Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo


Kolejne kroki
1

Wejście na stronę formularzy Europejskiego Korpusu Solidarności i wciśnięcie przycisku "Złóż wniosek".

Na stronie głównej, w zakładce "Otwarte konkursy wniosków", wyświetlane są aktualne otwarte zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Aby rozpocząć wypełnianie wniosku, należy wcisnąć przycisk "Złóż wniosek" pod odpowiednim wnioskiem.

2

Wiadomość powitalna.

Otworzy się ekran początkowy, wyświetli się również wiadomość powitalna zachęcająca do zapoznania się z Instrukcjami lub do rozpoczęcia wypełniania formularza poprzez przejście do sekcji "Informacje o projekcie". Zaleca się przeczytanie Instrukcji.

3

Wygląd formularza.

  • Aktualnie wybrany ekran jest wyświetlany w oknie głównym. W tym przykładzie wyświetlany jest ekran Instrukcji. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zaleca się dokładne przeczytanie jego treści.
  • Informacje dotyczące wniosku. Informacje te są wyświetlane w tym miejscu na wszystkich ekranach.
  • Boczne menu pozwala nawigować do różnych części formularza. Aktualnie wybrana sekcja jest podświetlona na żółto. Ikona ostrzegawcza obok nazwy części wskazuje, że brakuje w niej pewnych informacji. Gdy wszystkie wymagane informacje w danej części zostaną uzupełnione, pojawi się zielona ikonka potwierdzenia.
  • Formularz zapisywany jest automatycznie, a ostatni czas zapisu wyświetlany jest w lewej dolnej części ekranu. Tuż poniżej znajduje się przycisk eksportu formularza wniosku do pliku PDF. Przycisk "Złóż" jest aktywny dopiero wtedy, gdy wszystkie sekcje oznaczone są jako uzupełnione.

Na ekranie początkowym można rozpocząć wpisywanie informacji do wniosku.