Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Relevantno za ...

 Kliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta in ukrepe je relevantna ta stran.

Razpisno letoVrsta ukrepa

2020

ESC52 – znak kakovosti


V poglavju Povzetek pri vlogi ESC52 – znak kakovosti je prikazan pregled podatkov o obsegu, aktivnostih in lokacijah sodelujočih organizacij, kot ste jih vnesli v poglavju z informacijami o sodelujočih organizacijah.
Ogled poglavja »Povzetek«

Informacije so na tej strani prikazane v načinu samo za branje.

  1. V prvem delu te strani je prikazan povzetek izbranih podatkov o znakih kakovosti za sodelujoče organizacije, ki ste jih vnesli v razdelku Obseg poglavja Sodelujoče organizacije.
    Prikazane so informacije tako za organizacijo prijaviteljico kot za vse morebitne povezane pravne osebe.
  2. V drugem delu je prikazan pregled načrtovanih aktivnosti in lokacij za organizacijo prijaviteljico.
  3. V tretjem delu pa je prikazan pregled načrtovanih aktivnosti in lokacij za povezane pravne osebe, če ste jih vnesli.


Popravljanje iz poglavja »Povzetek«

Če opazite, da so v poglavju Povzetek prikazane nepravilne informacije, morate odpreti poglavje Sodelujoče organizacije in vnesti potrebne popravke v razdelku Obseg in/ali Aktivnosti za zadevno organizacijo.

V vednost

Če spreminjate odgovore v razdelku Obseg, ko ste že vpisali vse informacije, bo morda potrebno posodobiti tudi druge razdelke med podrobnostmi o organizaciji. Informacije v razdelkih Motivacija, Vodenje projektov in Udeleženci so odvisne od izbire v razdelku Obseg.