Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

RokTyp akcji

2018

ESC13 - Partnerstwa na rzecz wolontariatu - projekt szczegółowy


W tej części wniosku należy podać informacje dotyczące głównych działań projektowych, w tym kwoty wnioskowanego dofinansowania w euro. Ta strona wyjaśnia, jak to zrobić w przypadku wniosków w akcji ESC 13 Partnerstwa na rzecz wolontariatu - projekt szczegółowy.


Uwaga

Pytania i pola mogą się różnić w zależności od wybranej akcji. Prosimy o uważne czytanie treści poleceń przy polach do wypełniania. 

Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


Kroki
1

Z bocznego menu wybierz zakładkę ,,Działania projektowe"(Activities).

Aby dodać działania do wniosku, w bocznym menu kliknij Działania projektowe. Otworzy się wtedy ekran Działania projektowe z trzema polami: działania, podsumowanie działań i uczestników oraz podsumowanie wsparcia językowego. 


2

Dodaj działanie pod polem "Działania".

Aby uzupełnić szczegóły działania, kliknij w pole Menu i wybierz Szczegóły działania. Możesz też kliknąć kropkowaną linię w kolumnie tytuł działania lub typ działania.


3

Uzupełnij "Szczegółowy Opis Działania" (Activity Details). 

Otwiera się ekran z opisem działania.  Każde dodane działanie uzyskuje automatycznie numer. W tym przypadku, ponieważ jest to pierwsze działanie, ma ono numer Działanie ID- A1.

Uzupełnij pola: 

  1. Tytuł działania
  2. Typ działania
  3. Opis działania
  4. Kraj przyjazdu
  5. Liczba uczestników
  6. Liczba uczestników z mniejszymi szansami.
  7. Czas trwania. 

Uwaga: W zależności od wybranego typu działania, mogą pojawić się komunikaty w kolorze czerwonym informujące o warunkach koniecznych do spełnienia dla tego typu działania. Kiedy wypełnione są wszystkie pola, znaczniki w nawigacji okruszkowej świecą się na zielono. 


4

Uzupełnij sekcję "Wsparcie językowe" (Linguistic support) - jeśli dotyczy.

Ta sekcja pojawia się tylko, gdy jako typ działania został wybrany wolontariat indywidualny. 

Patrz: PL_EKS_Wnioski online: Wsparcie językowe


5

Podsumowanie działań i uczestników/podsumowanie wsparcia językowego.

Podsumowanie działań i uczestników pokazuje wszystkie działania i liczbę uczestników tych działań.

Podsumowanie wsparcia językowego pokazuje różne narzędzia językowe i liczbę korzystających z nich uczestników.6

Dodaj kolejne działania (Add activity). 

Poprzez polecenie DODAJ DZIAŁANIE możesz dodać kolejne działania. Uzupełnij informacjami, tak jak to wyjaśniono dla działania A4.  Aby otworzyć nowe działanie, kliknij Szczegóły działania.


7

Edytuj lub Usuń Działanie.

Jeśli chcesz zmodyfikować wprowadzone dla działania dane lub usunąć działanie możesz to zrobić klikając polecenie menu obok danego działania na ekranie Działania.

Wybierz Szczegóły działania aby zmodyfikować informacje lub Usuń działania aby usunąć zakodowane działanie. Wybierając Szczegóły działania otwiera się ekran ze szczegółami działania.


8

Wróć do podsumowania Działań (Activities).

Po wprowadzeniu wszystkich informacji dla pierwszego działania, wróć do podsumowania działań używając górnego menu. 


9

Kontynuuj pracę w kolejnej sekcji. 

Po dodaniu wszystkich działań i mobilności, przejdź do następnej sekcji formularza. 

Jeśli co najmniej jedno działanie jest uzupełnione w całości, zakładka działania w menu po lewej stronie podświetli się na zielono.