We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to EC-HELPDESK-IT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation. 
Kakšna je vsebina te teme?

Ta stran prikazuje postopek za bodoče kandidate, ki se prijavljajo za pridobitev nepovratnih sredstev EU v sklopu programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote.

Prijavitelji lahko zaprosijo za posebno aktivnost prek prijavnih obrazcev, ki so na voljo na platformi Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, v nekaterih primerih pa tudi na spletni strani nacionalnih agencijOpis prijavnega postopka

Platforma Erasmus + in Evropske solidarnostne enote je enotna vstopna točka za programe Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote za večletni finančni okvir 2021–2027.

Prijavitelju omogoča, da odda vloge za pridobitev nepovratnih sredstev in akreditacij za decentralizirane aktivnosti ter upravlja podrobnosti organizacije.

Z enotne vstopne točke si oglejte trenutni odprti seznam priložnosti. Prek računa EU Login registrirajte svojo organizacijo ali upravljajte njene podatke ter pripravite in oddajte svoj prijavni obrazec. Dodatna funkcionalnost bo na voljo, če bo vaša prošnja za pridobitev nepovratnih sredstev odobrena.Kandidat potrebuje račun EU Login, preden lahko vloži prijavo. Storitev za preverjanje pristnosti EU Login (prej ECAS) je edina točka za preverjanje pristnosti uporabnika, ki mu omogoča dostop do številnih informacijskih sistemov Evropske komisije. To je prvi korak pred registracijo kot organizacija ali posameznik, ko pridobivate dostop do posameznih orodij informacijske tehnologije, med katera spada sistem za registracijo organizacij.


Organizacija ali posameznik se mora registrirati v sistemu za registracijo organizacij samo enkrat. Po opravljeni registraciji organizacija/posameznik prejme OID-kodo organizacije.

OID-koda organizacije je edinstveni identifikator, ki je potreben za oddajo prijave. Organizacijam/skupinam omogoča preprosto izpolnjevanje prijavnih obrazcev (tj. z vnosom OID-kode organizacije v obrazec se v obrazcu samodejno prikažejo vse informacije, ki jih je zagotovila organizacija/skupina ob registraciji).


Kandidati morajo vložiti elektronsko prijavo pri ustrezni nacionalni agenciji svoje države za večino aktivnosti programa in za to uporabiti ustrezen prijavni obrazec ter priložiti vse potrebne priloge.

Prijavni obrazec mora biti izpolnjen v enem izmed uradnih jezikov, ki se uporabljajo v državah programa.


Preden začnete pripravljati prijavo, preberite informacije o prijavnem obrazcu, da bi prijavo zagotovo uspešno oddali.

  • Obvezna polja so označena z rdečo zvezdico. Izpolniti jih morate, da lahko oddate obrazec.
  • Ko so v določenem razdelku izpolnjena vsa obvezna polja in pravila vrednotenja, je ta razdelek označen z zeleno kljukico. Vaša dejanja v obrazcu lahko sprožijo tudi nekatera opozorilna sporočila. Skrbno preberite ta obvestila in sporočila in jih ustrezno odpravite.

  • Razdelek Kontrolni seznam vam bo pomagal dodatno preveriti, ali je vaša prijava pripravljena za oddajo.
  • Obrazec se samodejno shrani, ko ga izpolnite. Potem ko obrazec zaprete, ga lahko znova najdete tako, da se vrnete v Moje prijavnice prek glavnega menija.


Ko izpolnite obrazec, kliknite gumb Oddaj, da ga pošljete.

Obrazec boste lahko ponovno odprli in ponovno oddali do roka za oddajo. Najdete ga v zavihku Moje prijavnice na domači strani.


Vse prijave, ki jih prejmejo nacionalne agencije, bodo zajete v izbirni postopek. Predloge projektov bo ocenila agencija, ki je prijela prijavo, izključno na podlagi opisanih meril.

Nacionalna agencija bo na koncu izbirnega postopka določila projekte, ki bodo odobreni. Ko se izbirni postopek konča, bodo nacionalne agencije vzpostavile stik z organizacijo ali posameznikom v zvezi z rezultatom izbirnega postopka.


top_of_page.jpg