Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

Rok konkursuAkcja

2018 / 2019

ESC12 - Partnerstwa na rzecz wolontariatu

ESC21 - Staże i miejsca pracy

ESC31 - Projekty solidarności


W tej części wniosku należy podać informacje dotyczące kontynuacji projektu.


Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby uzupełnić odpowiednie pola i części formularza.Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


Kolejne kroki
1

Wybranie pozycji "Kontynuacja" z menu bocznego.

Po kliknięciu w pozycję "Kontynuacja" w menu bocznym otworzy się odpowiedni ekran.

Ekran "Kontynuacja" różni się w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek. Należy uważnie przeczytać informacje wyświetlane na ekranie, aby uzupełnić odpowiednie pola i części formularza.

Poniższy przykład pokazuje ekran "Kontynuacja" dla akcji ESC12 - Partnerstwa na rzecz wolontariatu.

2

Uzupełnienie właściwych danych.

Wszystkie obowiązkowe pola są zaznaczone na czerwono. Po wpisaniu wymaganych informacji, pola zostaną oznaczone na zielono.

Po uzupełnieniu wszystkich pól, pozycja "Kontynuacja" w menu bocznym zostanie oznaczona zieloną ikonką potwierdzenia. Można przejść do wypełniania następnych części formularza wniosku.