Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


W różnych częściach formularzy wniosków powtarzają się niektóre wspólne elementy. Ta strona przedstawia podstawowe funkcjonalności i części wspólne dla wszystkich wniosków.

W formularzu wyświetlają się informacje oraz ostrzeżenia i komunikaty właściwe dla danego pola lub typu wniosku.

W razie gdyby były potrzebne dalsze wskazówki, należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi wnioskowania w ramach danej akcji programu, dostępnymi na stronie: Instrukcje wypełniania wniosków online.


Ważne: Nie używaj wielu kart w przeglądarce

Wypełniając formularz wniosku online, nie można otwierać go w kilku zakładkach ani w kilku oknach przeglądarki, ponieważ spowoduje to problemy z jego automatycznym zapisywaniem i utratę danych we wniosku.


Wygląd formularza

Po otwarciu formularza i po zamknięciu wiadomości powitalnej zostanie wyświetlony formularz wniosku.

  1. Dla nowych wniosków, najpierw wyświetlany jest ekran "Instrukcje"Zalecane jest dokładne przeczytanie treści przed rozpoczęciem wypełniania formularza. W przypadku istniejących wniosków wyświetlany jest ekran "Informacje o projekcie", bez wiadomości powitalnej.

  2. Informacje o konkursie wniosków wyświetlane są na górze okna głównego.

  3. Boczne menu pozwala nawigować do różnych części formularza. Aktualnie wybrana sekcja jest podświetlona na żółto. Ikona ostrzegawcza obok nazwy części wskazuje, że brakuje w niej pewnych informacji. Zielony znak pojawi się, gdy wszystkie wymagane informacje w danej części zostaną uzupełnione.

  4. Formularz zapisywany jest automatycznie, a ostatni czas zapisu wyświetlany jest w lewej dolnej części ekranu. Tuż poniżej znajduje się przycisk eksportu formularza wniosku do pliku PDF. Przycisk "Złóż" jest aktywny dopiero wtedy, gdy wszystkie sekcje oznaczone są jako uzupełnione.

  5. Ważne informacje dotyczące akcji, w ramach której składany jest wniosek (np. przedłużenie terminu, itp.), będą wyświetlane na ekranie "Powiadomień".

Wybór języka

Językiem domyślnym jest angielski. Aby zmienić język, należy kliknąć ikonę języka po prawej stronie ekranu i wybrać inną opcję na pojawiającym się oknie.

Uwaga: Po wybraniu języka wybór zostanie zachowany dla wszystkich przyszłych sesji.

Obowiązkowe części i pola formularza

Przy obowiązkowych częściach formularza wniosku pojawia się czerwony wykrzyknik  oznaczający, że nie wpisano wymaganych informacji lub że jakieś pola zostały wypełnione niepoprawnie.

Pola obowiązkowe są zaznaczone na czerwono.

Poprawnie wypełnione pole obowiązkowe jest oznaczone na zielono. 

Gdy wszystkie pola obowiązkowe w danej części formularza zostaną wypełnione poprawnie, ta część zostanie oznaczona zieloną ikonką potwierdzenia.

Nawigacja między częściami/w obrębie poszczególnych części formularza

Aby wejść do poszczególnych części wniosku, należy używać menu po lewej stronie ekranu.

Na różnych ekranach wyświetlane jest górne menu, pozwalające na przechodzenie do poprzedniej lub następnej części formularza. Zakładki te pokazują ścieżkę do danej części oraz umożliwiają powrót do ekranu, z którego został wyświetlony obecny ekran. 

W poniższym przykładzie zakładka "Dane organizacji wnioskującej" wyświetlona jest na szaro jako aktualnie wyświetlany ekran. Zakładka "Dane organizacji wnioskującej" jest dostępna z ekranu "Organizacja wnioskująca"

Kliknięcie w odnośnik "Organizacja wnioskująca" spowoduje powrót do poprzedniego ekranu.

Zakładki obok górnego menu pozwalają na przejście do danej części w aktualnie widocznym ekranie. Można również użyć paska przewijania, aby przemieszczać się w górę i w dół ekranu.

W poniższym przykładzie do różnych części ekranu organizacji wnioskującej (Szczegółowe dane, Profil organizacji, Osoba powiązana, Znak jakości, Cele i działania organizacji) można przejść przy użyciu widocznych na górze zakładek lub poprzez przewinięcie ekranu w dół.

Zakładki te również informują, czy dana cześć została uzupełniona.

Za pomocą przycisku "Strona główna" (Home) można wrócić do strony "Moje formularze wniosków". Ta strona wyświetla listę wniosków, które zostały sporządzone i/lub złożone (aby uzyskać więcej szczegółów, patrz PL_EKS_EKS Wnioski online: Strona główna).

Przycisk menu

Listę elementów można uzupełniać, przeglądać lub edytować poprzez kliknięcie nazwy danego elementu lub przycisku menu.

Podkreślone odnośniki lub przycisk menu.

Do szczegółowych informacji dotyczących danego elementu można przejść poprzez odnośnik w jego nazwie. Jeżeli szczegółowe dane nie zostały jeszcze wprowadzone, należy kliknąć na wykropkowaną linię, tak jak pokazano poniżej.

Poszczególne elementy mogą mieć dostępny przycisk MENU umożliwiający podgląd, edycję, odświeżenie lub usunięcie szczegółowych danych.

Aby zobaczyć różne dostępne opcje, należy kliknąć przycisk menu. Poniżej kilka przykładów:

Automatyczne zapisywanie i szkice

Formularz jest automatycznie zapisywany co 2 sekundy. Informacje o zapisie danych (czas lokalny) po lewej stronie ekranu są odpowiednio aktualizowane.

Po zamknięciu formularza można go ponownie otworzyć w zakładce "Moje formularze wniosków" na stronie głównej formularzy wniosków online.

Pomoc i wskazówki

W całym formularzu wniosku można uzyskać więcej informacji na temat jego poszczególnych części, najeżdżając myszką na znak zapytania:.

Aby uzyskać informacje i wskazówki pomocne przy wypełnianiu wniosku, należy zapoznać się z zakładką "Instrukcje".