Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Informacija

Ilustracije na predlaganih straneh Wiki so namenjene zgolj informiranju in ne odražajo vedno najnovejšega stanja.
Uvod

Na tej strani najdete pojasnila, kako v sistemu za registracijo organizacij svoji organizaciji dodate kontaktno osebo in pooblaščene uporabnike v organizaciji.

1. Dodajanje kontaktne osebe v organizaciji

1.1. Dostop do dela »Kontaktna oseba v organizaciji« v stranskem meniju

Odpre se stran Kontaktna oseba v organizaciji. 1.2. Navedba vseh zahtevanih podatkov

Navesti morate podatke, kot so ime in priimek, položaj v organizaciji in službeni e-poštni naslov. Vsa obvezna polja so jasno označena z * .

Potrditvena polja za uporabo telefonov organizacije in naslova organizacije privzeto niso odkljukana. Če ti podatki veljajo za kontaktno osebo v organizaciji, odkljukajte potrditvena polja. Ustrezne informacije bodo prevzete iz dela Podatki o organizaciji na obrazcu za registracijo. 

Če se telefonske številke in/ali naslovi kontaktne osebe ne ujemajo s podatki, podanimi v delu s podatki o organizaciji, pravilne podatke navedite v razpoložljivih poljih. 
1.3. Del »Kontaktna oseba v organizaciji« je označen kot izpolnjen

Ikona v stranskem meniju se obarva zeleno, ko so s podatki izpolnjena vsa obvezna polja v tem delu. Nadaljujete lahko z naslednjim korakom registracije: Pooblaščeni uporabniki. 2. Dodajanje prvega pooblaščenega uporabnika

Ker ste oseba, ki registrira organizacijo, ste opredeljeni kot prvi pooblaščeni uporabnik. V postopku registracije morate navesti svoje osebne podatke. 

Na tej točki v postopku registracije ni mogoče dodati dodatnih pooblaščenih uporabnikov. Ta možnost je na voljo šele po oddaji obrazca za registracijo.

2.1. Dostop do dela »Pooblaščeni uporabniki«

Odpre se stran Pooblaščeni uporabniki. Vaš službeni e-poštni naslov je že vnesen, saj smo ga pridobili iz vašega računa EU Login. Službenega e-poštnega naslova ni mogoče spremeniti. 
2.2. Navedba vseh zahtevanih podatkov

Navedite manjkajoče obvezne podatke. Ikona v stranskem meniju se obarva zeleno, ko so s podatki izpolnjena vsa zahtevana polja. 

Podatke lahko vnesete na dva načina:

  1. Če ste tudi kontaktna oseba v organizaciji, kliknite gumb Kopiraj podatke o kontaktni osebi, da tako hitro prenesete svoje podatke iz dela Kontaktna oseba v organizaciji.
    Pomnite: Svojega službenega e-poštnega naslova ne smete spremeniti, sicer boste izgubili dostop do organizacije. Če ste v delu Kontaktna oseba uporabili drug e-poštni naslov, se s tistim e-poštnim naslovom ne boste mogli prijaviti kot pooblaščeni uporabnik.
  2. Če niste kontaktna oseba, morate podatke izpolniti ročno.
    1. Če so vaše telefonske številke in/ali naslovi enaki tistim, ki so navedeni v delu Podatki o organizaciji, odkljukajte potrditveni polji Uporabi telefonske številke organizacije? in Uporabi naslove organizacije? V nasprotnem primeru podatke vnesite v razpoložljiva polja. 

V spodnjem primeru je kontaktna oseba enaka kot pooblaščeni uporabnik, vendar sta službena e-poštna naslova različna.3. Dodajanje dodatnih pooblaščenih uporabnikov, če je to potrebno

Dodajanje dodatnih pooblaščenih uporabnikov je mogoče samo, ko je organizacija registrirana v sistemu za registracijo organizacij. To lahko izvedete takoj po registraciji ali kadar koli pozneje, ko posodabljate obstoječe podatke o organizaciji

Opomba: Vsak pooblaščeni uporabnik lahko doda druge pooblaščene uporabnike.

Pomembno

Za dostop do informacij o organizaciji morajo imeti vsi pooblaščeni uporabniki račun EU Login. Pooblaščeni uporabniki brez računa EU Login bodo pri postopku dodajanja organizaciji prejeli elektronsko povabilo, da ustvarijo račun EU Login. Vabilo bo poslano na e-poštni naslov, ki je v sistemu za registracijo organizacij naveden za to organizacijo; pri ustvarjanju računa EU Login morate uporabiti ta e-poštni naslov.

3.1. Dostop do dela »Pooblaščeni uporabniki« in klik na gumb »Dodaj novega uporabnika«

Če želite dodati več pooblaščenih uporabnikov, kliknite gumb Dodaj novega uporabnika

3.2. Navedba zahtevanih podatkov

Navedite vse zahtevane podatke v oknu Ustvari novega pooblaščenega uporabnika.

Podatke lahko vnesete na dva načina:

  1. Če e-poštni naslov kontaktne osebe ni že povezan z obstoječim pooblaščenim uporabnikom, je v obrazcu na voljo gumb Kopiraj podatke o kontaktni osebi. Kliknite gumb, da hitro prekopirate vse podatke o kontaktni osebi, vključno z njenim službenim e-poštnim naslovom.
  2. Ročno vnesite podatke.
    1. Če so telefonske številke in/ali naslovi pooblaščenega uporabnika enaki tistim, ki so navedeni v delu Podatki o organizaciji, odkljukajte potrditveni polji Uporabi telefonske številke organizacije? in Uporabi naslove organizacije? V nasprotnem primeru podatke vnesite v razpoložljiva polja. 

 V spodnjem primeru smo uporabili gumb Kopiraj podatke o kontaktni osebi.

Pomnite

Če e-poštni naslov ni povezan z nobenim računom EU Login, bo pooblaščeni uporabnik na svoj e-poštni račun prejel povabilo, da ustvari račun EU Login. 


3.3. Klik na »Shrani«

Gumb Shrani se pojavi takoj, ko navedete vse obvezne podatke o uporabniku. Kliknite, če želite shraniti podatke. 

Prikaže se stran Pooblaščeni uporabniki in na seznamu pooblaščenih uporabnikov je zdaj prikazan tudi na novo ustvarjeni uporabnik.

Opomba

Na novo dodani pooblaščeni uporabnik še ni shranjen. Kliknite gumb Posodobi mojo organizacijo, da shranite spremembe.  


3.4. Ponovitev postopka za dodajanje več pooblaščenih uporabnikov

Če želite dodati več pooblaščenih uporabnikov, ponovite zgoraj opisani postopek. 


3.5. Posodobitev organizacije

 Ko dodate vse pooblaščene uporabnike, kliknite gumb Posodobi mojo organizacijo, da shranite posodobitve. Če je posodobitev uspešna, se prikaže sporočilo Posodobitev je uspela. 
4. Obvestila

Sistem za registracijo organizacij bo poslal e-poštna obvestila, ko je ustvarjen nov pooblaščeni uporabnik. Obvestila bodo poslana na novo dodanemu pooblaščenemu uporabniku in vsem obstoječim pooblaščenim uporabnikom organizacije. 

Ko so pooblaščeni uporabniki dodani organizaciji, bo sistem za registracijo organizacij vsem pooblaščenim uporabnikom, ki še nimajo računa, povezanega s posredovanim e-poštnim naslovom, poslal povabilo, da ustvarijo račun EU Login.