We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Relevantno za ...

 Kliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta, ključne ukrepe in akcije je relevantna ta stran.


Razpisno leto
Ključni ukrep
Akcija

Od 2020 naprej

KA1 – mobilnost posameznikov

KA150 – akreditacija Erasmus na področju mladine


V tem delu prijavnega obrazca morate opisati, kako bo vaša organizacija vodila celotni projekt, vključno z vašim pristopom do udeležencev in kakovostnega učenja, sodelovanja s partnerji in usklajevanja ciljanih aktivnosti.


Hiter pregled korakov


Podrobno o korakih


Koraki
1

V stranskem meniju kliknite na »Organizacijske zmožnosti, upravljanje in usklajevanje«

Kliknite na povezavo Organizacijske zmožnosti, upravljanje in usklajevanje v stranskem meniju. Odpre se zaslon Organizacijske zmožnosti, upravljanje in usklajevanje

Tu vnesete informacije o naslednjem:

  • Vodenje in usklajevanje,
  • Udeleženci in učni izidi ter
  • Spremljanje in nadaljnje aktivnosti.

2

Vnesite zahtevane informacije v različne razdelke

V tri razdelke – Vodenje in usklajevanje, Udeleženci in učni izidi ter Spremljanje in nadaljnje aktivnosti – vnesite posamezne zahtevane informacije. Natančno preberite vprašanja in napotke na zaslonu, da boste v vsako od polj vnesli prave informacije. Vsa polja so obvezna.


V našem primeru je prikazan razdelek Vodenje in usklajevanje.

3

Poglavje »Organizacijske zmožnosti, upravljanje in usklajevanje« je označeno kot izpolnjeno

Ko vnesete vse obvezne informacije, se ob poglavju Organizacijske zmožnosti, upravljanje in usklajevanje v stranskem meniju prikaže zelena kljukica. Nadaljujte z izpolnjevanjem naslednjega dela prijavnega obrazca.