Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Relevantno za ...

 Kliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta in ukrepe je relevantna ta stran.

Razpisno leto
ProgramUkrep
Od 2020 naprejEvropska solidarnostna enota

ESC52 – znak kakovosti


Na tej strani je razloženo, kako se v spletnem prijavnem obrazcu ESC52 – znak kakovosti vnaša podrobnosti za znak kakovosti za sodelujoče organizacije in povezane pravne osebe.

Bodite pozorni

Vprašanja in polja se lahko razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljate. Natančno preberite informacije na zaslonu, da boste pravilno izpolnili ustrezna polja in razdelke.


Hiter pregled korakov


Vrnite se na stran »Sodelujoče organizacije«.Podrobno o korakih


Odprite zaslon Sodelujoče organizacije

1

Kliknite na poglavje Sodelujoče organizacije v stranskem meniju, da se odpre zaslon Sodelujoče organizacije. Tukaj dodate podrobnosti o svoji organizaciji.

2


Vnesite kodo OID

1

Vse sodelujoče organizacije morajo biti pred izpolnjevanjem spletnih obrazcev registrirane v sistemu za registracijo organizacij in jim mora biti dodeljen ID organizacije oz. koda OID. Podatkov o organizaciji ni mogoče urejati v prijavnih obrazcih, temveč samo v sistemu za registracijo organizacij. Za več podrobnosti preberite Navodila za registracijo organizacij.

Ko vnesete kodo OID, se v ustreznih stolpcih izpišeta uradni naziv in država organizacije. Zdaj lahko vnesete dodatne podrobnosti o organizaciji. Rdeča ikona s klicajem ob napisih Podrobnosti o organizaciji, Obseg, Motivacija, Vodenje projekta in Udeleženci pomeni, da so potrebne dodatne podrobnosti o organizaciji

2

Za ogled in izpolnjevanje podrobnosti o organizaciji najprej kliknite na Podrobnosti o organizaciji ali na menijski gumb poleg kode OID.

V obrazcih ESC52 – znak kakovosti se podrobnosti o organizaciji vnašajo na enak način kot običajne podrobnosti o organizaciji, kot je opisano v poglavju Posodabljanje Podrobnosti o organizaciji.

Ko izpolnite vse podrobnosti o organizaciji, se vrnite na osnovni zaslon Sodelujoče organizacije z uporabo navigacijske sledi ali stranskega menija. Ob povezavi Podrobnosti o organizaciji je zelena kljukica, kar pomeni, da je razdelek zaključen.

3


ESC52 – podrobnosti za znak kakovosti

1

Vsebino razdelka Podrobnosti za znak kakovosti se prav tako vnaša preko zaslona Sodelujoče organizacije.

Na podoben način kot pri podatkih o organizaciji nadaljujte z izpolnjevanjem zahtevanih informacij v razdelku Podrobnosti za znak kakovosti.

V razdelku Podrobnosti za znak kakovosti morate vnesti naslednje:

  • Obseg in vloga za znak kakovosti, za katerega zaprošate. Pomembno je, da najprej izpolnite ta razdelek, saj se lahko nadaljnja vprašanja razlikujejo glede na to, kaj ste izbrali tukaj.
  • Običajne aktivnosti, v katere bodo vključeni udeleženci. Razdelek z aktivnostmi bo prikazan samo, če pri obsegu v razdelku Podrobnosti za znak kakovosti izberete možnost Gostiteljska organizacija za področje prostovoljstva
  • Motivacija za vašo vlogo za znak kakovosti.
  • Vidiki vodenja projektov. Podajte nadaljnje informacije o določenih vidikih pristopa vaše organizacije k vodenju projektov. V tem razdelku podrobno opišete informacije, kot sta splošna podpora udeležencem ali preprečevanje morebitnih tveganj.
  • Udeleženci, ki jih lahko podpirate in/ali gostite.
2

Izpolnite podatke o obsegu

1

Kliknite na »Obseg«.

Na osnovnem zaslonu Sodelujoče organizacije kliknite na povezavo Obseg v razdelku Podrobnosti za znak kakovosti.

Pomembno

Pomembno je, da najprej izpolnite ta razdelek podatkov za znak kakovosti, saj se lahko nadaljnja vprašanja razlikujejo glede na to, kaj ste izbrali tukaj.

Če naknadno spremenite odgovore v tem razdelku, se lahko status že izpolnjenih delov vloge za znak kakovosti spremeni v nedokončano. Morali boste vnesti ustrezne spremembe.

2

Izberite vrsto znaka kakovosti.

V zaslonu Obseg v spustnem meniju izberite vrsto znaka kakovosti, za katerega se prijavlja vaša organizacija. Izberete lahko več možnosti, izbrane možnosti pa so prikazane na vrhu polja.

Če izberete napačno možnost, jo odstranite tako, da kliknite na X in potrdite brisanje.


3

Izberite vlogo vaše organizacije za znak kakovosti (če je zahtevano).

Če ste pri vrsti znaka kakovosti izbrali Prostovoljstvo, se prikaže še en spustni meni. Izberite vlogo vaše organizacije, za katero se prijavljate.

Izberete lahko več možnosti, izbrane možnosti pa so prikazane na vrhu polja. Če izberete napačno možnost, jo odstranite tako, da kliknite na X in potrdite brisanje.

4

Vnesite lokacije (če je zahtevano)

Če ste pri znaku kakovosti za področje prostovoljstva vnesli vlogo Gostiteljska organizacija, se prikaže razdelek Lokacije.

Privzeto se prva lokacija vnaprej izpolni s podatki organizacije prijaviteljice, ki so vneseni v sistem za registracijo organizacij. Rdeč opozorilni znak kaže na morebitne manjkajoče podatke.


Kliknite na ID lokacije ali Ime lokacije za vstop v razdelek z informacijami o lokaciji.

Podatki, kot so ime lokacije, naslov ali poštna številka, so izpolnjeni vnaprej in jih ni mogoče spreminjati. Vnesite kontaktno osebo, tako da jo izberete s spustnega seznama, na katerem so prikazane povezane osebe, ki ste jih vnesli v razdelku Podrobnosti o organizaciji. Če osebe, ki jo želite dodati kot kontaktno osebo, ni na seznamu, jo dodajte v razdelku Povezane osebe pri Podrobnostih o organizaciji.

Nato navedite število prostovoljcev, ki jih je mogoče gostiti na tej lokaciji. Ko izpolnite informacije o lokaciji, kliknite na Obseg v navigacijski sledi, da se vrnete nazaj.

Lokacija z ID lokacije 1 je zdaj označena z zeleno kljukico.

Bodite pozorni

Organizacije lahko prostovoljce gostijo na različnih lokacijah. V tem razdelku je potrebno navesti te lokacije in prikazati njihovo ustreznost za izvajanje prostovoljskih aktivnosti.V spustnem seznamu izberite odgovor na vprašanje: Ali vaša organizacija načrtuje izvajanje aktivnosti za gostujoče prostovoljce še na kaki drugi lokaciji poleg zgoraj navedene?

Če je odgovor da, lahko dodate več lokacij in se prikaže nova tabela. Samodejno se prikaže lokacija z ID lokacije 2. Kliknite na pike pri Imenu lokacije in vnesite podrobnosti o lokaciji.

Vnesite vse potrebne informacije o lokaciji. Z izjemo ID lokacije druge informacije tukaj niso vnaprej izpolnjene. Ko izpolnite vse podatke, se vrnite nazaj s klikom na Obseg v navigacijski sledi.


Z zeleno kljukico je zdaj označena tudi druga lokacija. Če je potrebno, za dodajanje nadaljnjih lokacij uporabite gumb DODAJ LOKACIJO

5

Vrnite se na stran »Sodelujoče organizacije«.

Ko ste vnesli vse potrebne podatke v razdelku Obseg, se preko navigacijske sledi ali stranskega menija vrnite na osnovno stran Sodelujoče organizacije.Izpolnite razdelek »Aktivnosti« (če je zahtevano)

1

Upoštevajte: Razdelek z aktivnostmi se pri Podrobnostih za znak kakovosti prikaže samo, če ste pri obsegu izbrali Gostiteljska organizacija za področje prostovoljstva

2

Kliknite na »Aktivnosti«.

Kliknite na Aktivnosti, da začnete z vnosom informacij o aktivnostih, ki so pomembne za vlogo za znak kakovosti.

Začnite z izborom teme oz. tem, s katerimi so povezane aktivnosti, ki jih namerava izvesti vaša organizacija. S spustnega seznama lahko izberete poljubno število tem.


Dodajte aktivnost.

Za vnos informacij o aktivnostih kliknite na gumb DODAJ AKTIVNOST. Do podrobnosti za posamezno aktivnost lahko dostopate s klikom na Id. št. aktivnosti ali pike pri imenu aktivnosti.Vnesite potrebne informacije.

Vnesite zahtevane informacije, kot so ime aktivnosti, opis aktivnosti in teme, ter izberite lokacijo.

3

Vrnite se na stran »Sodelujoče organizacije«.

Ko ste vnesli vse potrebne podatke, se preko navigacijske sledi ali stranskega menija vrnite na osnovno stran Sodelujoče organizacije.


Dodajte več aktivnosti (če je potrebno).

Če želite dodati več aktivnosti, ponovno odprite razdelek z aktivnostmi in kliknite gumb DODAJ AKTIVNOST. Pojdite na Podrobnosti o aktivnosti za ravnokar dodano aktivnost in izpolnite potrebne informacije na enak način kot pri prvi aktivnosti.

 


Za popravljanje aktivnosti kliknite na ime aktivnosti ali uporabite menijsko tipko in izberite Prikaži podrobnosti

Aktivnost odstranite tako, da preko menijske tipke izberete Izbriši aktivnost in potrdite brisanje.


Izpolnite razdelek »Motivacija«

1

Kliknite na »Motivacija«.

Kliknite na povezavo Motivacija, da začnete vnašati informacije o motivaciji za vašo vlogo za znak kakovosti.

2

Vnesite potrebne podatke in se vrnite na stran »Sodelujoče organizacije«.

Ko vnesete vse potrebne podatke, se preko navigacijske sledi ali stranskega menija vrnite na osnovno stran Sodelujoče organizacije.Izpolnite razdelek »Vodenje projektov«

1

Kliknite na povezavo »Vodenje projektov«.

Na strani Sodelujoče organizacije izberite povezavo Vodenje projektov. V tem razdelku lahko podate dodatne informacije o določenih vidikih pristopa vaše organizacije k vodenju projektov. Tukaj podrobno opišete informacije, kot sta splošna podpora udeležencem ali preprečevanje morebitnih tveganj.

2

Vnesite zahtevane informacije.

V razdelku Vodenje projektov so na voljo različni deli, odvisno od tega, kaj ste pred tem izbrali v razdelku Obseg. Navedite zahtevane informacije.

Ko vnesete vse potrebne podatke, se preko navigacijske sledi ali stranskega menija vrnite na osnovno stran Sodelujoče organizacije.Izpolnite razdelek »Udeleženci«

1

Kliknite na povezavo »Udeleženci«.

Kliknite na povezavo Udeleženci in navedite relevantne informacije glede udeležencev, ki jih lahko podprete in/ali gostite.

Stran Udeleženci je sestavljena iz dveh delov:

  • Udeleženci in
  • Udeleženci z manj priložnostmi.
2

Navedite zahtevane informacije v razdelku »Udeleženci«.

V razdelku Udeleženci navedite zahtevane informacije v odprtih besedilnih poljih. Polja, ki so prikazana, so odvisna od vaših predhodnih izbir v drugih delih vloge za znak kakovosti.

3

Vnesite informacije v razdelku »Udeleženci z manj priložnostmi« (če je ustrezno).

Spustni meni pri vprašanju Ali predvidevate sodelovanje udeležencev, ki se soočajo z okoliščinami, ki otežujejo njihovo sodelovanje v aktivnostih? je v izhodišču nastavljen na Ne, razen če ste v razdelku aktivnosti vnesli več kot enega prostovoljca za kratkoročne aktivnosti na vsaj eni lokaciji, kot prikazuje spodnji primer.

Po potrebi uporabite spustni meni, da spremenite odgovor na to vprašanje.

Če je izbran Ne, v tem razdelku ni potrebno storiti nič več.

Če izberete Da, kot prikazuje spodnji primer, vnesite zahtevane informacije.

Na voljo so dodatna odprta besedilna polja in spustni meniji. Vnesite informacije glede na zmožnosti vaše organizacije.

4

Vrnite se na stran »Sodelujoče organizacije«.

Ko izpolnite vse razdelke, se preko navigacijske sledi ali stranskega menija vrnite na osnovno stran Sodelujoče organizacije.

Če ste pravilno vnesli vse informacije v različnih razdelkih, bi morali biti ti označeni z zelenimi kljukicami.

5

Stran »Sodelujoče organizacije« označena kot zaključena

Poglavje Sodelujoče organizacije v stranskem meniju je zdaj označeno z zeleno kljukico, kar kaže, da je izpolnjeno. Lahko nadaljujete z izpolnjevanjem naslednjega dela prijave.

Vendar pa poglavje Sodelujoče organizacije v stranskem meniju še ne bo označeno kot zaključeno, če ste v poglavju Kontekst označili, da vlogo za znak kakovosti oddajate tudi za povezane pravne osebe (krovna vloga). V tem primeru morate najprej vnesti še informacije o povezanih pravnih osebah, preden bo poglavje Sodelujoče organizacije v stranskem meniju označeno kot zaključeno.