Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Relevantno za ...

 Kliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta in ukrepe je relevantna ta stran.

Razpisno leto
Vrsta ukrepa

2020

ESC52 – znak kakovosti


Na tej strani najdete razlago, kako vnesete podatke o povezanih pravnih osebah v obrazec ESC52 – znak kakovosti. Dodajanje povezane pravne osebe je mogoče samo, če ste v vlogi v poglavju Kontekst izbrali možnost Krovna vloga.

Dodajanje povezanih pravnih oseb se ne nanaša na običajne vloge.


Bodite pozorni

Vprašanja in polja se lahko razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljate. Natančno preberite informacije na zaslonu, da boste pravilno izpolnili ustrezna polja in razdelke.

Hiter pregled korakov


Podrobno o korakihKoraki

1

V stranskem meniju kliknite na »Sodelujoče organizacije«

Povezane pravne osebe lahko dodate v poglavju Sodelujoče organizacije. Razdelek Povezana pravna oseba je prikazan samo, če ste v svojem prijavnem obrazcu v poglavju Kontekst izbrali možnost Krovna vloga.

Če ta razdelek ni viden, preverite poglavje Kontekst v vašem prijavnem obrazcu.

2

Vnesite kodo OID povezane pravne osebe.

Vse sodelujoče organizacije morajo biti pred izpolnjevanjem spletnih obrazcev registrirane v sistemu za registracijo organizacij in jim mora biti dodeljen ID organizacije oz. koda OID. Podatkov o organizaciji ni mogoče urejati v prijavnih obrazcih, temveč samo v sistemu za registracijo organizacij. Za več podrobnosti preberite Navodila za registracijo organizacij.

Ko vnesete kodo OID, se v ustreznih stolpcih izpišeta uradni naziv in država organizacije. Zdaj lahko vnesete dodatne podrobnosti o organizaciji. Rdeča ikona s klicajem ob napisih Podrobnosti o organizaciji, Obseg, Motivacija, Vodenje projekta in Udeleženci pomeni, da so potrebne dodatne podrobnosti o organizaciji

3

Izpolnite »Podrobnosti o organizaciji«.

Kliknite na Podrobnosti o organizaciji in vnesite zahtevane informacije na enak način kot pri organizaciji prijaviteljici, kot je opisano v poglavju Posodobite podatke o organizaciji

4

Izpolnite »Podrobnosti za znak kakovosti«.

Razdelek Podrobnosti o organizaciji je zdaj označen z zeleno kljukico. Nadaljujte z izpolnjevanjem ostalih podatkov v razdelku Podrobnosti za znak kakovosti na enak način kot pri organizaciji prijaviteljici.

Ko vnesete podatke v vse razdelke, bodo vsi razdelki pri Povezani pravni osebi označeni z zeleno kljukico, kar pomeni, da ste izpolnili vse obvezne podatke.

Prav tako je z zeleno kljukico označeno poglavje Sodelujoče organizacije v stranskem meniju, kar pomeni, da je zaključeno.Dodajanje nadaljnjih povezanih pravnih oseb (če je potrebno)

1

Za dodajanje več povezanih pravnih oseb kliknite gumb DODAJ POVEZANO PRAVNO OSEBO in ponovite zgoraj opisane korake za izpolnjevanje podrobnosti o organizaciji. Začnite z vnašanjem kode OID.

Na zgoraj opisan način dodajte vse povezane pravne osebe, za katere izpolnjujete vlogo.Urejanje povezane pravne osebe

1

Že vpisane podrobnosti o organizaciji popravite tako, da preko menijskega gumba poleg polja s kodo OID izberete možnost Podrobnosti o organizaciji.

Za popravljanje informacij v Podrobnostih za znak kakovosti kliknite na želeno povezavo v preglednici, da se odpre povezani zaslon.


Brisanje povezane pravne osebe

1

Če morate odstraniti organizacijo, ki ste jo predhodno dodali, kliknite na menijski gumb poleg organizacije, ki jo želite odstraniti, in izberite možnost Izbriši organizacijo. Potrdite brisanje.