We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Temat tej strony


Organizacje zamierzające uczestniczyć w działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności są zobowiązane do posiadania Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności (ESC52; English only)) .

Aby móc ubiegać się o uczestnictwo w konkretnych działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności organizacje muszą ponadto posiadać numer identyfikacyjny organizacji (OID). Grupy młodych ludzi chcących realizować projekty solidarności również muszą zarejestrować się w systemie rejestracji organizacji i uzyskać numer OID.

W przypadku organizacji zamierzających brać udział w akcji kluczowej ESC14 - Drużyny Wolontariuszy działające w priorytetowych obszarach dla konkursu wniosków 2019, zamiast numeru OID należy nadal korzystać z numeru PIC (numer indywidualny uczestnika), który można uzyskać na Portalu Finansowanie i możliwości przetargowe (SEDIA Funding & Tenders Portal).


W zależności od rodzaju wypełnianego wniosku można w nim dodawać organizacje pełniące różne role w projekcie.

W każdym przypadku:

  • Dane organizacji są automatycznie dodawane na podstawie wpisanego numeru identyfikacyjnego organizacji (OID)
  • Osoby powiązane (przedstawiciele prawni, osoby kontaktowe) z organizacją muszą zostać dodane.
  • W zależności od rodzaju wniosku można wybrać dodatkowe organizacje.
  • Organizacje te mogą być następnie wpisane w innych częściach formularza wniosku, w których wykazuje się zaangażowanie poszczególnych organizacji w realizację projektu.

Jak wpisywać dane organizacji uczestniczących?

Aby dowiedzieć się, jak wypełniać dane organizacji uczestniczących, należy kliknąć w poniższe linki.