Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Relevantno za ...

 Kliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta in ukrepe je relevantna ta stran.

Razpisno leto
Vrsta ukrepa

Od 2020 naprej

Vsi
Pred oddajanjem morate svoji prijavi priložiti vse potrebne priloge.

Pomembno

Skrbno preberite navodila v prijavnem obrazcu. Vrste prilog in navodila so odvisna od posameznega ukrepa. V imenih prilog se izogibajte šumnikom in drugim nestandardnim latiničnim znakom.

Častna izjava je obvezna za vse prijave.


Koraki
1

V stranskem meniju kliknite na »Priloge«.

Za dodajanje zahtevanih prilog v stranskem meniju kliknite na razdelek Priloge in odprla se bo stran s prilogami.

Bodite pozorni

Častna izjava je obvezna priloga pri vseh prijavah. Glede na ukrep, v okviru katerega se prijavljate, pa so lahko potrebni tudi drugi dokumenti.

 

Na vrhu zaslona s prilogami boste našli natančne informacije o največjem dovoljenem številu datotek, največji dovoljeni velikosti datotek in skupni velikosti datotek, ki je dovoljena za zadevni ukrep. Ker so omejitve različne pri različnih ukrepih, skrbno preberite te informacije.

2

Prilaganje častne izjave.

Ustrezno podpisana častna izjava je obvezna priloga pri vseh prijavah.

 1. Na svojo napravo jo shranite tako, da kliknete na gumb PRENESI ČASTNO IZJAVO in sledite navodilom na zaslonu.
  Natisnite jo, nato pa naj jo podpiše oseba, ki je zakonsko pooblaščena za zastopanje vaše organizacije.
  Opomba: Če je na voljo, boste prenesli dokument v jeziku, ki je izbran v zgornjem desnem kotu vaše prijavnice. V nasprotnem primeru boste prenesli angleško različico.
 2. Ko je izjava podpisana, jo skenirajte in jo naložite s pomočjo gumba DODAJ ČASTNO IZJAVO.
 3. Ime datoteke se nato izpiše na seznamu.

Opomba: Preverite, ali vaša nacionalna agencija omogoča elektronsko podpisovanje. Če da, lahko namesto tiskanja in ročnega podpisovanja izjavo podpišete tudi elektronsko.


V vednost

Podpis morda ne bo zadostoval in boste morali izjavo opremiti tudi z žigom organizacije. V častni izjavi boste našli polje Žig organizacije prijaviteljice (če je ustrezno). Žig morate uporabiti, če je to ustrezno v nacionalnem kontekstu.


3

Prilaganje pooblastil, časovnih razporedov aktivnosti in drugih ustreznih dokumentov.

Glede na ukrep boste morali priložiti dodatne listine. V obrazcu bo navedeno, kateri dokumenti so potrebni pri posameznem ukrepu.

Na primer:

 • Pri obrazcu ESC11 – projekti prostovoljstva se zahteva časovni razpored aktivnosti.
 • Pri krovnih vlogah ESC52 – znak kakovosti se zahteva pooblastila.

Bodite pozorni

Glede na vrsto ukrepa so lahko na voljo predloge za dokumente. Če je na voljo, morate za predložitev zahtevanih informacij uporabiti predlogo.

 1. Kliknite na gumb Prenesi predlogo XXX (npr. Prenesi predlogo za časovni razpored) in shranite datoteko na svojo napravo.
 2. Ko izpolnite zahtevane informacije in shranite datoteko, jo naložite v prijavnico s klikom na gumb DODAJ XXX.
 3. Poiščite datoteko, ki jo želite priložiti, in kliknite Odpri. Datoteka se bo pojavila na ustreznem delu zaslona.

V vednost

Za pooblastila boste prenesli stisnjeno datoteko ZIP (arhiv), ki vsebuje ločene datoteke za vsakega od vaših partnerjev.

Vendar pa datotek ZIP ni mogoče tudi nalagati, zato lahko naložite vsako podpisano pooblastilo v ločeni datoteki ali v skupni datoteki PDF, ki vsebuje vsa podpisana in skenirana pooblastila.

Za vse druge datoteke, ki jih želite ali morate priložiti in zanje ni na voljo predlog, kliknite na gumb DODAJ DATOTEKO na dnu zaslona in pripnite datoteke na enak način.


4

Razdelek s prilogami označen kot dokončan.

Ko naložite vse obvezne datoteke, se razdelek Priloge v stranskem meniju označi z zeleno kljukico, kar pomeni, da je dokončan. Na dnu zaslona boste našli tudi skupno velikost priloženih datotek. Na ta način boste lažje poskrbeli, da ne presežete največje dovoljene velikosti (v kB).

5

Odstranjevanje priloge.

Če morate odstraniti že naloženo prilogo, kliknite na X poleg datoteke, ki jo morate odstraniti, in potrdite brisanje.


6

Tehnična navodila in omejitve za priloge.

Pri dodajanju prilog obstajajo nekatere omejitve, kot so število dovoljenih priponk, velikost posamezne datoteke in skupna velikost vseh priloženih datotek. Informacije o omejitvah za posamezno vrsto ukrepa so izpisane na vrhu zaslona s prilogami. Največja dovoljena skupna velikost je lahko tudi 100 MB, vendar ne pri vseh vrstah ukrepov.

Če presežete te omejitve, vaš obrazec ne bo veljaven in ne boste mogli oddati prijave.

Dovoljene vrste datotek so:

 • PDF
 • DOC (Wordov dokument, razl. pred 2007)
 • DOCX (Wordov dokument, razl. po 2007)
 • XLS (Excelova datoteka, razl. pred 2007)
 • XLSX (Excelova datoteka, razl. po 2007)
 • JPG (slikovna datoteka v formatu jpeg)
 • TXT (besedilni dokument)
 • ODT (dokument za urejevalnik besedil Open Office)
 • ODS (dokument za urejevalnik preglednic Open Office)
 • CDOC, DDOC, BDOC (elektronski podpis)


(lightbulb) Namig

Če želite svoji prijavi priložiti veliko dokumentov, jih skenirajte, združite in priložite tako, da bodo razvrščeni v razpoložljiva polja za priloge. Takšen primer so pooblastila sodelujočih organizacij. Vsa skenirana pooblastila lahko združite v eno samo datoteko PDF in jo priložite obrazcu.

V imenih prilog se izogibajte šumnikom in drugim nestandardnim latiničnim znakom.

7

Kako lahko zmanjšate skupno velikost dokumentov?

Pogosto so dokumenti veliki zaradi slik. Te slike so lahko samostojne datoteke ali slike, ki so dodane datoteki Word ali PDF. Tukaj je nekaj nasvetov, kako lahko zmanjšate velikost različnih dokumentov.

Pomembno

Pred dejanskim izvajanjem ponujenih rešitev naredite varnostno kopijo svojih dokumentov.

Po uporabi rešitev preverite kakovost rezultata in se prepričajte, da je dokumente še vedno mogoče brati brez težav.

Za stiskanje velikih datotek formata PDF obstajajo številna brezplačna spletna orodja. Najdete jih lahko, če na spletu iščete pod geslom »stiskanje datotek PDF« (angl. compress PDF file). Uporabite lahko tisto orodje, ki najbolje ustreza vašim potrebam, glede na jezik, stopnjo zagotavljanja zaupnosti itn.

Wordovi dokumenti DOC/DOCX, ki vsebujejo slike
Zadnje različice programa Microsoft Word omogočajo stiskanje izbrane slike oz. vseh slik v dokumentu. Kje se nahaja ta možnost, je odvisno od posamezne različice. Prosimo, pomagajte si s svojo dokumentacijo ali poiščite rešitev za svojo različico na spletu.

Dokumenti ODF
Od različice 4.0 naprej Libre Office ponuja možnost stiskanja vseh slik, podobno kot Microsoft Word.

Skenirani dokumenti
Če imate še vedno izvirnik, lahko poskusite ponovno skenirati dokument v nižji ločljivosti oz. kakovosti. Pri odločanju, ali je ta rešitev ustrezna, razmislite:

 • Ali potrebujem barvni sken ali zadostuje črno-bela slika?
 • Ali potrebujem dobro ločljivost (ppm/ppi)? Običajno za slike zadostuje 300 dpi, za besedila pa celo manj.
 • Ali sem shranil datoteko v stisnjenem formatu?
 • Odvisno od orodja, ki ga uporabljate, je težko vedno poznati odgovor, zato boste morda morali preizkusiti različne načine in primerjati končno velikost datotek.
 • Upoštevajte, da je JPG stisnjen format za slikovne datoteke.
 • Datoteke v formatu PDF včasih omogočajo stiskanje, včasih pa ne (če datoteka ni stisnjena, lahko uporabite zgornjo rešitev).

Pomnite: Vsako dodatno zmanjšanje velikosti vaših dokumentov bo tudi pospešilo postopek oddaje, ker bo treba po spletu prenesti manjšo količino podatkov.

8

Dostop do prilog po oddaji.

Priloge, ki ste jih oddali skupaj s prijavo, si lahko ogledujete in jih prenesete s predogledom oddanega obrazca.