We will upgrade the Confluence Wikis platform.
In the meantime, and report any issue to DIGIT-WIKIS-SUPPORT@ec.europa.eu. You will be able to check new features from the release notes.


Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


O čem govori ta tema?


Organizacije, ki želijo sodelovati v aktivnostih Evropske solidarnostne enote, morajo imeti znak kakovosti Evropske solidarnostne enote (ESC52)

Poleg tega pa organizacije za prijavo na posamezne aktivnosti Evropske solidarnostne enote potrebujejo identifikacijsko oznako organizacije oziroma kodo OID (angl. Organisation ID). Skupine mladih, ki si želijo izvajati solidarnostne projekte, se morajo prav tako registrirati v sistemu za registracijo organizacij in pridobiti enolično kodo OID.

Izjema so organizacije, ki želijo sodelovati v ključnem ukrepu ESC14 – skupinske prostovoljske aktivnosti na prioritetnih področjih za razpisno leto 2019, kjer se še naprej v vseh primerih uporablja koda PIC, ki se jo pridobi na portalu SEDIA Funding & Tenders.


Glede na prijavni obrazec ali prošnjo za sredstva, ki jo izpolnjujete, je mogoče dodati organizacije v različnih vlogah v projektu.

V splošnem za vse vloge velja:

  • Podrobnosti o organizaciji se dodajajo preko kode OID.
  • Dodati je potrebno povezane osebe (zakonitega zastopnika in kontaktne osebe) organizacije.
  • Glede na prijavo je mogoče vnesti dodatne organizacije.
  • Te organizacije je potem mogoče uporabiti v drugih delih prijavnega obrazca, kjer se opiše njihovo vlogo v projektu.


Kako izpolnite podatke o sodelujočih organizacijah

S klikom na spodnje povezave si ogledate, kako se izpolni podatke o organizacijah. Če niste prepričani, katere strani so relevantne za prijavnico, ki jo izpolnjujete, se vrnite na kazalo.