Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Ustrezno za ...

 Kliknite tukaj, da razširite pogled in si ogledate spodnjo preglednico, ki predstavlja leto/-a razpisa, ključno/-e akcijo/-e in akcijo/-e, kjer je ustrezna naslednja stran wiki.


Leto razpisaKljučna akcijaAkcija

2020 in naprej

KA1 – Mobilnost posameznikov 

KA120 – Akreditacija Erasmus+ 


V tem razdelku obrazca za prijavo morate pojasniti, kako nameravate vzpostaviti vodenje aktivnosti mobilnosti Erasmus+ v vaši organizaciji, da bi zagotovili njihovo uspešno izvedbo.


Pomnite

Vprašanja ali polja se lahko razlikujejo glede na področje akreditacije, za katero se prijavljate.


Naš primer prikazuje razdelek Načrt Erasmus: Vodenje 
v obrazcu za prijavo KA120 – Akreditacija Erasmus za šole. 


Hiter pregled korakov


Podroben opis korakov


Koraki
1

V stranskem meniju kliknite »Načrt Erasmus: Vodenje«.

V stranskem meniju kliknite povezavo Načrt Erasmus: VodenjePrikazal se bo zaslon Načrt Erasmus: Vodenje. Sestavljen je iz štirih razdelkov:

  1. Standardi kakovosti, 1. del: Prispevanje k ciljem programa
  2. Standardi kakovosti, 2. del: Dobro vodenje aktivnosti mobilnosti Erasmus
  3. Standardi kakovosti, 3. del: Zagotavljanje kakovosti in podpore udeležencem
  4. Standardi kakovosti, 4. del: Deljenje rezultatov in znanja glede programa 

2

Vnesite zahtevane podatke v skladu z razdelkom »Standardi kakovosti, 1. del: Prispevanje k ciljem programa«.

V razpoložljiva polja v tem razdelku vnesite podatke, ki pojasnjujejo, kaj vi kot organizacija prispevate ali kaj konzorcij prispeva k ciljem programa, kot je opisano v standardih kakovosti. Vnesite podatke o temah, kot so vključevanje, okoljska trajnost in odgovornost, virtualno sodelovanje, virtualna mobilnost in kombinirana mobilnost ter aktivno sodelovanje v mreži organizacij Erasmus. 

3

Vnesite zahtevane podatke v skladu z razdelkom »Standardi kakovosti, 2. del: Dobro vodenje aktivnosti mobilnosti Erasmus«.

V razpoložljiva polja v tem razdelku vnesite podatke o koordinaciji in nadzoru aktivnosti Erasmus+.

4

Vnesite zahtevane podatke v skladu z razdelkom »Standardi kakovosti, 3. del: Zagotavljanje kakovosti in podpore udeležencem«.

V razpoložljivo polje vnesite podatke o tem, kako načrtujete razdeliti točno določene naloge za izvajanje aktivnosti Erasmus.

5

Vnesite zahtevane podatke v skladu z razdelkom »Standardi kakovosti, 4. del: Deljenje rezultatov in znanja glede programa«.

V razpoložljivo polje vnesite podatke o tem, kaj bo vaša organizacija/konzorcij naredila za deljenje rezultatov svojih aktivnosti in znanja o programu.


6

Razdelek »Načrt Erasmus: Vodenje« je označen kot izpolnjen.

Ko boste vnesli vse obvezne informacije, se bo ob razdelku Načrt Erasmus: Vodenje v stranskem meniju prikazala zelena kljukica. Nadaljujte z naslednjim delom obrazca za prijavo.


Povezani članki

There is no content with the specified labels