Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformacja

Ilustracje zamieszczone na stronach Wiki mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od aktualnej wersji strony.

Akredytacja w programie Erasmus jest narzędziem dla organizacji, które chcą otworzyć się na wymianę i współpracę transgraniczną, promować zaangażowanie młodzieży oraz wspierać budowanie potencjału osób pracujących z młodzieżą i organizacji pracujących z młodzieżą poprzez działania w zakresie mobilności edukacyjnej.


KA150 - Akredytacja w programie Erasmus+ w sektorze młodzieży

Podstawy

Szczegóły
There is no content with the specified labels