We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Information

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation. 

Osoby kontaktowe i uprawnieni użytkownicy w Systemie Rejestracji Organizacji 


Po dokonaniu rejestracji organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji, należy dodać Osoby do kontaktu w organizacji oraz pierwszego Uprawnionego użytkownika. Kolejnych uprawnionych użytkowników można dodać bezpośrednio po pomyślnym zarejestrowaniu organizacji.

Zadaniem Osoby do kontaktu w organizacji jest odpowiadanie na zapytania od osób szukających informacji o organizacji. Niemniej jednak dane osoby do kontaktu w Systemie Rejestracji Organizacji czy też na platformie Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w tym momencie nie są widoczne dla nieuprawnionych użytkowników.  W przypadku, gdy osoba do kontaktu w organizacji nie ma w ustawieniach statusu uprawnionego użytkownika, taka osoba nie będzie miała uprawnień do aktualizacji danych organizacji.

Status Uprawnionego użytkownika jest nadawany użytkownikom przez osobę rejestrującą i/lub aktualizującą dane organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji.  Uprawnionym użytkownikiem nie musi być osoba do kontaktu w organizacji. Uprawnionym użytkownikiem automatycznie staje się osoba rejestrująca organizację

Uprawnieni użytkownicy mogą edytować informacje o organizacji w systemie i nadawać lub odwoływać status uprawnionego użytkownika w odniesieniu do innych użytkowników, jak również aktualizować dane osoby do kontaktu w organizacji.


Ważne

Zanim będzie można dodać Uprawnionego użytkownika do danych organizacji po jej rejestracji, wymagane jest posiadanie przez nich konta EU Login.

Użytkownicy nieposiadający konta EU Login otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do utworzenia konta po dodaniu ich do organizacji.Przeniesienie kontaktów i użytkowników do Systemu Rejestracji Organizacji - październik 2019

W sytuacji, gdy dane organizacji zostały przeniesione do Systemu Rejestracji Organizacji automatycznie 22 października 2019 roku  i gdy w odniesieniu do Twojej organizacji został Ci nadany status osoby do kontaktu, wyznaczonego przedstawiciela (LEAR) lub osoby rejestrującej się samodzielnie w Portalu Uczestnika bądź portalu Funding and Tender w systemie SEDIA w odniesieniu do organizacji, to uprawnienia do przeglądania i edytowania danych Twojej organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji zostały Ci już przyznane.

Przydzielanie ról użytkownikom po przeniesieniu danych organizacji z Portalu Uczestnika odbyło się w następujący sposób:

  1. W przypadku organizacji, w których osoba do kontaktu i osoba rejestrująca się samodzielnie to dwie różne osoby: dane pierwszej osoby rejestrującej się samodzielnie zostały skopiowane jako dane osoby do kontaktu w organizacji oraz uprawnionego użytkownika.
  2. W przypadku organizacji, która nie posiada wyznaczonego przedstawiciela (LEAR): dane osoby rejestrującej się samodzielnie zostały skopiowane jako dane osoby do kontaktu w organizacji oraz uprawnionego użytkownika.
  3. W przypadku organizacji posiadającej wyznaczonego przedstawiciela (LEAR): dane wyznaczonego przedstawiciela zostały skopiowane jako dane osoby do kontaktu w organizacji oraz uprawnionego użytkownika. 
W sytuacji, gdy dane Twojej organizacji zostały przeniesione do Systemu Rejestracji Organizacji automatycznie, a Twoje konto zostało przeniesione jako konto uprawnionego użytkownika, otrzymasz dostęp do danych Twojej organizacji przez listę Moje Organizacje, włącznie z danymi osoby do kontaktu w organizacji i wszystkich uprawnionych użytkowników. Dalsze informacje, patrz: Moje Organizacje

Jeśli dodanie Cię jako osoby rejestrującej się samodzielnie, wyznaczonego przedstawiciela (LEAR) lub administratora konta w Portalu Uczestnika albo portalu Funding and Tender w systemie SEDIA nastąpiło po dacie przeniesienia organizacji, to nie dojdzie do przeniesienia zaktualizowanych danych, a w konsekwencji nie będziesz mieć możliwości przeglądania listy organizacji w zakładce Moje Organizacje.

Jeśli dodanie Cię jako wyznaczonego przedstawiciela (LEAR) w odniesieniu do zatwierdzonego centralnie PIC nastąpiło przed 22 października 2019 r., a na nowo zaktualizowane dane nie przechodziły ponownej walidacji, to Twoje dane nie zostały jeszcze przekazane do Systemu Rejestracji Organizacji.

W obu przypadkach istnieje możliwość aktualizacji danych wyznaczonego przedstawiciela (LEAR).

Aby zostać dodanym(-ą) jako uprawniony użytkownik, należy zwrócić się do innej uprawnionej osoby o dodanie Cię do danych organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji.