We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Relevantno za ...

 Kliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta, ključne ukrepe in akcije je relevantna ta stran.


Razpisno leto
Ključni ukrep
Akcija

Od 2020 naprej

KA1 – mobilnost posameznikov

KA150 – akreditacija Erasmus na področju mladine


V tem delu prijavnega obrazca morate opisati, kaj želite doseči s sodelovanjem v tej shemi in v programu Erasmus+. Gre za vaše cilje, pričakovani učinek, načrtovane aktivnosti ipd.


Hiter pregled korakov


Podrobno o korakih


Koraki
1

V stranskem meniju kliknite na »Strateški razvoj«

Kliknite na povezavo Strateški razvoj v stranskem meniju. Odpre se zaslon Strateški razvoj

Tu vnesete informacije o naslednjem:

  • Motivacija in cilji ter
  • Pregled načrtovanih aktivnosti.

2

Izpolnite razdelek »Motivacija in cilji«

Navedite informacije o motivaciji vaše organizacije za sodelovanje v programu in cilje, ki jih želite doseči.

3

Opišite svoj prvi cilj

V razdelku Cilji v temu namenjena polja dodajte naslednje informacije o svojem prvem cilju:

  • Naziv in opis – Kaj želite doseči?
  • Razlaga – Kako je ta cilj povezan s potrebami in izzivi, ki ste jih opisali?


Dodajte nadaljnje cilje (po potrebi)

Za dodajanje nadaljnjih ciljev kliknite na gumb DODAJ CILJ. Prikaže se razdelek Cilj 2.

Kot pri prvem cilju v razpoložljiva polja vnesite vse zahtevane informacije. Vse nadaljnje cilje dodajate na enak način.


Izbrišite cilj

Če želite odstraniti cilj, kliknite na menijsko tipko in izberite možnost Izbriši cilj. Brisanje potrdite s klikom na Da v potrditvenem pojavnem oknu.

Opomba: Izpolnjen mora biti vsaj en cilj.

4

Vnesite informacije o učinku in prispevku

Vnesite informacije o načrtovanem učinku na ciljne skupine, udeležence in sodelujočo organizacijo oz. organizacije ter opišite, kako boste prispevali k uresničevanju osrednjih ciljev Strategije EU za mlade, Evropskih ciljev mladih in/ali ciljev programa.

V pomoč pri izpolnjevanju tega razdelka so vam na voljo povezave z informacijami o Strategiji EU za mlade in Evropskih ciljih mladih.

5

Izpolnite razdelek »Pregled načrtovanih aktivnosti«

V tem razdelku vnesete informacije o aktivnostih, ki jih želite izvajati s sredstvi iz programa Erasmus+.

Prikazana je tabela, v kateri navedete predvideno ciljno število aktivnosti in udeležencev za vsaj tri leta. Število razpoložljivih vrstic je odvisno od števila ciljev, ki ste jih opredelili v razdelku Motivacija in cilji.

Za vnos zahtevanih informacij:

  1. iz spustnega menija izberite Vrsto aktivnosti,
  2. vnesite Ciljno število aktivnosti za posamezno leto,
  3. vnesite Ciljno število udeležencev za posamezno leto in
  4. iz spustnega menija izberite Povezane cilje.


Dodate lahko predvidene ciljne vrednosti za še več let (največ 7), za kar uporabite gumb DODAJ LETO.

Najkrajše zahtevano obdobje je 3 leta. Če dodate več kot 3 leta, je na voljo tudi gumb IZBRIŠI LETO, ki omogoča brisanje posameznega dodatnega leta, brisanje pa se začne z letom, ki ste ga dodali nazadnje.

Vnesite ostale zahtevane informacije

V polja, ki so na voljo v tem razdelku, vnesite informacije o temah, kot so vključevanje, okoljska trajnost in druge.


6

Poglavje »Strateški razvoj« je označeno kot izpolnjeno

Ko vnesete vse obvezne informacije, se ob poglavju Strateški razvoj v stranskem meniju prikaže zelena kljukica. Nadaljujte z izpolnjevanjem naslednjega dela prijavnega obrazca.