Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Ustrezno za ...

 Kliknite tukaj, da razširite pogled in si ogledate spodnjo preglednico, ki predstavlja leto/-a razpisa, ključno/-e akcijo/-e in akcijo/-e, kjer je ustrezna naslednja stran wiki.


Leto razpisaKljučna akcijaAkcija

2020 in naprej

KA1 – Mobilnost posameznikov

KA120 – Akreditacija Erasmus


V tem razdelku obrazca za prijavo morate podati podatke o ciljih, ki jih vaša organizacija želi doseči z izvajanjem aktivnosti Erasmus. Naš primer prikazuje razdelek Načrt Erasmus: Cilji v obrazcu za prijavo KA120 – Akreditacija Erasmus za šole.


Pomnite

Vprašanja ali polja se lahko razlikujejo glede na področje akreditacije, za katero se prijavljate.


Hiter pregled korakov


Podroben opis korakov


Koraki
1

V stranskem meniju kliknite »Načrt Erasmus: Cilji«.

V stranskem meniju kliknite povezavo Načrt Erasmus: CiljiPrikazal se bo zaslon Načrt Erasmus: Cilji. Sestavljen je iz dveh razdelkov:

  • Uvod
  • Cilji

2

Pozorno preberite razdelek z uvodom.

Razdelek z uvodom vsebuje dragocene informacije o naslednjih temah:

  • Kaj je načrt Erasmus?
  • Kaj je dober načrt Erasmus?
  • Kako dolgo je veljavna akreditacija Erasmus?

Pozorno preberite vse informacije, saj so vam lahko v pomoč pri podatkih, ki jih je treba vnesti v razdelek Cilji


3

Opišite svoj prvi cilj.

V razdelku Cilji v za to namenjena polja dodajte naslednje podatke za svoj prvi cilj:

  • naziv,
  • obrazložitev,
  • časovni okvir, 
  • merjenje napredka. 

V za to namenjena polja na dnu zaslona dodajte tudi podatke o osebah, ki so vključene v opredelitev ciljev programa Erasmus.

Ko boste izpolnili vsa polja, se bo ob razdelku Cilji v naslovu pojavila zelena kljukica.

4

Dodajte dodatne cilje (če je ustrezno).

Za dodajanje dodatnih ciljev kliknite gumb Dodaj. Prikazal se bo podrazdelek Cilj 2.

Enako kot za prvi cilj tudi tukaj v razpoložljiva polja vnesite vse obvezne informacije. 

5

Izbriši cilj.

Če želite odstraniti cilj, kliknite gumb v priročnem meniju in izberite Izbriši. Brisanje potrdite s klikom na Da v pojavnem oknu za potrditev.

Opomba: Izpolniti je treba vsaj en cilj. 


6

Razdelek »Načrt Erasmus: Cilji« je označen kot izpolnjen.

Ko boste vnesli vse obvezne podatke za vse cilje (če ste vnesli več kot enega), se bo ob razdelku Načrt Erasmus: Cilji v stranskem meniju prikazala zelena kljukica. Nadaljujte z naslednjim delom obrazca za prijavo.


Povezani članki

There is no content with the specified labels