Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Relevantno za ...

 Kliknite tukaj za ogled tabele, ki prikazuje, za katera razpisna leta in ukrepe je relevantna ta stran.

Razpisno leto
Vrsta ukrepa

2020

Vsi


Na tej strani je razloženo, kako v prijavnem obrazcu vnesete podatke organizacije prijaviteljice ali sodelujočih organizacij. Spodnji primer prikazuje korake za dodajanje informacij o organizaciji prijaviteljici za ESC11 – projekti prostovoljstva.

Vnos kode OID in posodabljanje podrobnosti organizacije sta enaka pri vseh razpisih. 


Pri obrazcih ESC52 – znak kakovosti, ESC31 – solidarnostni projekti in ESC13 – partnerstva za prostovoljstvo – letna vloga so v obrazcu na voljo rahlo drugačne funkcije za navajanje informacij o sodelujočih organizacijah. Podrobnosti o teh posebnostih najdete na dnu te strani.


Bodite pozorni

Vprašanja in polja se lahko razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljate. Natančno preberite informacije na zaslonu, da boste pravilno izpolnili ustrezna polja in razdelke.

Odprite zaslon »Organizacija prijaviteljica« oz. »Sodelujoče organizacije«

1

V stranskem meniju kliknite na povezavo Organizacija prijaviteljica oz. Sodelujoče organizacije.

V spodnjem primeru se odpre zaslon Organizacija prijaviteljica. Tukaj vnesete podatke o vaši organizaciji.

2


Vnesite kodo OID

1

Organizacije, ki želijo sodelovati v aktivnostih Evropske solidarnostne enote, morajo imeti znak kakovosti Evropske solidarnostne enote (ESC52)

Poleg tega pa organizacije za prijavo na posamezne aktivnosti Evropske solidarnostne enote potrebujejo identifikacijsko oznako organizacije oziroma kodo OID (angl. Organisation ID). Skupine mladih, ki si želijo izvajati solidarnostne projekte, se morajo prav tako registrirati v sistemu za registracijo organizacij in pridobiti enolično kodo OID.

Izjema so organizacije, ki želijo sodelovati v ključnem ukrepu ESC14 – skupinske prostovoljske aktivnosti na prioritetnih področjih za razpisno leto 2019, kjer se še naprej v vseh primerih uporablja koda PIC, ki se jo pridobi na portalu SEDIA Funding & Tenders.Vnesite ID organizacije oziroma kodo OID. Podatki organizacije, ki so povezani s to kodo OID, se bodo v prijavnem obrazcu samodejno izpolnili.

  1. Potem ko ste vnesli kodo OID, se rob polja kode OID obarva zeleno, kar pomeni, da je bila koda najdena v sistemu. Rdeč klicaj pred poljem kode OID pa kaže, da so potrebni dodatni podatki o organizaciji.
  2. Podatki o organizaciji, povezani s to kodo OID, se samodejno vnesejo v prijavni obrazec. V našem primeru sta prikazana uradni naziv in država.
  3. Za ogled vseh podrobnosti o organizaciji in urejanje dodatnih informacij o organizaciji kliknite na povezavo na uradnem nazivu.
Posodobite podatke o organizaciji

1

Odpre se zaslon »Podrobnosti o organizaciji prijaviteljici / sodelujoči organizaciji«.

Za premikanje med različnimi deli trenutnega zaslona lahko uporabite zavihke na zgornjem robu ali pa drsite navzdol, da se prikažejo ostali deli strani. Zavihki, označeni z zeleno kljukico, so izpolnjeni. Rdeč opozorilni znak na zavihkih pa nakazuje na manjkajoče informacije.

Podatki o organizaciji prijaviteljici se izpolnijo s podatki, vezanimi na kodo OID, iz sistema za registracijo organizacij. Ti podatki so v načinu samo za branje in jih ni mogoče urejati v obrazcu, temveč samo v sistemu za registracijo organizacij. Lahko pa v tem razdelku dodate druge neobvezne podatke, kot sta elektronski naslov ali oddelek.

2

Posodobite profil (po potrebi).

Prvi podatki, ki jih je treba posodobiti, so v polju Profil. Polje Vrsta organizacije je obvezno in potrebno je izbrati eno od možnosti iz spustnega menija. Če je polje Vrsta organizacije izpolnjeno vnaprej, so bili podatki pridobljeni iz sistema za registracijo organizacij. Prosimo, preverite, ali so prikazani podatki pravilni, in jih po potrebi popravite.

3

Izpolnite razdelek »Povezane osebe«.

Gl. stran: Dodajanje povezanih oseb pri organizacijah.


4

Razdelek »Znak kakovosti/akreditacija«.

Za sodelovanje v Evropski solidarnostni enoti organizacije potrebujejo znak kakovosti. Organizacije z veljavno akreditacijo za evropsko prostovoljsko službo lahko sodelujejo v prostovoljskih aktivnostih tudi brez pridobitve znaka kakovosti. Znak kakovosti ali akreditacija za prostovoljstvo Erasmus+ morata biti veljavna vsaj do začetka načrtovanih aktivnosti.

V razdelku Znak kakovosti/akreditacija je pregled informacij o znaku kakovosti oziroma akreditaciji organizacije. Teh informacij ni mogoče spreminjati.

Če informacije o znaku kakovosti oz. akreditaciji niso prikazane, ne boste mogli do konca izpolniti podatkov o organizaciji, ki so potrebni za prijavo. Poskrbite, da vaša organizacija pred tem pravočasno odda vlogo za znak kakovosti.

5

Posodobite ostala polja in zavihke.

V spodnjem primeru so potrebne dodatne informacije v razdelku Ozadje in izkušnje. Preberite navodila na zaslonu in ustrezno izpolnite.


6

Izpolnite podatke o dokončanih projektih Erasmus+ (če obstajajo).

V našem primeru je potrebno podati tudi informacije o predhodnem sodelovanju v programu Erasmus+ za pretekla tri leta.

Na voljo je spustni meni za izbiro, ali takšni pretekli projekti obstajajo. Če v spustnem meniju izberete Da, se pokažejo dodatna polja, ki jih morate izpolniti. Po potrebi lahko dodate še več vrstic z gumbom DODAJ DOTACIJO.

 

7

Izpolnite podatke o organizaciji prijaviteljici.

Ko so izpolnjeni vsi podatki o organizaciji v obrazcu, se preko navigacijske sledi ali stranskega menija vrnite na glavni zaslon poglavja Organizacija prijaviteljica.

Poglavje Organizacija prijaviteljica je zdaj označeno z zeleno kljukico, kar pomeni, da so izpolnjeni vsi obvezni podatki.Uredite podatke o organizaciji

1

Za popravljanje že vnesenih podatkov o organizaciji uporabite menijski gumb in izberite Podrobnosti o organizaciji. Pojavil se bo zaslon Podrobnosti o organizaciji prijaviteljici, kjer boste lahko izvedli potrebne popravke.

2


Posebnosti pri obrazcu ESC13 – partnerstva za prostovoljstvo – letna vloga

1

V obrazcu ESE13 – partnerstva za prostovoljstvo – letna vloga ni mogoče vnesti kode OID organizacije prijaviteljice v polje ID organizacije. Polje je obarvano sivo.

2

Kodo OID je potrebno vnesti že v poglavju Kontekst. Ob vnosu kode OID pri kontekstu se več polj v drugih poglavjih že izpolni s podatki iz vašega povezanega partnerstva za prostovoljstvo – ESC12. Tako je tudi v primeru polja za kodo OID in podatkov o organizaciji v poglavju o organizaciji prijaviteljici. Nato pa lahko dodate manjkajoče podatke.

Podrobne informacije najdete v ESC13 Context, Applicant organisation, Associated Person. (samo v angleščini)ESC52 – podrobnosti za znak kakovosti

1

Vsebino razdelka Podrobnosti za znak kakovosti se prav tako vnaša preko zaslona Sodelujoče organizacije.

Na podoben način kot pri podatkih o organizaciji nadaljujte z izpolnjevanjem zahtevanih informacij v razdelku Podrobnosti za znak kakovosti.

V razdelku Podrobnosti za znak kakovosti morate vnesti naslednje:

  • Obseg in vloga za znak kakovosti, za katerega zaprošate. Pomembno je, da najprej izpolnite ta razdelek, saj se lahko nadaljnja vprašanja razlikujejo glede na to, kaj ste izbrali tukaj.
  • Običajne aktivnosti, v katere bodo vključeni udeleženci. Razdelek z aktivnostmi bo prikazan samo, če pri obsegu v razdelku Podrobnosti za znak kakovosti izberete možnost Gostiteljska organizacija za področje prostovoljstva
  • Motivacija za vašo vlogo za znak kakovosti.
  • Vidiki vodenja projektov. Podajte nadaljnje informacije o določenih vidikih pristopa vaše organizacije k vodenju projektov. V tem razdelku podrobno opišete informacije, kot sta splošna podpora udeležencem ali preprečevanje morebitnih tveganj.
  • Udeleženci, ki jih lahko podpirate in/ali gostite.
2

Za več informacij si oglejte stran ESE52 znak kakovosti.ESC31 – solidarnostni projekti: Sestava skupine

1

V prijavnem obrazcu za ESC31 – solidarnostni projekti je potrebno izpolniti dodaten razdelek: Sestava skupine.

Tukaj morate navesti kodo PRN (Participant Reference Number) udeležencev iz skupine, ki sodelujejo v projektu. Če je koda PRN prepoznana, se polja ime, priimek in država bivališča izpolnijo samodejno.

Po potrebi lahko dodate še več udeležencev z gumbom DODAJ ČLANA.

2