Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Dotyczy...

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków, akcję kluczową i akcje, których dotyczy ta strona wiki.


Rok konkursowyAkcja kluczowaAkcja

2020

KA1 - Mobilność jednostki 

KA120 - Akredytacja Erasmus

KA150 - Akredytacja Erasmus w sektorze Młodzież


Na tej stronie znajdą Państwo wyjaśnienie jak krok po kroku wypełnić część formularza wniosku dotyczącą Planu Erasmusa: Standardów Jakości lub Planu Erasmusa: Standardów Jakości w sektorze Młodzież. Poniższy przykład obrazuje część dotyczącą Planu Erasmusa: Standardów Jakości KA120 Akredytacja Erasmusa sektor Edukacja szkolna.


Krok po kroku


Krok po kroku - opis szczegółowy


Kroki
1

Kliknij "Plan Erasmusa: Standardy Jakości"/"Plan Erasmusa: Standardy Jakości w sektorze Młodzież" w menu bocznym.

Kliknij w "Plan Erasmusa: Standardy Jakości"/"Plan Erasmusa: Standardy Jakości w sektorze Młodzież" w menu bocznym. Otwarte zostanie odpowiednie okno Standardy Jakości. 

Uważnie zapoznaj się z informacjami dotyczącymi standardów. Różnią się one w zależności od wybranej akcji kluczowej oraz typu akredytacji. 

2

Potwierdź swoją zgodę na przedstawione standardy jakości.

Przewiń stronę w dół do sekcji Potwierdzenie Standardów Jakości Erasmusa. Uważniej przeczytaj przedstawione oświadczenie i zaznacz pola, aby potwierdzić swoją zgodę. 


3

"Plan Erasmusa: Standardy Jakości"/"Plan Erasmusa: Standardy Jakości w sektorze Młodzież" oznaczone jako kompletne.

Po potwierdzeniu przedstawionych standardów, sekcja Plan Erasmusa: Standardy Jakości/Plan Erasmusa: Standardy Jakości w sektorze Młodzież w menu bocznym wyświetli się na zielono. Proszę kontynuować klikając na kolejną część formularza aplikacyjnego.