We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to EC-HELPDESK-IT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataInformation

The illustrations in the provided Wiki pages are for consultation purpose only and may not always reflect the latest implementation. 


Table of Contents1. Wstęp

Na kolejnych stronach opisano proces wyszukiwania możliwości wnioskowania oraz ubiegania się o dotacje lub akredytacje z wykorzystaniem formularzy wniosków, dla działań w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodowe Agencje w krajach programu.


Ważne

W przypadku nowych użytkowników, zanim będzie można ubiegać się o dofinansowanie lub akredytację w ramach programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności, należy utworzyć konto EU Login.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: EU Login - System uwierzytelniania Komisji Europejskiej.

Jakość wniosku zostanie oceniona na podstawie kryteriów przyznawania określonych w Przewodniku po programie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en .
Należy upewnić się, że we wniosku zawarto wszystkie niezbędne informacje. Pozwoli to ekspertom oceniającym wniosek na ocenę wszystkich aspektów każdego z kryteriów przyznania dotacji.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki eksperci będą oceniać kryteria przyznawania, można znaleźć w innych dokumentach uzupełniających, które są dostępne na stronie internetowej programu Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_en

Wzory formularzy wniosków można również znaleźć w pod adresem: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/forms_en2. Jak korzystać z formularzy wniosków3. Wybór odpowiedniego formularza wniosku

3.1. Strony dotyczące akredytacji


3.2. Strony dotyczące wniosku o dofinansowanie w ramach akcji Eramsus+ KA1


3.3. Strony dotyczące wniosku o dofinansowanie w ramach akcji Eramsus+ KA2


3.4. Strony dotyczące wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności