto zostało przeniesione jako konto uprawnionego użytkownika, otrzymasz dostęp do danych Twojej organizacji przez listę Moje Organizacje, włącznie z danymi osoby do kontaktu w organizacji i wszystkich uprawnionych użytkowników. Dalsze informacje, patrz: Moje Organizacje

Jeśli dodanie Cię jako osoby rejestrującej się samodzielnie, wyznaczonego przedstawiciela (LEAR) lub administratora konta w Portalu Uczestnika albo portalu Funding and Tender w systemie SEDIA nastąpiło po dacie przeniesienia organizacji, to nie dojdzie do przeniesienia zaktualizowanych danych, a w konsekwencji nie będziesz mieć możliwości przeglądania listy organizacji w zakładce Moje Organizacje.

Jeśli dodanie Cię jako wyznaczonego przedstawiciela (LEAR) w odniesieniu do zatwierdzonego centralnie PIC nastąpiło przed 22 października 2019 r., a na nowo zaktualizowane dane nie przechodziły ponownej walidacji, to Twoje dane nie zostały jeszcze przekazane do Systemu Rejestracji Organizacji.

W obu przypadkach istnieje możliwość aktualizacji danych wyznaczonego przedstawiciela (LEAR).

Aby zostać dodanym(-ą) jako uprawniony użytkownik, należy zwrócić się do innej uprawnionej osoby o dodanie Cię do danych organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji.