Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Dotyczy... 

 Kliknij, aby zobaczyć tabelę pokazującą rok konkursu wniosków, akcję kluczową i akcje, których dotyczy ta strona wiki.


Rok konkursowyAkcja kluczowaAkcja

2020

KA1 - Mobilność edukacyjna 

KA120 - Akredytacja Erasmusa 


W tej sekcji formularza wniosku należy wyjaśnić, w jaki sposób zamierzają Państwo zarządzać w swojej organizacji działaniami związanymi z mobilnościami w ramach programu Erasmus, aby zapewnić ich pomyślną realizację.

Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od sektora, w którym składany jest wniosek o Akredytację.


Poniższy przykład pokazuje sekcję Plan Erasmusa: Zarządzanie w formularzu wniosku KA120 Akredytacja Erasmusa sektor Edukacja szkolna.


Kolejne kroki - skrótowo


Kolejne kroki - szczegółowo


Kroki
1

Wybranie "Plan Erasmusa: Zarządzanie" w menu bocznym .

Wybierz Plan Erasmusa: Zarządzanie w bocznym menu. Na ekranie otworzy się zakładka Plan Erasmusa: Zarządzanie. Składa się ona z czterech części:

  1. Standardy jakości Część I: Podstawowe zasady
  2. Standardy jakości Część II: Prawidłowe zarządzanie mobilnościami
  3. Standardy jakości Część III: Zapewnienie standardów jakości i wsparcie dla uczestników
  4. Standardy jakości Część IV: Upowszechnianie rezultatów i wiedzy na temat programu

2

Wprowadzenie wymaganych informacji w części "Standardy jakości Część I: Podstawowe zasady"

W dostępnych polach tej części należy podać informacje takie jak wkład własny organizacji lub wkład konsorcjum w realizację celów programu opisanych w Standardach jakości. Należy podać informacje na takie tematy jak włączenie, działania nienaruszające równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko, edukacja cyfrowa, mobilność wirtualna i mobilność łączona oraz aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus.

3

Wprowadzenie wymaganych informacji w części "Standardy jakości Część II: Prawidłowe zarządzanie mobilnościami"

W dostępnych polach tej części należy podać informacje dotyczące koordynacji i nadzoru nad działaniami w ramach programu Erasmus.

4

Wprowadzenie wymaganych informacji w części "Standardy jakości Część III: Zapewnienie standardów jakości i wsparcie dla uczestników"

W dostępnych polach tej części należy podać informacje w jaki sposób zamierzają Państwo podzielić konkretne zadania związane z realizacją działań w ramach programu Erasmus.

5

Wprowadzenie wymaganych informacji w części "Standardy jakości Część IV: Upowszechnianie rezultatów i wiedzy na temat programu"

W dostępnych polach tej części należy podać informacje, co Państwa organizacja/konsorcjum zrobi, aby podzielić się rezultatami swoich działań oraz wiedzą na temat programu.


6

"Plan Erasmusa: Zarządzanie" oznaczony jako kompletne.

Kiedy wszystkie wymagane informacje zostaną wprowadzone część Plan Erasmusa: Zarządzanie w menu bocznym zostanie oznaczona na zielono. Przejdź do następnej części formularza wniosku.