Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformacija

Ilustracije na predlaganih straneh Wiki so namenjene zgolj informiranju in ne odražajo vedno najnovejšega stanja.Ta stran se bo spremenila po objavi razpisa za program Erasmus+ za leto 2021 in potem ko bo sistem za registracijo organizacij integriran v platformo Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote.Kakšna je vsebina te teme?

Sodelujoča organizacija je organizacija ali neformalna skupina mladih ljudi, ki sodelujejo pri izvajanju projekta Erasmus+. Glede na svojo vlogo v projektu so sodelujoče organizacije lahko kandidati ali partnerji (navedene so tudi kot sokandidati, če so opredeljene v obdobju vložitve prošnje za nepovratna sredstva). Kandidati postanejo upravičenci, ko so za projekt dodeljena nepovratna sredstva, partnerji pa lahko postanejo tudi sokoristniki, če je projekt financiran prek nepovratnih sredstev, namenjenih več upravičencem.

Priročnik za program Erasmus+ 2020; Glosar


Vse sodelujoče organizacije se morajo pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca prijaviti v sistem za registracijo organizacij, v katerem so prejele OID-kodo organizacije. OID-koda organizacije je potrebna za izpolnitev podatkov o organizaciji v obrazcu.
Podrobnosti o organizaciji lahko posodobite samo v sistemu za registracijo organizacij, v prijavnem obrazcu pa jih ni mogoče spreminjati. Za več informacij kliknite Navodila za registracijo organizacije.

Mogoče je dodati organizacije z različnimi vlogami, odvisno od obrazca, ki ga izpolnjujete. Na splošno za vse vloge velja:

  • Podrobnosti o organizaciji se vnesejo prek OID-kode organizacije.
  • Organizaciji se dodajo povezane osebe.
  • Za nekatere projekte je potrebna akreditacija ene ali več sodelujočih organizacij.
  • Odvisno od prijave je mogoče navesti dodatne organizacije.
  • Te organizacije se nato lahko uporabijo v drugih razdelkih prijavnega obrazca, pri čemer se navede sodelovanje organizacij pri projektu.

Vloga organizacij

Vloga organizacije je odvisna od vrste prijavnega obrazca, ki ga izpolnjujete. Za nekatere bo kandidat edina navedena sodelujoča organizacija, za druge prijave pa se lahko uporabijo vse vloge.

  • Kandidat: sodelujoča organizacija ali neuradna skupina, ki vloži prijavo za nepovratna sredstva. Kandidati se lahko prijavijo kot posamezniki ali pa v imenu drugih organizacij, udeleženih v projektu. V slednjem primeru ima kandidat tudi vlogo koordinatorja.
  • Konzorcij: dve ali več sodelujočih organizacij, ki se povežejo za pripravo, uvedbo in izvedbo projekta ali aktivnosti v sklopu projekta. Konzorcij je lahko nacionalen (tj. sestavljajo ga organizacije, ustanovljene v isti državi) ali mednaroden (sestavljajo ga organizacije, ustanovljene v različnih državah).
  • Koordinator/koordinatorska organizacija: sodelujoča organizacija, ki se prijavlja za nepovratna sredstva Erasmus+ v imenu konzorcija partnerskih organizacij.
  • Partner(-ska organizacija): sodelujoča organizacija, ki je vključena v projekt, a ne prevzame vloge kandidata.

Priročnik za program Erasmus+ 2020; Glosar

Kako izpolniti podatke o sodelujoči/-h organizaciji/-ah?

Kliknite na spodnje povezave in si oglejte navodila, kako izpolniti podrobnosti o sodelujoči/-h organizaciji/-ah. Če niste prepričani, katera vloga organizacije je potrebna za vaš prijavni obrazec, se vrnite na kazalo svoje trenutne prijave.