We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Relevantno za ...

 Kliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta in ukrepe je relevantna ta stran.

Razpisno leto
Vrsta ukrepa

2020

ESC11 – projekti prostovoljstva

ESC21 – pripravništva in zaposlitve


Na tej strani si lahko preberete, kako se vnaša podatke svoje organizacije in partnerjev v razdelek Vodenje in upravljanje projekta v spletnem prijavnem obrazcu.


Bodite pozorni

Vprašanja in polja se lahko razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljate. Natančno preberite informacije na zaslonu, da boste pravilno izpolnili ustrezna polja in razdelke.

Hiter pregled korakov


Podrobno o korakih


Koraki
1

V stranskem meniju kliknite na razdelek »Vodenje in upravljanje projekta«. 

Iz stranskega menija odprite razdelek Vodenje in upravljanje projekta, v katerem boste vnesli podatke o vodenju in upravljanju projekta ter partnerjih.

Obvezna polja so obrobljena z rdečo, nedokončani deli pa so označeni z rdečim opozorilnim znakom.

2

Izpolnite razdelek »Vodenje in upravljanje projekta«.

Vnesite zahtevane podatke v obvezna polja za vnos besedil, ki so na strani. Ko so obvezna polja izpolnjena, se obarvajo zeleno.

Pri prijavnih obrazcih ESC12 – partnerstva za prostovoljstvo v tem razdelku niso potrebne nikakršne dodatne informacije. Ko vnesete vse zahtevane informacije, je razdelek v stranskem navigacijskem meniju označen z zeleno kljukico.3

Razdelek »Partnerstva« (samo ESC11 – projekti prostovoljstva).

Pojdite po strani navzdol do razdelka Partnerstva. Dodajte partnerske organizacije, ki so vključene v prostovoljske aktivnosti, in odgovorite na vsa obvezna vprašanja v tem delu.

Če nameravate sodelovati s partnerji, vnesite zahtevane podatke v tem delu.

Partnersko organizacijo dodate na naslednji način:

  1. Kliknite na gumb Dodaj partnerja.
  2. Vnesite kodo OID partnerske organizacije v polje ID organizacije. Samodejno se izpišejo ime in država organizacije ter podatki o z njo povezani akreditaciji evropske prostovoljske službe ali znaka kakovosti (ESC52).
  3. Iz spustnega menija izberite Id. št. aktivnosti, za katero ste sklenili partnerstvo z zadevno organizacijo. Prikazane identifikacijske številke aktivnosti so vezane na aktivnosti, ki ste jih v prijavni obrazec vnesli v razdelku Aktivnosti v projektu.

Za dodajanje še ene partnerske organizacije kliknite na gumb Dodaj partnerja in ponovite zgoraj opisani postopek.

Upoštevajte, da boste morali v razdelku Aktivnosti v projektu vsako od načrtovanih aktivnosti povezati z gostiteljsko organizacijo. Da boste to lahko storili, morate najprej tukaj vnesti vključene gostiteljske organizacije.


Že vneseno partnerstvo izbrišete tako, da kliknete na X in potrdite brisanje.

Besedilna polja pod seznamom partnerstev morate izpolniti.

Ko vnesete vse zahtevane informacije, se prikaže zelena kljukica tako v stranskem meniju kot pri vseh morebitnih podpoglavjih, kar pomeni, da so zaključena.