Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

RokTyp akcji

2018 / 2019

ECS11 - Projekty Wolontariatu

ECS13 - Partnerstwa na rzecz wolontariatu

ECS21 - Staże i miejsca pracy


Wsparcie językowe online (Online Linguistic Support - OLS) to pomoc w nauce języków dla uczestników mobilności w programie Europejski Korpus Solidarności. OLS umożliwia uczestnikom programu ocenę poziomu swojej znajomości języka obcego (języków obcych), którego (których) będą używać podczas pracy lub wolontariatu za granicą. Dodatkowo wybrani uczestnicy mogą poprawić znajomość języka dzięki udziałowi w internetowym kursie językowym (https://erasmusplusols.eu/pl/).


Uwaga

Wsparcie językowe dostępne jest dla wybranych działań trwających minimum 60 dni. 

ESC11 - Projekty Wolontariatu

Tylko dla działania Wolontariat Indywidualny.

ESC13 - Partnerstwa na rzecz wolontariatu 


Tylko dla działania Wolontariat Indywidualny.
ESC21 - Staże i miejsca pracyDla obu działań Staże i miejsca pracy 


Spis treści


Dostępne testy biegłości językowej i kursy językowe OLS 

Swój poziom językowy można przetestować za pomocą narzędzia OLS dostępnego tutaj.  Kursy i testy na platformie OLS dostępne są dla następujących języków:  

Języki

Dostępne testy biegłości językowej

Dostępne kursy językowe 

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, niderlandzki

Tak

Tak; wszystkie poziomy

Portugalski

Tak

Tak; poziomy  A1-B2 

Bułgarski, duński, grecki, fiński, chorwacki, węgierki, polski, rumuński, słowacki, szwedzki,

Tak

Tak; poziom A1

Czeski

Tak

Tak; poziomy A1-A2 

Estoński, łotewski, litewski, słoweński

Tak

Tak; poziom A1 

Irlandzki gaelicki, maltański

Tak 

Nie

Kolejne kroki


Kroki
1

Wybór pozycji ,,Wsparcie językowe" (Linguistic Support).

W zależności od typu i długości działania wybranego we wniosku, pojawi się dodatkowa sekcja na ekranie Mobilności: Wsparcie językowe

W tej sekcji trzeba podać następujące informacje:

  • Liczba uczestników: tutaj należy wpisać liczbę uczestników odbywających mobilności. Ta liczba nie może przekraczać ogólnej liczby uczestników. 
  • Kurs językowy: tutaj należy wpisać Liczbę uczestników uczestniczących w kursach językowych w każdej grupie językowej ubiegających się o wsparcie językowe. 


Tak jak we wszystkich sekcjach formularza, prawidłowo wypełnione pola będą podświetlone na zielono a wprowadzone numeryczne informacje zostaną automatycznie podliczone. 

Po wprowadzeniu informacji o wsparciu językowym, automatycznie na dole strony pojawi się pole do wypełniania. Należy wprowadzić tam osobę kontaktową ds. wsparcia językowego OLS on-line. 

Uwaga

Jako osoba kontaktowa do wsparcia językowego automatycznie zostanie wybrana osoba do kontaktu w sprawie projektu. Jeśli nie jest to właściwa osoba, należy wprowadzić dane osoby kontaktowej ds. wsparcia językowego w sposób opisany w sekcji dodawanie osób powiązanych.