Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

This page explains how to enter the applicant organisation details for your organisation in the application form.

Uwaga

Pytania lub pola mogą się różnić w zależności od akcji, w ramach której składany jest wniosek.


W podanym poniżej przykładzie dodawana jest organizacja wnioskująca. Jeżeli wnioskują Państwo w imieniu konsorcjum, należy zapoznać się z Web Forms Mobility Consortium.

Wszystkie organizacje uczestniczące w programie powinny być zarejestrowane w Systemie Rejestracji Organizacji i posiadać unikalny numer - identyfikator organizacji (OID). Identyfikator organizacji będzie potrzebny do uzupełnienia danych organizacji w formularzu wniosku.

Dane organizacji nie mogą być aktualizowane za pośrednictwem formularza wniosku. Aktualizacji należy dokonać w Systemie Rejestracji Organizacji. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po Systemie Rejestracji Organizacji.Kolejne kroki - skrótowo

Kolejne kroki - szczegółowo

Kroki

Wybór pozycji "Organizacje uczestniczące" ("Participating Organisations") w menu bocznym

Należy kliknąć "Organizacje uczestniczące" ("Participating Organisations") w menu po lewej stronie. W tym przykładzie jest możliwość wprowadzenia danych organizacji wnioskującej (Applicant Organisation) oraz organizacji partnerskich (Partner Organisations).

Wpisanie identyfikatora OID .

Należy wpisać identyfikator OID (Organisation ID) organizacji wnioskującej. Formularz wniosku automatycznie pobierze dane organizacji powiązane z OID.

  1. Identyfikator OID jest oznaczony zielonym paskiem. Oznacza to, że wprowadzony identyfikator OID jest poprawny i został rozpoznany. Znak ostrzeżenia przed tym polem oznacza, że dla tego rodzaju wniosku wymagane są dodatkowe dane organizacji.
  2. Dane organizacji powiązane z identyfikatorem OID są wprowadzane automatycznie do formularza wniosku. Na tym ekranie widoczna jest oficjalna nazwa (Legal name) i kraj (Country).
  3. To view the full details of the organisation and provide the additional mandatory organisation details, click on the menu button and select Organisation Details. Aby wyświetlić pełne dane organizacji i móc edytować dodatkowe dane, należy kliknąć ikonę menu i wybrać  "Dane organizacji" ("Organisation Details").

Zaktualizowanie danych organizacji. 

Otwiera się ekran "Dane organizacji wnioskującej" ("Applicant Organisation Details").

Aby przemieszczać się między poszczególnymi sekcjami, można używać zakładek w jego górnej części. Aby przechodzić do poszczególnych sekcji, można również używać suwaka. Zakładki oznaczone zieloną ikonką są wypełnione. W zakładkach oznaczonych czerwonym znakiem ostrzeżenia brakuje wymaganych informacji. 

Dane organizacji wnioskującej zostały automatycznie wprowadzone poprzez "zaciągnięcie" danych powiązanych z danym identyfikatorem OID. Dane te nie mogą być edytowane we wniosku, natomiast pola, które nie są obowiązkowe, mogą być uzupełnione w tej sekcji (np. dział lub e-mail).

Zaktualizowanie danych w sekcji "Profil organizacji" ("Profile") (jeśli dotyczy).

Pierwszą sekcją, którą należy uaktualnić jest "Profil organizacji" ("Profile").

Pole "Typ organizacji" ("Type of Organisation") jest obowiązkowe, co oznacza, że należy wybrać odpowiednią opcję z menu rozwijanego. Jeżeli dana organizacja już składała wniosek w programie Erasmus+, pole "Typ organizacji" ("Type of Organisation") będzie automatycznie wypełnione. Należy sprawdzić, czy wpisane dane są prawidłowe. Jeśli są błędne, należy wybrać właściwą opcję z menu rozwijanego.

Dodawanie osób powiązanych z organizacjami.

Następna zakładka, którą należy uzupełnić, dotyczy dodawania danych osób powiązanych z organizacjami. Należy zapoznać się z Wnioski online: Dodawanie osób powiązanych z organizacjami 

Zaktualizowanie dodatkowych pól i zakładek.

Additional information is required in the section Background and Experience. Provide the required information in the available free text field fields.

Wymagane jest wpisanie dodatkowych informacji w sekcji "Cele i działania organizacji" ("Background and Experience"). W tym przypadku wszystkie pola w tej sekcji są obowiązkowymi polami tekstowymi.


Zakończenie uzupełniania danych organizacji wnioskującej

Kiedy wszystkie dane organizacji zostaną wpisane do formularza, należy wrócić na główny ekran "Organizacje uczestniczące" ("Participating Organisations").

Przy organizacji wnioskującej (Applicant Organisation) pojawiła się zielona ikonka, oznaczająca, że wszystkie wymagane informacje zostały wprowadzone.

Jeżeli jedyną organizacją wymaganą we wniosku jest organizacja wnioskująca, wówczas, kiedy wszystkie dane są wpisane, pozycja "Organizacje uczestniczące" ("Participating Organisations"). w bocznym menu będzie zaznaczona zieloną ikonką.