We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation. 

Akredytacja w programie Erasmus jest narzędziem dla organizacji, które chcą otworzyć się na wymianę i współpracę transgraniczną, promować zaangażowanie młodzieży oraz wspierać budowanie potencjału osób pracujących z młodzieżą i organizacji pracujących z młodzieżą poprzez działania w zakresie mobilności edukacyjnej.


KA150 - Akredytacja w programie Erasmus+ w sektorze młodzieży

Podstawy

Szczegóły
There is no content with the specified labels