Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »


Tato stránka vysvětluje, jak přidat, upravit a odstranit kontaktní údaje organizace a oprávněné uživatele v systému pro registraci organizací.
Přidání kontaktních údajů organizace a oprávněných uživatelůPřidání „kontaktní osoby organizace“.

V postranní nabídce přejděte do oddílu „Kontaktní osoba organizace" (Organisation Contact Person).

Otevře se obrazovka Kontaktní osoba organizace (Organisation Contact Person)

Zadejte všechny požadované údaje.

Je třeba zadat údaje jako jsou Jméno a příjmení (First and Last Name), Funkce v organizaci (Position in the organisation)pracovní e-mail (professional e-mail). Všechna povinná pole jsou jasně označena *.

Ve výchozím nastavení nejsou zaškrtnuta políčka pro použití telefonních čísel a adresy organizace. Pokud chcete tyto údaje pro kontaktní osobu zadat, zaškrtněte tato políčka. Příslušné informace budou převzaty z oddílu Údaje organizace (Organisation data) registračního formuláře. 

Pokud se telefonní čísla nebo adresa kontaktní osoby liší od informací poskytnutých v rámci údajů o organizaci, uveďte tyto údaje do dostupných polí. 

Oddíl Kontaktní osoba organizace (Contact Person) bude označen jako dokončený.

Po zadání všech povinných údajů v tomto oddílu se barva ikony v postranní nabídce změní na zelenou. Můžete přejít k dalšímu oddílu registračního formuláře: Oprávnění uživatelé (Authorised Users)


Přidání prvního „oprávněného uživatele“. 

Jako osoba registrující organizaci jste prvním oprávněným uživatelem. Během procesu registrace organizace musíte zadat své osobní údaje. 

Přejděte do oddílu Oprávnění uživatelé (Authorised Users).

Otevře se obrazovka Oprávnění uživatelé (Authorised Users). Některé z vašich osobních údajů jsou již vyplněny, například vaše jméno (First name), příjmení (Last name) a e-mailová adresa. Tyto údaje se přenesou z vašeho EU Login účtu. Jméno, příjmení ani pracovní e-mailovou adresu nelze změnit. 

Zadejte všechny požadované údaje.

Zadejte chybějící povinné údaje. Po vyplnění všech požadovaných polí se barva ikony v postranní nabídce změní na zelenou.  

V této fázi procesu registrace není možné přidat další oprávněné uživatele. To je možné až po odeslání registračního formuláře.Přidání dalších „autorizovaných uživatelů“ (je-li třeba).

Přidání dalších oprávněných uživatelů je možné pouze po prvotním zadání údajů organizace do systému nebo po aktualizaci stávajících údajů o organizaci

Důležité

Registrace dalších oprávněných uživatelů v systému pro registraci organizací je možná pouze v případě, že tito uživatelé již mají účet EU login.

E-mailová adresa uživatele slouží k ověření platnosti registrace. 

Přejděte do oddílu „Oprávnění uživatelé" (Authorised Users) a klikněte na tlačítko „Přidat nového uživatele" (Add new).

Chcete-li přidat další uživatele, klikněte na tlačítko„Přidat nového uživatele" (Add new)

Zadejte požadované údaje.

V okně Vytvořit oprávněného uživatele (Create an authorised user) zadejte všechny požadované údaje.

Pamatujte: Uživatel, který má být zaregistrován, musí mít existující EU Login účet. Pokud zadaná e-mailová adresa není rozpoznána, registrace tohoto uživatele nebude možná. Zobrazí se upozornění.  


Klikněte na Vytvořit oprávněného uživatele (Create an authorised user).

Tlačítko Vytvořit oprávněného uživatele (Create an authorised user) se aktivuje po zadání všech povinných informací o uživateli. Kliknutím na toto tlačítko údaje uložte. 

Zobrazí se obrazovka Oprávnění uživatelé (Authorised Users), která nyní zobrazuje nově vytvořeného uživatele v seznamu oprávněných uživatelů.

Pamatujte

Nově přidaný oprávněný uživatel ještě není uložen. Ujistěte se, že jste změny uložili kliknutím na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation)Opakováním těchto kroků můžete přidat další oprávněné uživatele.

Chcete-li přidat více oprávněných uživatelů, opakujte výše uvedené kroky.

„Aktualizovat mou organizaci" (Update my organisation).

Po přidání všech oprávněných uživatelů uložte nové informacekliknutím na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Pokud byla aktualizace úspěšná, zobrazí se zpráva Úspěch (Success)

Oznámení.

Systém pro registraci organizací zašle e-maily s upozorněním vždy, když je vytvořen nový oprávněný uživatel. Oznámení se zasílají nově přidanému oprávněnému uživateli a všem již existujícím oprávněným uživatelům organizace. 
Úpravy a odstranění kontaktních údajů organizace a oprávněných uživatelů

Chcete-li upravit údaje o organizaci, otevřete položku Moje organizace (My Organizations) a vyberte možnost „Upravit“ (Edit).

Chcete-li aktualizovat údaje o organizaci, přejděte na stránku Moje organizace (My Organisations) portálu programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity a vyberte možnost Upravit (Edit).

Úprava kontaktních údajů organizace. 

Chcete-li upravit kontaktní osobu organizace: 

  1. Přejděte do oddílu Kontaktní osoba organizace (Organisation Contact Person).
  2. Všechny informace na obrazovce kontaktních údajů organizace lze změnit. Proveďte potřebné úpravy. 

Pokud již nejsou potřeba další změny, klikněte v postranní nabídce na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete. 


Úprava oprávněného uživatele.

Přejděte do oddílu „Oprávnění uživatelé" (Authorised Users).

Otevřete oddíl Oprávnění uživatelé (Authorised Users). Zobrazí se seznam přidaných oprávněných uživatelů. 

Klikněte na ikonu „Edit“ (Upravit) a proveďte požadované změny.

Vyhledejte v seznamu kontakt, který chcete aktualizovat, a klikněte na ikonu Edit (Upravit) ve tvaru tužky vedle tohoto kontaktu. 

Proveďte úpravy a klikněte na „Aktualizovat kontakt" (Update Contact).

V okně Upravit kontakt (Edit a contact) proveďte požadované změny. 

Potvrďte změny.

Pokud již nejsou potřeba další změny, klikněte v postranní nabídce na tlačítko Aktualizovat mou organizaci (Update my organisation). Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete.  


Odstranění oprávněného uživatele.

Chcete-li odstranit autorizovaného uživatele:

  1. Přejděte do oddílu Oprávnění uživatelé (Authorised Users). Zobrazí se seznam oprávněných uživatelů.  
  2. Vyberte uživatele, který má být odstraněn, a klikněte na ikonu Odstranit (Delete) ve tvaru odpadkového koše.
  3. Potvrďte kliknutím na Ano (Yes) ve vyskakovacím okně. Kliknutím na Ne (No) odstranění zrušíte.

Kliknutím na tlačítko  Aktualizovat moji organizaci (Update my organisation) v postranní nabídce změny uložte. Zobrazí se zpráva Úspěch (Success). Kliknutím na OK okno zavřete.

Pamatujte:

Uživatele označeného jako Registrující sám sebe (Self Registrant) nelze odstranit.

Oznámení.

E-maily s oznámením se odesílají, pokud byly kontaktní nebo uživatelské informace aktualizovány nebo odstraněny z informací o organizaci v systému pro registraci organizací. Oznámení jsou zasílána změněnému nebo odebranému kontaktu a všem ostatním existujícím kontaktům zaregistrovaným pro organizaci.  • No labels