Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Kalkulator odległości jest przeznaczony dla organizacji uczestniczących w programie Europejskiego Korpusu Solidarności; umożliwia obliczanie długości trasy w celu dofinansowania kosztów podróży osób indywidualnych. 

Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


Kolejne kroki
1

Link do kalkulatora odległości.

Aby wybrać odpowiedni przedział odległości w odniesieniu do podróży, należy go obliczyć, korzystając z narzędzia internetowego dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps.

Wprowadzając do tego narzędzia miejscowość, w której podróż się rozpoczyna i miejscowość docelową w dwóch odrębnych krajach uzyskuje się odległość w jedną stronę.

Jeżeli uczestnik musi dojechać do bardziej oddalonej miejscowości, aby dotrzeć do miejscowości docelowej (np. aby dojechać na lotnisko), można podać tę miejscowość jako początkową.

2

Jak używać kalkulatora odległości?

Aby obliczyć odległość, należy:

  1. Zacząć wpisywać miejscowość początkową w polu Z i wybrać właściwą nazwę z listy.
  2. Powtórzyć powyższe czynności dla miejscowości docelowej w polu Do.
  3. Odległość jest automatycznie obliczana i podawana w kilometrach.

Ważne

Należy wybrać konkretną miejscowość (miasto lub wieś), nie kraj. Jeżeli w polach Z i Do nie zostanie wybrana żadna miejscowość, wynik nie zostanie obliczony.

Jeżeli w polu wyniku pojawi się NaN, należy odświeżyć stronę i postępować zgodnie ze znajdującymi się na niej instrukcjami.

Następnie na podstawie powyższych informacji należy wybrać odpowiedni przedział odległości z menu rozwijanego we wniosku, w sekcji "Działania", który określi należną kwotę dofinansowania określoną w „Przewodniku po programie Europejskiego Korpusu Solidarności”.

Ważne

Należy pamiętać, że przedział odległości odpowiada odległości z miejscowości początkowej do docelowej, a nie w dwie strony.

Koszt jednostkowy obliczany jest na podstawie odległości w jedną stronę, ale przyznane dofinansowanie pokrywa koszty podróży w obu kierunkach.

3

Dostępne opcje menu.

Dostępne są różne opcje menu:

  • Strona główna pozwala wrócić do mapy początkowej
  • Powiększ pozwala przybliżyć mapę
  • Pomniejsz pozwala oddalić mapę
  • Pełny ekran pozwala otworzyć mapę na pełnym ekranie
  • Drukuj pozwala wydrukować mapę