Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków, akcję kluczową i akcje, których dotyczy ta strona wiki.


Rok konkursowyAkcja KluczowaAkcja

2020

KA1 - Mobilność jednostki

KA150 - Akredytacja Erasmus w dziedzinie Młodzieży


W tej części formularza aplikacyjnego należy podać informacje o tym, w jaki sposób Państwa organizacja będzie zarządzać całym projektem, włączając podejście do uczestników i dobrej jakości uczenia się, współpracy z partnerami i koordynacji docelowych działań.


Krok po kroku


Krok po kroku - opis szczegółowy


Kroki
1

Kliknij "Możliwości Organizacyjne, Zarządzanie i Koordynacja" w menu bocznym

Kliknij w link Możliwości Organizacyjne, Zarządzanie i Koordynacja w menu bocznym. Zakładka Możliwości Organizacyjne, Zarządzanie i Koordynacja zostanie otwarta. 

Proszę podać informacje dotyczące:

  • Zarządzania i koordynacji
  • Uczestników i efektów uczenia się oraz
  • Monitorowania i kontynuacji działań

2

Wprowadź wymagane informacje w kolejnych sekcjach

W trzech sekcjach - Zarządzanie i Koordynacja, Uczestnicy i efekty uczenia się oraz Monitorowanie i kontynuacja działań, proszę podać wymagane informacje. Proszę uważnie przeczytać pytania i instrukcje wyświetlane na ekranie, aby podać prawidłowe informacje dla każdego z nich. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Na przykłądzie sekcji Zarządzanie i Koordynacja.


3

Sekcja "Możliwości Organizacyjne, Zarządzanie i Koordynacja" oznaczona jako kompletna

W momencie uzupełnienia wszystkich wymaganych informacji, sekcja Możliwości Organizacyjne, Zarządzanie i Koordynacja w menu bocznym wyświetli się na zielono. Proszę kontynuować klikając na kolejną część formularza aplikacyjnego.