Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadataVse sodelujoče organizacije morajo biti prijavljene v sistem za registracijo organizacij, v katerem so prejele identifikacijsko kodo organizacije, preden lahko izpolnijo spletni obrazec. Identifikacijska koda organizacije je potrebna za izpolnitev podrobnosti o organizaciji v spletnem obrazcu. Podrobnosti o organizaciji se lahko posodobite samo v sistemu za registracijo organizacij, v prijavnem obrazcu pa jih ni mogoče spreminjati. Za več informacij kliknite na Navodila za registracijo organizacije.

Ta stran vsebuje navodila za vnos podrobnosti o dodatni/-h sodelujoči/-h organizaciji/-ah. Splošni postopek je enak za kandidata, partnerske organizacije in člane konzorcija.


Pomnite

Pomnite, da se lahko vprašanja in polja razlikujejo glede na ključno aktivnost vaše prijave.Hitri pregled korakov

Podroben opis korakov

Koraki

Kliknite »Sodelujoče organizacije« v stranskem meniju.

Kliknite na dodaj »sodelujoče organizacije«.

Za dodajanje partnerske organizacije kliknite na gumb DODAJ PARTNERJA v odseku Partnerske organizacije.

Navedite »identifikacijsko kodo organizacije«

V polje za identifikacijsko kodo organizacije, ki se je prikazalo v novi vrstici, vnesite identifikacijsko kodo organizacije (prve) partnerske organizacije. Podrobnosti organizacije, ki je povezana s to identifikacijsko kodo, so samodejno vnesene v prijavni obrazec.

  1. Polje identifikacijska koda organizacije ima sedaj zeleno črto. To pomeni, da je bila vnesena identifikacijska koda organizacije prepoznana. Rdeč opozorilni znak pred poljem za identifikacijsko kodo organizacije označuje, da so potrebne dodatne podrobnosti o organizaciji.
  2. Podrobnosti o organizaciji, ki so povezane s to identifikacijsko kodo organizacije, so vnesene v prijavni obrazec. Na tej strani sta prikazana uradni naziv in država.
  3. Da vnesete dodatne obvezne podatke o organizaciji, kliknite na gumb meni in izberite Podrobnosti o organizaciji.

Posodobite podrobnosti o organizaciji.

Odpre se stran Podrobnosti o partnerski organizaciji.

Za prehod na drug odsek trenutne strani lahko kliknete na zavihke na vrhu strani, lahko pa se tudi pomaknete navzdol in tako odkrijete preostali del strani. Zavihki, označeni z zeleno kljukico, so izpolnjeni. Zavihki, označeni z rdečim opozorilnim znakom, nakazujejo manjkajoče podatke.

Podrobnosti o organizaciji prijaviteljici so samodejno izpolnjene s podatki, ki so bili vpisani v sistem za registracijo organizacij. Teh podrobnosti ni mogoče spreminjati v obrazcu, vendar pa je v tem odseku dovoljeno dodati neobvezne dodatne informacije, kot je oddelek ali e-poštni naslov.

Posodobite profil (če je potrebno).

Najprej je treba posodobiti profil.

V spustnem meniju izberite Vrsta organizacije. Polje Vrsta organizacije bo predhodno izpolnjeno, če ste se v preteklosti že prijavljali na program Erasmus+. Preverite, ali so prikazani podatki pravilni. Če podatki niso pravilni, izberite pravilno možnost v spustnem meniju.

Dodajte »Osebe, povezane z organizacijami«.

Naslednji odsek, ki ga je treba izpolniti v obrazcu podatki o organizaciji prijaviteljici, je Osebe, povezane z organizacijami. Obiščite spletno mesto Spletni obrazci Dodajte osebe, povezane z organizacijami in si oglejte, kako dodati te osebe v spletni obrazec.

Izpolnite dodatne odseke.

V tem primeru so potrebne dodatne informacije v odseku Ozadje in izkušnje. Vnesite potrebne podatke.

Vrnite se na stran Sodelujoče organizacije.

Ko so posodobljeni vsi podatki o organizaciji, se vrnite nazaj na glavno stran Sodelujoče organizacije.

Partnerska organizacija je tako označena z zeleno kljukico, ki nakazuje, da so bili zavedeni vsi obvezni podatki.

Dodajte dodatne partnerske organizacije (če je potrebno).

Za dodajanje dodatnih partnerskih organizacij ponovno kliknite na gumb Dodaj partnerja in ponovite postopek za izpolnjevanje podrobnosti o partnerski organizaciji. To je treba narediti za vse partnerje, ki sodelujejo v projektu.

Vse dodatne partnerje dodate po postopku, ki je bil opisan za dodajanje prvega partnerja.

Izbrišite sodelujočo organizacijo.

Če želite odstraniti organizacijo (npr. če je dodana napačna organizacija), je postopek zelo preprost:

  1. Kliknite na gumb Meni, ki je ob organizaciji, ki jo želite izbrisati, in izberite Izbris organizacije.
  2. Izbris potrdite v pojavnem oknu s klikom na gumb Da.
  3. Organizacija je sedaj odstranjena s seznama partnerskih organizacij.

Podvojena identifikacijska koda organizacije v sodelujočih organizacijah.

V obrazcu ni več mogoče uporabiti enake identifikacijske kode organizacije, ki je bila že uporabljena za drugo organizacijo. Če ste zavedli enako identifikacijsko kodo organizacije več kot enkrat, boste prejeli opozorilno sporočilo in identifikacijska koda organizacije bo samodejno odstranjena iz zadevnega polja. Organizacije ni mogoče dodati ponovno.