Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataWprowadzenie

Niniejsze strony opisują, w jaki sposób korzystać z formularzy wniosków online w ramach akcji Znaku Jakości oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, zarządzanych przez Narodowe Agencje, dostępnych pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc

Ważne

Aby uzyskać dostęp do formularzy wniosków online, nowi użytkownicy muszą założyć konto w systemie EU Login. Szczegółowe informacje dotyczące konta EU Login są dostępne pod linkiem: EU Login - European Commission Authentication Service. 

Wymagania techniczne i ustawienia niezbędne do wypełniania wniosków online

Formularze wniosków opracowano w oparciu o najnowsze standardy platformy WEB. Są one obsługiwane przez wszystkie obecnie wykorzystywane przeglądarki internetowe; ich działanie zostało pomyślnie sprawdzone na następujących przeglądarkach:

  • Microsoft Edge 41
  • Firefox 52.9.0
  • Chrome 76

Internet Explorer nie jest już obsługiwany, ponieważ jego działanie zostało zawieszone przez Microsoft od 2015 roku.


Formularze wniosków online są formularzami internetowymi, w związku z czym, aby działać, wymagają szybkiego i stałego łącza internetowego. Nie jest możliwe ich wypełnianie w trybie offline.

Do zakończenia procesu składania wniosku online potrzebne są urządzenia drukujące i skanujące. Oprócz tego do wydruku, podpisu i zeskanowania "Oświadczenia" potrzebny jest program do przeglądania plików PDF (najlepiej Adobe Reader). 

Ważne

Wypełniając formularz wniosku online, nie należy otwierać go w kilku zakładkach ani w kilku oknach przeglądarki, ponieważ spowoduje to problemy z jego automatycznym zapisywaniem i utratę danych.Jak to zrobić przy użyciu narzędzi