Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków i akcje, których dotyczy ta strona wiki.

Rok konkursuAkcja

od 2018

Wszystkie


Przed rozpoczęciem wypełniania: wstępne sprawdzenie


Objaśnienia i ilustracje
1

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy sprawdzić informacje dotyczące formularza akcji, w ramach której składany jest wniosek.

Informacje te są wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu formularza. Zawierają one następujące dane:

  • Konkurs i rundę selekcyjną
  • Identyfikator formularza – jest to kod identyfikacyjny danego wniosku
  • Termin składania wniosków


Uwaga

Nie można zmienić zawartości tych pozycji. Jeśli został wybrany niewłaściwy formularz wniosku, należy wrócić do ekranu początkowego i wybrać właściwy formularz wniosku.

Aby przejść do strony głównej, należy kliknąć jej ikonę (domek), po czym wybrać zakładkę "Otwarte konkursy wniosków"

2