Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Ustrezno za ...

 Kliknite tukaj, da razširite pogled in si ogledate spodnjo preglednico, ki predstavlja leto/-a razpisa, ključno/-e akcijo/-e in akcijo/-e, kjer je ustrezna naslednja stran wiki.


Leto razpisaKljučna akcijaAkcija

2020 in naprej

KA1 – Mobilnost posameznikov 

KA120 – Akreditacija Erasmus


V tem razdelku obrazca za prijavo morate podati podatke o širokem načrtovanju aktivnosti, ki jih želite organizirati, in udeležencih, ki jih želite podpreti s sredstvi Erasmus

Naš primer prikazuje razdelek Aktivnosti v obrazcu za prijavo KA120 – Akreditacija Erasmus za šole. 


Pomnite

Vprašanja ali polja se lahko razlikujejo glede na področje akreditacije, za katero se prijavljate.


Hiter pregled korakov


Podroben opis korakov


Koraki
1

V stranskem meniju kliknite »Načrt Erasmus: Aktivnosti«.

V stranskem meniju kliknite povezavo Načrt Erasmus: AktivnostiPrikazal se bo zaslon Načrt Erasmus: Aktivnosti. 

2

Vnesite podatke o ocenjenem številu udeležencev izobraževanja in/ali osebja.

V prikazani preglednici je treba navesti ocenjeno število udeležencev izobraževanja in/ali osebja za obdobje najmanj dveh let. Možnosti so odvisne od področja (odrasli, šole ali poklicno izobraževanje) akreditacije, za katero se prijavljate.

Opomba: Cilji, ki jih predlagate tu, niso zavezujoči za vašo organizacijo niti za nacionalno agencijo, ker je lahko končno število izvedenih aktivnosti odvisno od različnih dejavnikov, vključno z razpoložljivostjo financiranja.

Če želite dodati več ciljev, kliknite gumb Dodaj in vnesite ciljne številke v dodatno vrstico, ki se bo prikazala.

3

Predložite podatke o profilih udeležencev usposabljanja in/ali osebja.

Na dnu strani morate v razpoložljivo prazno besedilno polje vnesti podatke o udeležencih izobraževanja in/ali osebju, ki jih nameravate vključiti.  

4

Izbrišite aktivnost.

Če želite odstraniti cilj, kliknite gumb v priročnem meniju in izberite Izbriši. Brisanje potrdite s klikom na Da  v pojavnem oknu za potrditev.

Opomba:  Predložite ocene za obdobje najmanj dveh let.

 


5

Razdelek »Načrt Erasmus: Aktivnosti« je označen kot izpolnjen.

Ko boste za aktivnosti v obdobju najmanj dveh let vnesli vse obvezne informacije, se bo ob razdelku Načrt Erasmus: Aktivnosti v stranskem meniju prikazala zelena kljukica. Nadaljujte z naslednjim delom obrazca za prijavo.


Povezani članki

There is no content with the specified labels