Welcome

Welcome - Restricted access

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Objaśniono tu, jak zarządzać dokumentami w Systemie Rejestracji Organizacji.


Po zarejestrowaniu organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji, możesz dodawać dokumenty wymagane przez Narodową Agencję celem uwierzytelnienia Twojej organizacji. Informacje o wymaganych dokumentach, które należy przesłać można znaleźć w przewodnikach po programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. 

Jeśli nastąpiło automatyczne przeniesienie danych Twojej organizacji z systemu SEDIA do Systemu Rejestracji Organizacji, znajdujące się tam dokumenty również zostały przeniesione i są dostępne w Systemie Rejestracji Organizacji. Podczas sprawdzania i/lub aktualizowania danych organizacji sprawdź również sekcję Dokumenty. Dokumenty, które są starsze niż sześć miesięcy należy uaktualnić. 


Dostęp do sekcji Dokumenty w Systemie Rejestracji Organizacji jest możliwy:

  1. bezpośrednio po zakończeniu pierwszej rejestracji organizacji, przechodząc do sekcji Dokumenty formularza, albo
  2. wybierając z listy the list of Moje organizacje.


Instrukcja skrócona

Instrukcja szczegółowa

Krok po kroku

Otwórz „Moje Organizacje”

Na platformie Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności przejdź do zakładki Organizacje w menu głównym, a następnie kliknij na Moje organizacje.

Alternatywnie, jeśli znajdujesz się na stronie Szukaj organizacji, przewiń do dołu strony i wybierz ORGANIZACJE - Moje organizacje.

Uwaga


Sekcja "Moje organizacje" jest widoczna dopiero po uwierzytelnieniu (zalogowaniu się do systemu EU Login).

 Wyświetla się lista organizacji 

Tutaj można znaleźć listę organizacji zarejestrowanych przez Ciebie lub takich, w których jesteś osobą upoważnioną do reprezentowania organizacji w odniesieniu do programów Erasmus+ i/lub Europejskiego Korpusu Solidarności.


Wejdź w dane organizacji

Kliknij na niebieski identyfikator organizacji ID, aby uzyskać dostęp do szczegółów dotyczących wybranej organizacji w Systemie Rejestracji Organizacji.  

System Rejestracji Organizacji otwiera się ze szczegółami wybranej organizacji. Z tego miejsca można przeglądać lub aktualizować informacje o organizacji. 

Jeśli nie zalogowałeś(-aś) się do żadnego systemu Komisji Europejskiej przez konto EU Login, system poprosi Cię o to. Musisz posłużyć się tym samym adresem e-mail, powiązanym z Twoim kontem EU Login oraz danymi organizacji. 

Wyświetli się lista Twoich Organizacji. Przejdź do danych organizacji klikając ikonkę niebieskiej strzałki w kolumnie Dane.

Access the "Documents" section.

Access the Documents section via the left hand menu.  This will take you to the documents section of the form, displaying, if available, documents currently uploaded to your organisation information. 

Click "Add document".

 Click on the Add document button. It will open a popup asking you to upload a document.  

Select a file to upload.

  • Select a file: Click Choose File and choose the file to upload from your computer. 
  • Document Type: Once you have chosen your file, indicate the Document type from the drop-down list. If you do not find your chosen type of document, choose the "Other" option. 

  • Once you have made sure that you have chosen the correct file and selected the correct document type, click on Upload.

Your documents list will be updated with your new document. Repeat this for all the documents you need to upload to your organisation.

Update organisation.

Once you added all documents, finalise the document upload by clicking on the Update my organisation button. Close the Success message.

If this is not done, the uploaded files will not be saved in the Organisation Registration system.

After the successful update, a blue download button will become available for each file.  

The documents list has the options to sort per column and search for a specific document. See List Functionalities for details. 

Download documents.

To download an uploaded file, simply click on the blue download button for the file you want to download. Follow the on-screen instructions to save or open the file. 

Deleting documents.

It is possible that you may want to delete a document from your organisation. To do this, find the document you intend to delete in the documents list and click the the red bin icon.

Confirm the deletion in the Warning window. 

To finalise the deletion, click the Update my organisation button and close the success message. The document is now removed. 


  • No labels