Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Informacija

Ilustracije na predlaganih straneh Wiki so namenjene zgolj informiranju in ne odražajo vedno najnovejšega stanja.

Kontaktne osebe in pooblaščeni uporabniki v sistemu za registracijo organizacij 

Pri registraciji katere koli organizacije v sistemu za registracijo organizacij je treba dodati kontaktno osebo v organizaciji in prvega pooblaščenega uporabnika. Dodatne pooblaščene uporabnike lahko dodate takoj, ko je organizacija registrirana

Kontaktna oseba v organizaciji je oseba, na katero se lahko obrnejo vsi, ki jih zanima organizacija. Podatki o kontaktni osebi niso vidni nepooblaščenim uporabnikom v sistemu za registracijo organizacij ali v platformi Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. Če kontaktna oseba v organizaciji v tem sistemu ni določena tudi kot pooblaščeni uporabnik, kontaktna oseba v organizaciji nima pravic, da posodablja podatke o organizaciji.

Vsem uporabnikom, ki jih je dodala oseba, ki je registrirala in/ali posodobila podatke o organizaciji v sistemu za registracijo organizacij, je dodeljena vloga pooblaščenega uporabnika. Pooblaščeni uporabnik je lahko tudi kontaktna oseba v organizaciji, ne pa nujno. Oseba, ki je registrirala organizacijo, je samodejno določena kot pooblaščeni uporabnik. 
Pooblaščeni uporabniki lahko uredijo podatke o organizaciji v sistemu ter dodajo, posodobijo ali izbrišejo druge pooblaščene uporabnike in posodobijo podatke o kontaktni osebi v organizaciji.


Pomembno

Za dostop do informacij o organizaciji morajo imeti vsi pooblaščeni uporabniki račun EU Login. Uporabniki brez računa EU Login bodo po postopku dodajanja organizaciji prejeli elektronsko povabilo, da ustvarijo račun.Prenos podatkov o kontaktnih osebah in uporabnikih v sistem za registracijo organizacij oktobra 2019

Če so bile informacije o vaši organizaciji 22. oktobra 2019 samodejno prenesene v sistem za registracijo organizacij in ste bili navedeni kot kontaktna oseba, zastopnik pravnega subjekta (LEAR) ali samostojno registrirani uporabnik v portalu Participant Portal ali v portalu za financiranje in razpise SEDIA za svojo organizacijo, imate v sistemu za registracijo organizacij vlogo pooblaščenega uporabnika za svojo organizacijo. 

Vloge uporabnikov so bile prenesene s portala Participant Portal v sistem za registracijo organizacij, kot sledi: 

  1. Za organizacije, v katerih sta bili kontaktna oseba in samostojno registrirani uporabnik dve različni osebi: Prvi samostojno registriran uporabnik je bil prenesen kot kontaktna oseba v organizaciji in kot pooblaščeni uporabnik.
  2. Za organizacije, ki nimajo dodeljenega zastopnika pravnega subjekta: Samostojno registrirani uporabnik je bil prenesen kot kontaktna oseba v organizaciji in kot pooblaščeni uporabnik.
  3. Za organizacije, ki imajo dodeljenega zastopnika pravnega subjekta: Zastopnik pravnega subjekta je bil prenesen kot kontaktna oseba v organizaciji in kot pooblaščeni uporabnik.


Če so bili podatki o vaši organizaciji samodejno preneseni v sistem za registracijo organizacij in je bil vaš račun prenesen kot račun pooblaščenega uporabnika, imate prek seznama Moje organizacije preprost dostop do podatkov o svoji organizaciji, vključno s podatki o kontaktni osebi v organizaciji in o vseh pooblaščenih uporabnikih. Za več informacij si oglejte del Moje organizacije

Če ste bili kot samostojno registrirani uporabnik, zastopnik pravnega subjekta (LEAR) ali kot skrbnik računa na portalu Participant Portal ali na portalu za financiranje in razpise SEDIA dodani po datumu prenosa podatkov o organizaciji, posodobljeni podatki niso bili preneseni in zato vaša organizacija ni navedena na seznamu Moje organizacije.

Če ste bili kot zastopnik pravnega subjekta za centralno potrjeno kodo PIC dodani pred 22. oktobrom 2019 in na novo posodobljeni podatki še niso bili znova potrjeni pred tem datumom, vaši podatki niso bili preneseni v sistem za registracijo organizacij.

V obeh primerih je mogoče posodobiti podatke zastopnika pravnega subjekta (LEAR).

Če želite biti dodani kot pooblaščeni uporabnik, prosite enega od obstoječih pooblaščenih uporabnikov, da vas doda organizaciji v sistemu za registracijo organizacij.