Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Niniejsza strona objaśnia proces składania wniosków w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności.


Objaśnienia dotyczące składania wnioskówWnioskodawcy muszą używać formularza wniosku online Europejskiego Korpusu Solidarności właściwego dla akcji, w odniesieniu do której składają wniosek. Formularze te są dostępne pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc.

Na stronie głównej formularzy wniosków online Europejskiego Korpusu Solidarności wyświetlane są wszystkie aktualnie otwarte konkursy wniosków akcji Europejskiego Korpusu Solidarności. Aby złożyć wniosek, należy wykonać poniższe kroki.


ObjaśnieniaIlustracja
1.

Aby mieć dostęp do formularza, należy posiadać konto w systemie EU Login. Uwierzytelnienie w systemie EU Login (dawniej ECAS) umożliwia użytkownikowi dostęp do wielu systemów informatycznych Komisji Europejskiej. Założenie konta EU Login jest pierwszym krokiem podczas rejestrowania organizacji w systemach informatycznych takich jak np. system Rejestr Organizacji.2.

Organizacja powinna się zarejestrować tylko jeden raz w systemie Rejestr Organizacji. Po zakończeniu rejestracji, organizacja otrzyma numer identyfikacyjny organizacji Organisation ID (OID), składający się z 8 cyfr poprzedzonych literą E.

Numer OID jest indywidualnym identyfikatorem niezbędnym do składania wniosków. Ułatwia on organizacji wypełnianie formularzy wniosków online w programie Europejskiego Korpusu Solidarności: wpisanie numeru OID do formularza wniosku powoduje automatyczne pobranie przez system informacji o organizacji podanych podczas rejestracji organizacji w systemie Rejestr Organizacji.

Rejestracja w systemie rejestracji organizacji jest działaniem jednorazowym. Jeśli Twoja organizacja posiada już numer OID, należy go używać do wszystkich wniosków.


3.

Podczas składania wniosku w ramach akcji ESC14 - Drużyny Wolontariuszy działające w priorytetowych obszarach, zamiast numeru OID należy skorzystać z numeru PIC (numer indywidualny uczestnika). W takich przypadkach należy zarejestrować organizację na Portalu Finansowanie i możliwości przetargowe (SEDIA Funding & Tenders Portal), otrzymać numer PIC i użyć go w odpowiednim formularzu wniosku.


4.

Wnioskodawcy muszą składać wnioski online używając odpowiednich formularzy elektronicznych z dołączonymi wszystkimi wymaganymi załącznikami.


Formularz wniosku online należy wypełniać w jednym z oficjalnych języków używanych w krajach programu.


5.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z podstawowymi funkcjami formularzy wniosków online. Aby poprawnie złożyć wniosek, muszą zostać spełnione określone kryteria.

  • Wymagane pola są zaznaczone na czerwono.

  • Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól, dana część formularza zostanie oznaczona zieloną ikonką potwierdzenia. Jeśli przy danej części formularza pojawi się czerwony znak ostrzeżenia, oznacza to, że albo brakuje niektórych informacji, albo nie zastosowano którejś reguły wypełniania wniosku.

  • Po zamknięciu formularza można do niego wrócić w zakładce Moje formularze wniosków na stronie głównej formularzy wniosków online Europejskiego Korpusu Solidarności.


  • Wnioski online: Jak wypełnić wniosek
  • Wnioski online: Strona główna6.

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Złóż wniosek.


Będzie można ponownie otworzyć i złożyć wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków. Wniosek można ponownie otworzyć w zakładce Moje formularze wniosków na stronie głównej.


7.

Wszystkie złożone wnioski podlegają procedurze oceny przez właściwą Narodową Agencję.

Po zakończeniu oceny Narodowa Agencja podejmuje decyzję, które projekty zostaną dofinansowane, oraz powiadamia wnioskodawców o wynikach konkursu wniosków.