Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ustrezno za ...

 Kliknite tukaj, da razširite pogled in si ogledate spodnjo tabelo, ki predstavlja leto/-a razpisa, ključno/-a dejanje/-a in dejanje/-a, kjer je ustrezna naslednja wiki stran.

Leto razpisa Ključno dejanje Dejanje
2020KA1 – Mobilnost posameznikov

KA101 – Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju

KA102 – Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

KA104 – Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih

KA116 – Mobilnost osebja in dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju z listino za mobilnost PIU

2020KA2 – Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praksVsi


V tem delu svoje prijave morate navesti podrobnosti o vseh posebnih stroških, ki so potrebni za podporo za posebne potrebe, in o izjemnih stroških, skupaj z opisom in obrazložitvijo.

Pomnite

Vprašanja ali polja se lahko razlikujejo glede na aktivnost, za katero se prijavljate. Da boste lahko izpolnili ustrezna polja in odseke, pozorno preberite informacije na strani.


Hitri pregled korakov

Podroben opis korakov stranskem meniju.

Koraki

Kliknite »Posebni stroški« v stranskem meniju.

Kliknite Posebni stroški v stranskem meniju. Sestavljeni so iz naslednjih glavnih odsekov: Podpora za posebne potrebe in Izjemni stroški.


Dodajte postavko »Podpora za posebne potrebe«.

Podpora za posebne potrebe zajema dodatne stroške, neposredno povezane z udeleženci z invalidnostjo. Da vpišete stroške za podporo za posebne potrebe, kliknite na gumb DODAJ pod razpredelnico Podpora za posebne potrebe.

Glede na aktivnost, na katero se prijavljate, se bodo prikazala naslednja polja, v katera je treba vstaviti potrebne podatke:

  • OrganizacijaSpustni meni. Izberete lahko katero koli organizacijo, ki je bila dodana v odseku Sodelujoče organizacije. Spustni meni je na voljo samo za prijavne obrazce z vrsto aktivnosti KA2.
  • Št. udeležencev s posebnimi potrebami: Prosto besedilno polje.
  • Opis in obrazložitev: Prosto besedilno polje.
  • Višina zaprošenih nepovratnih sredstev (EUR): Prosto besedilno polje. Dovoljena je uporaba decimalnih številk z dvema decimalkama. Pri vstavljanju decimalnih števil je treba uporabiti piko (».«), vendar je pri prikazu teh števil uporabljena vejica (»,«).

Tukaj je primer strani Podpora za posebne potrebe za prijavni obrazec KA205 – Strateška partnerstva na področju mladine:

Tukaj je primer strani Podpora za posebne potrebe za prijavni obrazec KA104 – Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih:

Navedite dodatne postavke za podporo za posebne potrebe (če so potrebne).

Po potrebi lahko prošnji za podporo dodate več posebnih potreb. Kliknite na gumb DODAJ in ponovite enak postopek kot za prvo vneseno prošnjo za podporo za posebne potrebe.

Spreminjanje postavke »Podpora za posebne potrebe«.

Vstavljene podatke v seznamu Podpora za posebne potrebe lahko spreminjate tako, da spremenite zapis trenutnih informacij v želenih poljih.

Izbris postavke »Podpora za posebne potrebe«.

Postavko Podpora za posebne potrebe izbrišete tako, da kliknite na gumb kontekstnega menija in izberete Izbriši posebno potrebo.

Izbris potrdite v prikazanem pojavnem oknu.

Dodajte postavke »Izjemni stroški«.

Da vstavite podrobnosti o izjemnih stroških, kliknite na gumb DODAJ v odseku Izjemni stroški v sklopu postavke Podpora za posebne potrebe.

Informacije

Ne zamenjajte izjemnih stroškov v tem odseku z izjemnimi stroški za draga potovanja, ki so navedeni (če so na voljo) v odseku Aktivnosti (KA1/KA3) ali v odseku Aktivnosti učenja, poučevanja ali usposabljanja (KA2) v zadevnih prijavnih obrazcih.


Glede na aktivnost, na katero se prijavljate, se bodo prikazala naslednja polja, v katera je treba vstaviti potrebne podatke:

  • Organizacija Spustni meni. Izberete lahko katero koli organizacijo, ki je bila dodana v odseku Sodelujoče organizacije. Spustni meni je na voljo samo za prijavne obrazce z vrsto aktivnosti KA2.
  • Opis in obrazložitev: Prosto besedilno polje.
  • Zaprošena nepovratna sredstva (75 % predvidenih resničnih stroškov) ali zaprošena nepovratna sredstva (EUR): Prosto besedilno polje. Dovoljena je uporaba decimalnih številk z dvema decimalkama. Pri vstavljanju decimalnih števil je treba uporabiti piko (».«), vendar pa je pri prikazu teh števil uporabljena vejica (»,«).

Tukaj je primer strani Podpora za posebne potrebe za prijavni obrazec KA205 – Strateška partnerstva na področju mladine:

Tukaj je primer strani Podpora za posebne potrebe za prijavni obrazec KA104 – Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih:

Navedite dodatne postavke »Izjemni stroški« (če so potrebne).

Da navedete dodatne postavke Izjemni stroški, kliknite na gumb DODAJ in vstavite potrebne informacije.

Informacije

Pomnite, da skupna vsota zaprošenih nepovratnih sredstev za izjemne stroške za en projekt ne sme biti višja od 50.000 EUR.

Spreminjanje postavke »Izjemni stroški«.

Vstavljene podatke v seznamu Izjemni stroški lahko spreminjate tako, da spremenite zapis trenutnih informacij v želenih poljih.

Izbris postavke »Izjemni stroški«.

Za izbris postavke Izjemni stroški kliknite na gumb Meni in izberite Izbriši izjemni strošek.

Izbris potrdite v prikazanem pojavnem oknu.

»Posebni stroški« so označeni kot izpolnjeni.

Ker je navedba posebnih stroškov v tem prijavnem obrazcu neobvezna, se po tem, ko kliknete na posebne stroške v stranskem meniju, pojavi zelena kljukica tudi, če niste vložili prošnje za takšne stroške.

Odsek Posebni stroški v stranskem meniju bo označen z zeleno kljukico, če so izpolnjena vsa obvezna polja.