Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Relevantno za ...

 Kliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta in ukrepe je relevantna ta stran.

Razpisno leto
Ukrep

2020

ESC52 – znak kakovosti
Kaj je znak kakovosti Evropske solidarnostne enote?

Znak kakovosti Evropske solidarnostne enote potrjuje, da organizacija, ki sodeluje v Evropski solidarnostni enoti, lahko zagotovi potrebne okvirne pogoje za udeležbo mladih v solidarnostnih aktivnostih v skladu z načeli in cilji programa Evropska solidarnostna enota ter drugimi zahtevami, ki so opisane v nadaljevanju in so potrebne za zagotavljanje kakovosti.

Znak kakovosti za organizacijo predstavlja vstopnico v Evropsko solidarnostno enoto.

Je predpogoj za sodelovanje na področjih prostovoljstva, pripravništev in zaposlitev, ne pomeni pa nujno dejanske dodelitve dotacije za projekt v okviru Evropske solidarnostne enote.

Vir: Vodnik po programu Evropska solidarnostna enota 2020; stran 18
Komu je znak kakovosti namenjen?

Znak kakovosti je namenjen organizacijam, ki se želijo vključiti v prostovoljske aktivnosti ali projekte za pripravništva in zaposlitve. Glede na vrsto znaka kakovosti (za prostovoljstvo/pripravništva/zaposlitve) in vlogo organizacije.

Za sodelovanje v projektih v okviru Evropske solidarnostne enote morajo imeti znak kakovosti naslednje organizacije:

  • vse podporne organizacije pri prostovoljskih aktivnostih;
  • gostiteljske organizacije, ki gostijo prostovoljce;
  • organizacije, ki se prijavljajo za dotacije za pripravništva in zaposlitve.

Poleg tega lahko organizacija v imenu drugih organizacij, ki so z njo pravno povezane in veljajo za povezane pravne osebe, odda skupno krovno vlogo. V tem primeru se organizacija prijaviteljica obveže nadzorovati in sprejme odgovornost za kakovost in varnost napotitev, ki jih nudijo povezane pravne osebe, v imenu katerih podaja vlogo, pa tudi odgovornost za ustrezno razvijanje veščin in učne priložnosti pri mladih udeležencih.


Za solidarnostne projekte znak kakovosti ni potreben.


Kdaj naj organizacija poda vlogo za pridobitev znaka kakovosti?

Organizacije lahko vlogo oddajo kadarkoli.

Glede na to, da morajo imeti organizacije na dan roka za prijavo projektov veljavno akreditacijo, zainteresiranim organizacijam svetujemo, da obrazec oddajo precej preden načrtujejo sodelovati v svojem prvem projektu.


Obdelava vloge za znak kakovosti traja okoli osem tednov, vendar naj organizacije vračunajo več časa pred prijavo projekta, da se zmanjša tveganje morebitne zakasnitve, ki bi lahko ogrozila upravičenost njihove prijave projekta.

Kaj se zgodi, ko je dodeljen znak kakovosti

Na portalu Evropske solidarnostne enote se nahaja osrednja baza podatkov organizacij, ki imajo znak kakovosti. V tej bazi podatkov so objavljene informacije o teh organizacijah, kot je opis v angleščini, ki je bil podan v vlogi.

Kontaktna oseba, navedena v vlogi, je odgovorna za aktualnost teh podatkov, oglaševanje priložnosti na portalu Evropske solidarnostne enote in obveščanje nacionalne agencije oz. izvajalske agencije EACEA, če v določenem obdobju organizacija ne namerava sodelovati v nobenem projektu (in naj se jo začasno odstrani iz baze podatkov organizacij z znakom kakovosti).

Informacije v bazi podatkov so objavljene v obliki, kot so bile podane v vlogi za pridobitev znaka kakovosti. Zato je ključnega pomena, da organizacije pišejo jasno, da lahko potencialni udeleženci in partnerske organizacije dobijo dober vtis o organizaciji in njeni dejavnosti v okviru Evropske solidarnostne enote. Ko organizacija prejme potrditev dodelitve znaka kakovosti s strani nacionalne agencije oziroma izvajalske agencije EACEA, lahko začne sodelovati v prijavah projektov v okviru Evropske solidarnostne enote.
Kako se poda vlogo za znak kakovosti Evropske solidarnostne enote?