Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Relevantno za ...

 Kliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta in ukrepe je relevantna ta stran.

Razpisno leto
Vrsta ukrepa

Od 2020 naprej

VsiNa tej strani lahko preberete, kako se vnaša povezane osebe pri organizaciji prijaviteljici oz. sodelujoči organizaciji in povezanih pravnih osebah (če obstajajo). Povezane osebe lahko dodate šele po tem, ko ste v spletni prijavni obrazec že vnesli kodo OID organizacije.Bodite pozorni

Vprašanja in polja se lahko razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljate. Natančno preberite informacije na zaslonu, da boste pravilno izpolnili ustrezna polja in razdelke. V spodnjih navodilih je predstavljen primer prijave za ESC11 – projekti prostovoljstva.Hiter pregled korakov


Podrobno o korakih


Koraki
1

V stranskem meniju kliknite na »Organizacija prijaviteljica« oz. »Sodelujoče organizacije«.

V stranskem meniju kliknite na Organizacija prijaviteljica oz. Sodelujoče organizacije, odvisno od ukrepa, za katerega se prijavljate.

2

Odprite »Podrobnosti o organizaciji«.

  1. Klicaj ob podatkih o organizaciji opozarja na manjkajoče podatke.
  2. V kontekstnem meniju izberite Podrobnosti o organizaciji ali kliknite na ime organizacije. 

3

Kliknite na »Povezane osebe«.

Pojdite na Povezane osebe v navigacijski sledi ali se pomaknite navzdol po strani do razdelka Povezane osebe.

Vnesti je potrebno vsaj dve vrsti povezanih oseb: zakoniti zastopnik in kontaktna oseba.

Dodati pa je možno tudi več kontaktnih oseb.


Dodajte zakonitega zastopnika.

Kliknite na povezavo Za urejanje pritisnite tukaj, da izpolnite podatke o povezani osebi. Lahko pa tudi v meniju izberite možnost Podrobnosti o osebi.

Odpre se poseben zaslon, kjer vnesete osebne podatke zakonitega zastopnika. Obvezna polja so označena z rdečo, ko jih izpolnite, pa se obarvajo z zeleno.

Če je naslov povezane osebe enak naslovu organizacije, kliknite na gumb Isti naslov kot organizacija. Naslov organizacije, ki je naveden v sistemu za registracijo organizacij, se bo samodejno vnesel v obrazec.

Če je naslov drugačen od tistega, ki je naveden za organizacijo, vnesite podatke ročno.


Ko vnesete vse potrebne podatke, se vrnite na zaslon s podatki o organizaciji s klikom na Podrobnosti o organizaciji prijaviteljici v navigacijski sledi.

Podatki o zakonitem zastopniku so zdaj prikazani na seznamu povezanih oseb in označeni z zeleno kljukico.


4

Dodajte kontaktno osebo.

Za dodajanje kontaktne osebe kliknite na povezavo Za urejanje pritisnite tukaj v vrstici Kontaktna oseba ali v kontekstnem meniju izberite možnost Podrobnosti o osebi. Vnesite vse potrebne podatke kot pri zakonitem zastopniku.

5

Po potrebi vnesite dodatne kontaktne osebe.

Obe dodani osebi sta zdaj označeni z zeleno kljukico, kar pomeni, da ste vnesli vse obvezne podatke.

Po potrebi lahko vnesete dodatne kontaktne osebe svoje organizacije z uporabo gumba DODAJ POVEZANO OSEBO.

Način je enak, kot je bilo zgoraj opisano za zakonitega zastopnika in kontaktno osebo. Vse dodatne povezane osebe so označene kot kontaktne osebe.

6

Preferenčna kontaktna oseba.

Izhodiščno je prva kontaktna oseba nastavljena kot preferenčna kontaktna oseba. To je označeno z aktivnim izbirnim gumbom na seznamu povezanih oseb.

Če ste dodali več kot eno kontaktno osebo in želite kot preferenčno izbrati drugo osebo, označite ustrezni izbirni gumb pri tej osebi.

Pomembno

Preferenčna kontaktna oseba organizacije je lahko samo ena.
Posebnosti pri obrazcu obrazcu ESC13 – partnerstva za prostovoljstvo – letna vloga

1Razdelek Povezane osebe pri obrazcu ESC13 – partnerstva za prostovoljstvo – letna vloga nudi še eno dodatno možnost: Prenesi podatke iz ESC12. Podrobnosti najdete v ESC13 Context, Applicant organisation, Associated Person (samo v angleščini).
2